Inga resultat hittades

Din sökning matchade inga resultat.

Your Cloud, Your Way : Cloud Platform

No Stone Unturned

IaaS: Vi ska vända på alla stenar

Pascal Giraud, Senior Director IaaS Foundation & Cloud Platform Oracle EMEA @PGiraud13


Infrastruktur som tjänst kan hjälpa företag att omvandla sin tekniska infrastruktur - att välja rätt är av avgörande betydelse

Intel Logo

För företag som planerar att övergå till infrastruktur som tjänst (Infrastructure as a Service, IaaS) kan det vara knepigt att få fram de fakta som krävs när man ska välja leverantör, delvis på grund av att olika leverantörer erbjuder flera olika funktioner. Men det är absolut nödvändigt att vända på alla stenar.

Det kan vara frestande att försöka förutspå framtida verksamhetsbehov och hitta en leverantör som passar dem, men en effektivare strategi är att gå in för att hitta den mest flexibla, skalbara och kompetenta tjänsteleverantören. Då bör man kunna räkna med att verksamheten stöds oavsett i vilken riktning den utvecklas.

Pascal Giraud

Pascal Giraud, Senior Director IaaS Foundation and Cloud Platform, Oracle EMEA

Vi vet att befintlig IT-infrastruktur och befintliga IT-plattformar kan orsaka huvudvärk. Oracles forskning har påvisat olika utmaningar såsom verksamhetskritisk applikationssäkerhet i det offentliga molnet (41%), samtidig hantering av säkerheten på olika plattformar, applikationer och lösningar (40%) och integrering av äldre system (38%).

Med detta i åtanke bör följande checklista hjälpa företaget att ställa rätt frågor vid övergången till IaaS.

Flexibilitet

 Det kan vara frestande att försöka förutspå framtida verksamhetsbehov och hitta en leverantör som passar dem, men en effektivare strategi är att gå in för att hitta den mest flexibla, skalbara och kompetenta tjänsteleverantören. 

  • Kan du flytta arbetsbelastningar mellan lokala system och molnet? Detta är avgörande för om ett företag ska kunna fortsätta att använda befintliga applikationer och hålla investeringskostnaderna nere. Oracle erbjuder möjlighet att flytta arbetet mellan  lokalerna och molnet.
  • Kan du ”lyfta och flytta” arbete, databaser och applikationer till molnet utan att göra några ändringar? Detta förbättrar hastighet och effektivitet och du undviker onödiga utgifter. Oracles Ravello Cloud Service är den första molntjänsten som stöder både VMware på företagsnivå och Kernel-baserade arbetsuppgifter på virtuella maskiner i det offentliga molnet utan några förändringar.
  • Hur flexibelt är stödet för arbetsbelastningarna? Större flexibilitet innebär bättre stöd för befintliga hybridmetoder som kan ha lappats och lagats under lång tid. Detta är av avgörande betydelse för ett företag som vill ha molnets alla fördelar genast. Oracles IaaS stöder blandade belastningar, till skillnad från de databaser som erbjuds av Amazon Web Services (AWS). De senare kan inte heller placeras hos någon annan IaaS-leverantörs värddator. För att citera Oracles arbetande styrelseordförande och CTO Larry Ellison är Amazon Web Services ”mer slutna än en IBM-stordator”.

  Verksamhetsbehov

  • Kan offentliga molnkapaciteter köras innanför företagets brandvägg? Organisationer som ännu inte är redo att helt och hållet flytta över till det offentliga molnet behöver den möjligheten för att slippa välja alternativ som inte passar dagens verksamhetsbehov. Oracles Cloud Machine möljliggör detta genom att köra exakt samma arbetsuppgifter som i Oracles offentliga moln.
  • Är kapaciteterna helt uppdaterade? Utan stöd för de allra senaste funktionerna kommer  företaget att hindras i sina satsningar på att utnyttja IaaS till fullo. Exempelvis Amazon Aurora saknar kritiska funktioner såsom transaktionsbearbetning online – något som Oracle lanserade för 20 år sedan.
  • Stöder leverantören äldre applikationer och utvecklingen av nya? Hellre än att omarbeta äldre applikationer från grunden bör företagen hitta en leverantör som kan hantera dem effektivt så att man kan vidareutveckla sina applikationer stegvis. Oracle IaaS stöder alla befintliga applikationer medan Oracles Cloud Platform hjälper kunderna att utöka befintliga företagsapplikationer och bygga nya.

  Pris och prestanda

  • Är pris och prestanda konkurrenskraftiga? Väl tillämpad IaaS ger företaget snabbare hantering av arbetsuppgifterna, vilket medför högre effektivitet och konkurrenskraftiga prisstrukturer. Oracles Bare Metal Cloud Services är 11,5 gånger snabbare och 20 procent billigare än den närmaste konkurrentens.
  •  Det yttersta målet för IaaS är att hjälpa företagen att omvandla den tekniska infrastrukturen, sänka kostnaderna, öka effektiviteten samt minska teknikens silo-verkan och ”skugg-IT”.

  • Vilken arkitektur erbjuds? För att garantera bästa möjliga prestanda är det viktigt att kontrollera vilken garanterad kortaste väntetid och minsta kapacitet som leverantörernas nätverk ger. Övertecknade nätverk är mindre effektiva. Oracles Bare Metal Cloud Services maximerar genomströmningen i nätverket genom direkt koppling mellan beräknings- och lagringsnoder.

  Det yttersta målet för IaaS är att hjälpa företagen att omvandla den tekniska infrastrukturen, sänka kostnaderna, öka effektiviteten samt minska teknikens silo-verkan och ”skugg-IT”. Den rätta leverantören kommer också att bidra till att stärka samarbetet inom hela företaget på lång sikt genom att använda molnet mer och mer.


  This blogs series was created in association with Intel®.

  Intel® and the Intel logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries.


Läs mer