Oracle HCM-lösning – funktioner inom kompensation

Workforce Rewards

Attrahera och behåll personal med differentierad ersättning och få flexibilitet att tillgodose enkla och komplexa organisatoriska behov.

Compensation

Utforma och inför kompensationsprogram som är skräddarsydda för globala och lokala organisationer i en enda applikation som inbegriper modelleringsscenarier, kopplar samman lön med resultat och ger information om total kompensation.

Total kompensation

Total kompensation

 • Analysera, skapa modeller, budgetera och administrera ett obegränsat antal kompensationsplaner
 • Differentiera kompensationen baserat på resultat, plats och andra kriterier
 • Formulera kompensationsplaner som uppfyller lokala behov med bibehållen centraliserad styrning och rapportering
Total kompensation

Total kompensation

 • Planera förändringar av ersättningen i en samlad vy med baslön, bonusar och optioner
 • Ge medarbetarna information om hela värdet av deras totala kompensationspaket
 • Se information om ekonomisk ersättning (som bonusar, lön och pensionsinbetalningar) och andra typer av ersättning (som ledighet och friskvårdsförmåner)
Resultatbaserad kompensation

Resultatbaserad kompensation

 • Underlätta beräkningen av ersättning och främja en kultur med resultatbaserad kompensation
 • Differentiera kompensationen baserat på resultatbedömningar, måluppfyllande och andra mätvärden
 • Förbättra insynen och samordna organisationens målsättningar med beslut kring ersättning
Fullständig konfiguration

Fullständig konfiguration

 • Inkorporera data och ändra kompensationsplaner enkelt
 • Formulera, skapa modeller och distribuera kompensationsplaner snabbt och ange målbelopp automatiskt baserat på komplexa beräkningar
 • Definiera berättigande utifrån flera kriterier för att möta växlande verksamhetsmässiga behov

Kom igång