Oracle HCM-lösning – Benefits

Workforce Rewards

Attrahera och behåll personal med differentierad ersättning och få flexibilitet att tillgodose enkla och komplexa organisatoriska behov.

Benefits

 • Total insyn i förmåner och motsvarande kostnader.

 • Se företagets olika förmånsplaner och detaljer om bland annat anhöriga, förmånstagare, konsekvenser av förändringar och krediter för flexförmåner.

 • Stärk medarbetarnas engagemang med ett lättanvänt gränssnitt där medarbetarna enkelt kan se uppgifter om sina egna sjukförsäkringar.

 • Se information om din livförsäkring och ditt försäkringsskydd vid funktionsnedsättning och dina egna och dina familjemedlemmars krediter för flexförmåner.

Flexibla förmåner

 • Ge medarbetarna mervärde genom hantering av avancerade och konfigurerbara livshändelser och krediter för flexförmåner
 • Hantera och inför enkla eller komplexa förmånsprogram
 • Samordna företagets förmånsprogram med verksamhetskraven
 • Genomdriv efterlevnad av lagar och regler genom att skapa nya förmånsprogram med lättanvända och vägledda inställningar
 • Skicka information om förmåner korrekt och säkert till flera leverantörer samtidigt
Kunders framgångshistorier
American Career College automatiserar sina HR-processer
HELTÄCKANDE LÖSNING

Automatisera manuella processer och hantera arbetskraften effektivt med en modern molnbaserad HCM-lösning. Se hur American Career College transformerade sin HR-verksamhet. (6:00)

Kunders framgångshistorier
Integrerat med befintliga system
ENHETLIGA DATA

Chiro One, Herbalife, Sako, Newfield Exploration, Masdar, CUBIS, KOJ och American Career College integrerar sömlöst HCM Cloud-program. (3:24)

Kunders framgångshistorier
Mobilt och engagerande
ENKELT ATT ANVÄNDA

Se hur du kan ge medarbetarna en positiv upplevelse och ge mobil personal möjligheter att få jobbet gjort snabbare med personligt anpassade HCM-appar. (2:22)

Relaterad information

 • Modern HR
  Hör Larry Ellison beskriva hur Oracle HCM ger en kompetensfokuserad, social, samarbetsinriktad, insiktsfull, mobil och engagerande upplevelse för medarbetarna.
 • HRMS i molnet
  Flytta företagets HRM-system till molnet, stärk effektiviteten och förbättra servicen.
 • Global Human Resources
  Effektivisera verksamheten och öka flexibiliteten globalt med en central och global modul som samordnar gemensamma HR-processer och understödjer lokala krav på efterlevnad och processer.
 • Customer 2 Cloud-programmet
  Avlägsna hindren för molnanvändning, modernisera HRM-systemet och utnyttja alla fördelar med molnet – på era villkor.
 • Utmaningar för HR-avdelningen
  Trotsa konventionerna inom personaladministration med en mobil och lättanvänd plattform som uppmuntrar till ansvarstagande och efterlevnad.
 • Samlad lösning för HCM och ERP
  Allt fler HR- och ekonomichefer övergår till en samlad molnlösning för att få information om verksamheten i realtid.

Kom igång