De nya talangerna på finansavdelningen – och hur du behåller dem

New Talent on Finance Department

Framtidens stjärnor på finansavdelningen
är också IT- och teknikproffs.

Miguel Vergara, Affärsutvecklare på Oracle


Fyll på med teknikkompetens när finansavdelningen växer.

Intel

Ingen kan med säkerhet förutsäga framtiden men det finns oftast tydliga tecken som kan ge indikationer om vart vi är på väg. Några är minst sagt ovetenskapliga, exempelvis Skyskrapeindexet, som har observerat att när världens högsta byggnad står färdigbyggd så är vi på randen av en lågkonjunktur.

Ett mer tillförlitligt tecken är väl när företagen vänder från nedskärningar till investeringar, en tydlig indikator på ekonomisk tillväxt. Den goda nyheten från de senaste tolv månaderna är att vi har sett ett stort antal företag som investerar för tillväxt, och inte minst genom nyrekryteringar på finansavdelningen.

Men denna trend handlar inte bara om en ökad tilltro till bättre tider. Det är också en följd av att många företag idag känner sig utmanade och pressade av unga och hungriga startups som tar betydande en andel av marknaden. Under dessa förhållanden har etablerade företag insett att de måste tänka mer strategiskt och utveckla ett nytt förhållningssätt till back office-verksamhet och, som en följd av detta, kompetensutveckla hela sin personal.

Finansfolk och ekonomer förväntas idag ha ett mycket bredare kompetensregister än tidigare. Dataanalys, programmering och ledarskapsförmåga är inte längre meriterande – de börjar allt oftare bli ett krav i platsannonserna. De individer som har alla dessa förmågor växer inte direkt på träd utan är lika sällsynta som de enhörningsföretag som vi i Sverige ändå varit så duktiga på att alstra.

Allteftersom vi kliver längre in i 2016 blir det allt tydligare att en av de största utmaningarna för ekonomiavdelningen under året kommer vara att bygga och behålla en arbetsstyrka med rätt blandning av talang och kompetens. Allt fler ekonomer förväntas bidra till affärsutvecklingen inom bolaget då fler och fler backofficeprocesser förändras och automatiseras. De ska nu leverera insikter om vad som driver värdet på bolaget och verka som beslutstöd för ledningen. Därför krävs ofta en praktisk förståelse för teknik och dataanalys.

Som en del i detta ser vi också en förändring i hur organisationer hanterar sina medarbetares utveckling. Nyanställda, speciellt de som växt upp i ett internetbaserat samhälle och därför deltagit i den digitala transformationen, ska inte bara lära sig av mer seniora medarbetare. Nykomlingarna har minst lika mycket att lära ut till de som jobbat länge på finansavdelningen.

I en av mina tidigare roller som chefscontroller stod jag i valet mellan att anställa en av två duktiga kandidater. Den ena hade lång erfarenhet av finansarbete medan andra var tio år yngre än jag, med fallenhet för matematik och programmering. Tjänsten som skulle tillsättas var krävande och även om jag imponerats av ynglingens driv så var jag tveksam om han skulle passa in i teamet på grund av hans brist av erfarenhet. Tur nog pushade min chef mig att gå på magkänsla och inte cv och det visade sig vara en jackpot. Den yngre kandidaten blev en av mina bästa medarbetare och jag lärde mig minst lika mycket av honom som han lärde sig av mig. Hans annorlunda tankegångar kring dataanalys, systemverktyg och automatisering förbättrade många processer på vår avdelning och bidrog till att vi kunde lägga mer fokus på utveckling än på handpåläggning.

Men det räcker inte bara med att anställa talanger. Man måste lyckas med att behålla dem också. Dessa unga medarbetare vill arbeta i en miljö med ultramoderna verktyg som matchar deras digitala profil och kompetens. De behöver ha innovation och utveckling på arbetsschemat och de behöver känna sig delaktiga i organisationens verksamhetsutveckling. Annars söker de sig vidare.


The Oracle Cloud for Finance blog, brought to you in association with Intel®

Intel® and the Intel logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries.


Läs mer om