Finans 4.0

Finance-4.0

Så överlever du den fjärde industriella
revolutionen med huvudet i behåll

Miguel Vergara,
affärsutvecklare på Oracle, följ på Twitter: @EPM_insight


Industrialiseringen av data kommer förändra finansavdelningen i grunden. Är du redo att möta utmaningarna?

Intel

För några veckor sedan samlades 2 500 ledare från näringslivet, myndigheter, akademin, media och kulturen i Davos-Klosters för att delta på World Economic Forum. Temat för året var ”Den fjärde industriella revolutionen”, eller i folkmun; hur hanterar vi den allt mer diffusa skiljelinjen mellan människa och maskin?

Tidigare industriella revolutioner – som handlat om mekaniserad produktion, uppfinningen av el och datorns intåg i vår vardag – har inneburit stora kliv i vår utveckling. Den fjärde industriella revolutionen handlar om nästa steg i denna utveckling och ledande företag har redan börjat anpassa sin verksamhetsstrategi för den digitala tidsåldern.

Industrialiseringen av data

Företag idag blir alltmer beroende av data: om sina dagliga aktiviteter, om sina kostnader, uppgifter om sina anställda, och naturligtvis tonvis med information om sina kunder. Att effektivt kunna borra sig ner i data, analysera och konsolidera data har blivit allt viktigare också för oss som arbetar med finansiell verksamhet. Våra insikter och rapporter hjälper helt enkelt företag och organisationer att fatta bättre beslut.

Den fjärde industriåldern har tvingat ut finansavdelningen från back-office in i själva hjärtat av affärsverksamheten. Moderna företag behöver ha realtidsinformation om sina fysiska, personella och finansiella tillgångar. Detta för att kunna förstå hur pass väl förberedd organisationen är på förändringar i omvärlden och marknaden. Och för att förstå var någonstans man måste vara beredd att göra insatser för att öka flexibiliteten i verksamheten. Den alltjämt ökande globala konkurrensen kräver hög anpassningsförmåga.

Vi lever i en tid då vi förväntar oss omedelbar feedback. Information som inte levereras i realtid uppfattas som för långsam och utdaterad. Den snabba tillväxten av molntjänster för finansavdelningen har hjälpt många företag att förenkla och påskynda komplexa back-officeprocesser som planering, budgetering och prognostisering.

Big data-lösningar kan säkert hjälpa företag att identifiera nya affärsmöjligheter men de kan inte bedöma hur väl rustade företagen är på att kapitalisera på dessa möjligheter. Moderna finansavdelningar är bäst lämpade för detta, de har överblicken över bolagets tillgångar (personella, fysiska och finansiella) och en förståelse för vad som driver dess värde.

Människorna i den fjärde industriella revolutionen

En av de stora diskussionspunkterna under WEF var uppkomsten av ny teknik och det hot detta utgör för våra jobb. Uppskattningsvis kommer sju miljoner arbetstillfällen vara i riskzonen (PDF) som en konsekvens av att allt fler processer automatiseras med hjälp av IT. Och vem kan invända mot detta – om dessa system kan ge en snabbare och mer exakt bild av företagets ekonomiska hälsa, varför ska man då ha anställda som gör detta?

Under denna fjärde industriella revolution kommer vi säkerligen se företag som omvärderar sin verksamhet och sina strategier. De kommer i större grad förlita sig på snabbare och mer fördjupade analyser av deras back-officedata när de söker nya affärsmöjligheter. Men medan många av WEF-deltagarna uttryckte oro över vad detta betyder för jobben i framtiden förväntar jag mig att detta snarare blir en revansch för finansavdelningen. Den kompetens vi besitter kommer vara ovärderlig i den digitala tidsåldern.

Strategiska beslut fattas i slutändan av människor. Data levererar utan tvekan en mer korrekt och fullständig bild av alla de parametrar som besluten bygger på. Men det kommer vara finansproffs som kommer kunna dechiffrera informationen till affärsmöjligheter.

Med andra ord, om man inte ställer de rätta frågorna kring den data som finns så förlorar den sitt värde. Ledarskapskompetens, såsom strategiskt tänkande och en djup förståelse för hur olika avdelning samverkar med varandra, kommer visa sig vara en ovärderlig kompetens i framtiden. CFOer och ekonomichefer som anammar och utvecklar sin finansavdelning utifrån dessa förändringar kommer att förstärka sin roll som bolagets andrepilot och affärsutvecklare.

Medarbetare på finansavdelningen står alltså inte inför en situation där robotar kommer ta över deras jobb. Istället handlar det om att lära sig integrera en allt växande guldgruva av värdefull information i den dagliga driften och därmed förbättra bolagets möjlighet att göra nya och smarta affärer.


The Oracle Cloud for Finance blog, brought to you in association with Intel®

Intel® and the Intel logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries.


Läs mer om