Oracle Enterprise Performance Management-lösningar

Oracle Enterprise Performance Management-lösningar
Gör strategier, planera och optimera

EPM-lösningar från Oracle

Oracles EPM Cloud-applikationer och lokala applikationer innehåller marknadsledande funktioner med snabb ledtid, enkel konfiguration och preparerat innehåll som underlättar djupare integration och utökningar.


Kom igång