Inga resultat hittades

Din sökning matchade inga resultat.

Oracle SCM-lösningar – Mobility and Analytics

Product Lifecycle Management
Product Lifecycle Management

Få företaget att växa med modern PLM. Omforma produktvärdekedjan så att du kan komma med nyheter, utveckla och kommersialisera snabbt.

Mobility and Analytics

Utnyttja de senaste nyheterna inom PLM-tekniken för att hantera angelägna koncept som big data och sakernas internet. Öka intäkterna med intuitiva applikationer som är mobila, insiktsfulla, personliga, sociala och ger transparent information tvärs över företaget, från produktens idékläckningsstadium till utfasningen från marknaden.

Mobilitet

Mobilitet

Öka produktiviteten genom att ge mobila användare åtkomst till PLM-data och PLM-processer var och när som helst.

 • Granska, svara och reagera snabbare – säkert
 • Registrera och behandla resultaten av granskningen och kvalitetsproblem på plats eller ute på fältet
 • Skapa problemrapporter och begär korrigeringar var som helst
Video: Oracle Product Lifecycle Management Mobile (5:06)
Analys

Analys

Fatta mer välunderrättade beslut med rollbaserad åtkomst till stora mängder produktdata.

 • Få konstruktiva insikter på varje stadium i produktens livscykel
 • Fatta faktabaserade beslut om produktprogram
 • Skaffa dig bättre insyn i problem och möjligheter
Big data

Big data

Identifiera de idéer som det är bäst att kommersialisera genom att behandla enorma mängder data från kanaler i sociala medier.

 • Sök igenom sociala medier, interna och externa nätverk och andra ostrukturerade data.
 • Fånga upp innovationer som nya produkter och tjänster samt processförbättringar
 • Utvärdera, välj ut, utveckla och kommersialisera idéerna som har störst vinstpotential
Oracle Modern Best Practice för övervakning av sociala medier
Sakernas internet

Sakernas internet

Modernisera företaget med en genomtänkt metod för att hantera sakernas internet. Gör det möjligt att skapa uppkopplade, sociala produkter.

 • Spåra kraven på alla produktkomponenter under hela livscykeln
 • Se till att förändringshanteringen fungerar effektivt
 • Integrera kundkrav och IoT-information i nästa produktgeneration
 • Bygg upp grunden till en smartare leveranskedja
Artikel: Sakernas internet: möjligheter att skaffa smartare leveranskedjor


Relaterade produkter och resurserKom igång