Oracle Modern Best Practice för ekonomiavdelning och HR

Använd en gemensam datamodell för både ERP och HCM
Använd en gemensam datamodell
för både ERP och HCM

Läs om hur du kan vinna avsevärda affärsfördelar genom att koppla samman HR- och ekonomiavdelningen jämfört med att använda separata processer.

Koppla samman ekonomiavdelning och HR
Koppla samman ekonomiavdelning och HR

Se fördelarna med att samla företagets ERP- och HCM-moln
på en enda plattform och se kontaktpunkterna och delade data mellan dem båda.

Hillside Family of Agencies omfördelar sina resurser med Cloud
Hillside Family of Agencies omfördelar sina resurser med Cloud

Inför en modern och samlad molnlösning som effektiviserar och förbättrar processer inom HR, löner, rekrytering och ERP och ger en bättre användarupplevelse.

Koppla samman processer från början till slut i molnet
Koppla samman processer från början till slut
i molnet

Oracle erbjuder en mer lätthanterad och säker metod att integrera separata branschledande applikationer.

Ett modernt moln i händerna på en vd
Ett modernt moln i händerna på en vd

Den rätta informationen som vd:n behöver, vid rätt tid och på rätt plats.

 

Ekonomiavdelning och HR: Koppla samman processer från början till slut

 

 

HCM Infographic

Integrerad ERP och HCM: Ett lyckligt äktenskap i molnet


Ingen människa är en ö. Det gäller också det moderna företaget. Ingen affärsfunktion fungerar i isolering. Begreppet funktionella silor gäller inte längre. Samtliga verksamhetsprocesser bildar en helhet och måste vara nära sammankopplade. Annars kan hela verksamheten påverkas.

Inga backoffice-funktioner hänger så nära samman som ekonomi- och HR-avdelningen. Exakt hur ömsesidigt beroende de båda funktionerna är av varandra, är lätt att förstå om man tittar på konsekvenserna av förändringar i HR-policyer, medarbetarstatus och/eller organisationens struktur. I en värld där det råder brist på kompetenta medarbetare verkar policy, struktur och status befinna sig i ständig förändring. Rutinmässiga förändringar kan leda till att man tvingas göra avsevärda förändringar i säkerhetsrutiner, godkännanderutiner och arbetsflöden, åtkomst, rollbaserade behörigheter, verksamhetsregler och givetvis också regelefterlevnad.


Fem moderna bästa praxis-metoder för samordnad ekonomiavdelning och HR – ett exempel

Från daily close till ekonomisk prognos

Organisatoriska förändringar påverkar godkännanden: En regional ekonomichef befordras till globala ansvarsområden. Det är viktigt att den nya globala ekonomichefen har åtkomst till infopaneler som täcker in hela verksamheten redan från dag ett. Den nytillsatta regionala ekonomichefen får åtkomst till relevanta infopaneler och får åtkomstbehörigheter enligt sin nya roll.

Från rekvisition till kvitto

Policyförändringar påverkar regelefterlevnad: Alla förvärv inom en viss kategori, till exempel tillfällig personal, måste godkännas av ansvarig inom den aktuella redovisningsfunktionen. Om HR- och ekonomiavdelningen är synkroniserade speglas policyn omedelbart i alla lämpliga arbetsflöden utan några manuella åtgärder.

Från budget till attestering

Organisatoriska förändringar påverkar budgeten: Företaget har beslutat sig för att utöka antalet säljare för att kapitalisera på nya produkter på marknaden. Nya avdelningar och budgetar måste skapas och godkännas.

Från databaserade insikter till smart anskaffning

Organisatoriska förändringar hindrar avtalsförhandlingar: För att dra fördel av smart anskaffning måste flera avdelningar vara involverade: inköpsansvariga, fackexperter, avtalsspecialister och ekonomer. Alla personalmässiga eller organisatoriska förändringar på avdelningarna kan utgöra hinder för förhandlingarna. Uppdaterade organisatoriska data gör det möjligt att granska och godkänna på ett smidigt sätt.

Från kostnadsrapporter till ersättning

Policyförändringar minskar utgifterna: Ekonomiavdelningen upptäcker att reseutläggen överstiger budgeten rejält. Genom att införa en ny resepolicy i hela organisationen som innebär att ni i första hand väljer videokonferenser och inhämtar godkännande av resor hos närmaste chef kan ni minska antalet onödiga resor.


Du kanske också är intresserad av:


Kom igång