Inga resultat hittades

Din sökning matchade inga resultat.

Oracle SCM-lösningar – Collaborative Development

Product Lifecycle Management

Få företaget att växa med modern PLM. Omforma produktvärdekedjan så att du kan komma med nyheter, utveckla och kommersialisera snabbt.

Collaborative Development

Skapa en säker och samarbetsfrämjande utvecklingsmiljö som kopplar samman hela det globala ekosystemet. Inrätta en enda källa till information om produkter och processer. Med Oracles lättanvända lösningar för produkters livscykelshantering kan du förkorta ledtiden, sänka kostnaderna och öka lönsamheten.

Information om företagets produkter

Information om företagets produkter

Samla all produktinformation på ett ställe och se till att den alltid är komplett och aktuell.

 • Öka produktiviteten genom att göra all produktinformation och alla processer synliga för hela organisationen
 • Skydda åtkomsten till produktinformation med konfigurerbara roller och behörigheter
 • Modernisera produktutvecklingen genom att ersätta pappersbaserade system och gamla applikationer
Infografik: Reimagine Product Development (PDF)
Hantering av förändringar

Hantering av förändringar

Skapa och godkänn produktändringar enkelt och systematiskt med högre produktivitet och effektivitet.

 • Se till att alla produkter och leveranskedjan är klara
 • Automatisera, rationalisera och registrera ändringar med ett smart arbetsflöde
 • Effektivera processer genom en snabb översikt av kommande och godkända förändringar och vilka produkter som påverkas
Video: Moderna värdekedjor: förändringarnas budbärare (4:41)
Socialt samarbete

Socialt samarbete

Frigör ekosystemets samlade intelligens med systemstöd för socialt samarbete.

 • Upptäck, följ och utnyttja kunskap som delas i hela företaget
 • Samarbeta säkert med externa parter som partner, leverantörer och kunder
 • Främja innovativt tänkande genom diskussioner i realtid
E-bok: Bringing Social to the Enterprise (PDF)
Visualisering och CAD-integration

Visualisering och CAD-integration

Underlätta visuellt beslutsfattande och CAD-integration under en produkts hela livscykel – utan att riskera den immateriella egendomen.

 • Lansera produktivitets- och kostnadssänkande initiativ, t.ex. återanvändning av design
 • Inrätta säkerhetsåtgärder för att möjliggöra samarbete samtidigt som den immateriella egendomen skyddas
 • Hantera designinformation centralt inom ramen för produkdata
Video: GLOBALFOUNDRIES skyndar på innovationsarbetet och skyddar sin immateriella egendom (2:36)
Moderna stycklistor

Moderna stycklistor

Minska komplexiteten med en enda, revisionskontrollerad stycklista som ni samarbetar om.

 • Förbättra samarbetet inom organisationen på djupet
 • Integrera innovations-, utvecklings- och kommersialiseringsdata
 • Sänk kostnaderna genom att slippa omarbetningar, spill och för stora lager
Faktablad: Bästa praxis för stycklistor i den moderna ekonomin (PDF)


Relaterade produkter och resurserKom igång