Molnet ger den flexibilitet som behövs på finansavdelningen
flexible-finance

Molnet ger den flexibilitet som behövs på finansavdelningen

Miguel Vergara, Affärsutvecklare på Oracle


Utan flexibla system får ekonomiavdelningen svårt att reagera på omvärldshändelser.

Intel

2015 har varit ett år fyllt av förändring och osäkerhet, med stora ekonomiska, geografiska och sociopolitiska och även klimatiska omvälvningar. Det kan tyckas banalt, men det enda man kan vara säker på under de närmaste åren är ännu mer osäkerhet.

I dagens uppkopplade värld, kan företag komma att påverkas av händelser som äger rum nästan var som helst. Uppgång och fall av nya ekonomiska stormakter kan orsaka stora svängningar i råvarupriserna, medan politiska maktskiften eller ett enda företags konkurs kan påverka den finansiella stabiliteten runt om i världen. I en tid där konsekvenserna av en förändring sprids med blixtsnabb hastighet, har möjligheten av att kunna reagera omedelbart aldrig varit viktigare.

En effekt av att arbeta i den här volatila miljön är att företag världen över försöker vidta åtgärder för att göra sig så ”osäkerhetssäkrade” som möjligt, ofta med hjälp av system och processer som möjliggör snabb anpassning till förändringar på marknaden.

Med tanke på volatiliteten under de senaste tolv månaderna - både ekonomiska och geopolitiska – är det kanske inte så konstigt att vi har sett en sådan rusning efter molnbaserade Enterprise Performance Management (EPM)-verktyg på ekonomiavdelningen. Stora och plötsliga förändringar kan ha en betydande inverkan på faktorer som upplåning, skuldexponering, prognoser och arbetskraft.

För att snabbt kunna svara på marknadens svängningar måste affärsverksamheter förstå, kvantifiera och hantera värdedrivarna genom hela organisationen. Under 2015 har vi kunnat se ett rejält uppsving av molnlösningar för finansavdelningen som syftar till att förenkla och korta ledtiderna för komplexa back-office processer som planering, budgetering och prognostisering.

Låt oss titta på rapportering som ett exempel:

En av de mer utmanande aspekterna av denna kvartalsvisa eller årliga arbetsuppgift är arbetet med att extrahera information snabbt och precist från alla relevanta affärsenheter eller dotterbolag. Minsta felaktigheter eller förseningar kan leda till allvarliga konsekvenser, dels från ett regulatoriskt perspektiv och dels från att affärsförståelseperspektiv – har vi verkligen koll på våra tillgångar?

Det är här molnet adderar värde tillbaka till back-officesystemen. Det möjliggör för företag att automatiskt hämta information från olika databaser och konsolidera den i en struktur som ger ledningen möjlighet att inte bara snabbt ta fram rapporter, utan också att få en överblick för att kunna ge välgrundade förutsägelser om framtiden, något som leder till bättre beslut.

Tekniken i sig är inget skydd mot omvärldshändelser. Det verkliga värdet ligger i hur den levererar transparens om organisationens tillgångar och affärssvärden. Det är därför som molnbaserade back-officesystem är lika värdefulla för ekonomi- och finansavdelningen som de är för sälj- och marknadsavdelningen.

Ekonomiavdelningen har varit något av pionjär när det gäller att använda sig av back-officesystem (EPM) för att göra dem mer flexibla. Min förhoppning är att vi under 2016 kommer se flera affärsenheter som använder sig av de nya möjligheter som moderna, molnbaserade back-officesystem erbjuder.


The Oracle Cloud for Finance blog, brought to you in association with Intel®

Intel® and the Intel logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries.


Läs mer om