Oracle EPM för controllers

EPM för Financial Close och rapportering
EPM för Financial Close och rapportering
Hur lång tid tar det att göra bokslut? Går det tillräckligt fort?
Snabbare bokslut Snabbare bokslut

Hur lång tid tar det att göra bokslut? Går det tillräckligt fort?

Bättre hantering av hela processen – från bokslut till rapport – höjer produktiviteten och gör att du kan förse ledningsgrupp och chefer med mer korrekt information


Känner du dig säker på att du kan tillgodose förändringar i lagstadgade eller branschmässiga krav?
Regelefterlevnad Regelefterlevnad

Känner du dig säker på att du kan tillgodose förändringar i lagstadgade eller branschmässiga krav?

Ta fram korrekta resultat i rätt tid – internt och externt. Sänk kostnaderna för efterlevnad. Få en enda version av sanningen.


Har du insyn i och kontroll över bokslutet ur ett bredare perspektiv? Från delbokslut till arkivering?
Hela bokslutet Hela bokslutet

Har du insyn i och kontroll över bokslutet ur ett bredare perspektiv? Från delbokslut till arkivering?

Hantera alla steg i det finansiella bokslutet – alla uppgifter som är relaterade till det finansiella bokslutet ur ett bredare perspektiv.


Lägger du för mycket tid på att förbereda rapporter till möten? Känner du att du kan lita på siffrorna?
Finansiell rapportering Finansiell rapportering

Lägger du för mycket tid på att förbereda rapporter till möten? Känner du att du kan lita på siffrorna?

Ge verksamhetscheferna tillgång till självbetjäningsfunktioner för rapporter. Se till att resultatet är tillförlitligt genom att gå tillbaka till de transaktionsdata som ligger till grund för rapporten.


Get Started