Snart träder BEPS i kraft – är du redo?

modern-finance-reporting

Djävulen sitter i detaljerna

Miguel Vergara, affärsutvecklare @Oracle


Så hanterar du OECDs nya skattedirektiv, BEPS.

Intel

Globaliseringen och dess inverkan på sättet vi gör affärer är inget nytt fenomen. Den startade redan på 900-talet med Sidenvägen och fick en rejäl fart under 80- och 90-talen då kostnaden för effektiv långdistanskommunikation minskade dramatiskt. I hundratals år har företag startat dotterbolag världen över.

Med en internationell expansion tillkommer dock alltid nya utmaningar, även i vår tid. Från att förstå prisstrategier i nya regioner till att undvika kulturella krockar när man möter kunder i andra länder.

Den senaste utmaningen som multinationella företag står inför är en alltmer kraftfull opinion från allmänhet och lokala skattemyndigheter om att bolagen ska betala en större andel skatt i landet de är verksamma i. Hittills har interndebiteringar och andra skattetekniska grepp inneburit att mycket av bolagens vinst kunnat beskattas i lågskatteländer. OECD har därför föreslagit en åtgärdsplan som kallas BEPS, Base Erosion and Profit Shifting, som syftar till att standardisera skattereglerna för alla multinationella företag till och med 2017, främst genom ökad skattetransparens och ansvarsskyldighet. En del av dessa nya regler kommer innebära land-för-landrapportering och gäller för företag med över 7,3 miljarder i omsättning (2016).

Finansavdelningarna på multinationella bolag har alltså mindre än ett år på sig att anpassa sig efter BEPS. Så vad bör de tänka på i dagsläget?

Land-för-landrapporteringen kan te sig ganska enkel vid en första anblick. Men de bolag som inte sätter sig in i riskerna och kraven kan lätt hamna i skattemyndigheternas strålkastarljus vilket kan leda till obehagliga (och potentiellt kostsamma) konsekvenser.

Noggrannhet, transparens och konsekvent redovisning är nyckeln till en framgångsrik BEPS-rapportering. Företag över hela världen måste kunna visa på rimliga kostnader när de flyttar pengar mellan olika jurisdiktioner, inte minst internt. Detta sätter ytterligare press på finansteam att exakt identifiera och fördela kostnaderna, särskilt som de flesta bolagens affärer och värden till stor del skiftar från produkter och tillgångar till regelrätta tjänster. Det är enkelt för en organisation att kvantifiera förbrukningsmaterial, tid och arbete som går till att utveckla sina produkter. Men att kvantifiera värdet av mindre materiella tillgångar, ex varumärke, NKI eller marknadsföringens inverkan på marknaden är en mycket mer luddig och komplex uppgift.

Låt oss ta ett exempel: Ett svenskt dotterbolag till ett USA-baserat multinationellt företag använder 32 procent av ett indienbaserat arbetslags tid. Ska det svenska bolaget då interndebiteras av moderbolaget? Eller av indierna? Och när väl denna regel införs, ska timpriset vara konstant genom hela företagsgruppen eller är det olika prissättning från land till land?

Finansavdelningarnas allt mer positiva attityd till molntjänster de senaste månaderna har hjälpt många bolag att förenkla och snabba upp komplexa back-officeprocesser som planering, budgetering och ekonomisk prognostisering. Molnet möjliggör för dem att samla relevant och aktuell data genom olika segment inom bolaget och dess olika jurisdiktioner. Data som sedan kan konsolideras till en form som är lättare att kvantifiera – något som underlättar rapportering.

Lika viktigt är att molntjänster faktiskt hjälper stora bolag att bli mer flexibla och snabbfotade. Genom att leverera kritisk realtidsdata om bolagets alla avdelningar hjälper molntjänsterna till med att öka förståelsen för företagets tillgångar. Det gör att man snabbt kan svara på svängningar i marknaden som skapar behov av nya typer av rapporter eller nyckeltal.

Skattemyndigheter världen över förbereder nu sina riktlinjer för hur BEPS på bästa möjliga sätt kan tillämpas i deras land. Multinationella bolag gör klokt i att förbereda sig för en av de största förändringarna i sin skattestrategi på många år. Den transparens som molntjänsterna ger på stora bolag kommer vara ovärderliga, inte minst med tanke på att kraven på insyn aldrig varit större.


The Oracle Cloud for Finance blog, brought to you in association with Intel®

Intel® and the Intel logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries.


Läs mer om