Your Cloud, Your Way : Infrastructure as a Service

AI and Robotics

AI och robotik: Hur det integrerade molnet revolutionerar arbetet

Andrew Sordam, Vice President, Oracle EMEA


Intel Logo

Artificiell intelligens (AI) och robotik är inte längre avlägsna koncept utan är snabbt på väg att bli verklighet. Dessa nya tekniker kommer att medföra en rad fördelar för ett antal branscher – även för dem som befinner sig utanför den tillverkningsindustri där de redan används.

Framåtblickande företag har anammat den nya tekniska revolutionen – industri 4.0 – genom att använda AI och robotik. Ta till exempel chattbottar. Företagen använder i allt större omfattning AI för att få datorerna att förstå och svara på kundernas frågor. Samtidigt använder finansiella institutioner automation för att handskas med de växande datavolymerna.

Andrew Sordam

Andrew Sordam, Vice President, Oracle EMEA

Och anammandet av ny teknik kommer att fortsätta. Som det står i vår senaste rapport Molnet: att öppna vägen för industri 4.0, har 60 procent av företagen redan infört AI-teknik eller planerar att göra det. Om man vill ligga steget före i denna snabbrörliga digitala tidsålder är det viktigt att ha rätt teknik på plats.

Om man vill hänga med i teknikens snabba förändringstakt måste man se till att ha rätt strukturer på plats. En integrerad molntjänst ger företagen inte bara en stabil bas utan även möjlighet att leverera innovativa tjänster till kunderna och att växa snabbare än konkurrenterna. Många företag börjar inse vikten av en integrerad molnmodell: 63 % av respondenterna i vår enkät säger att den faktorn kommer att vara avgörande för deras långsiktiga framgång.

 Framåtblickande företag har anammat den nya tekniska revolutionen – industri 4.0 – genom att använda AI och robotik. Ta till exempel chattbottar. 

Med en integrerad molnplattform och dito beräkningstjänster kan företagen bli ledande i innovationkapplöpningen genom att utveckla och testa sina applikationer snabbare än någonsin tidigare. Framgångsrika produkter kan snabbt lanseras på marknaden, vilket gör det möjligt för företagen att hålla jämna steg med kundernas ständigt föränderliga krav. Genom att snabbt testa nya applikationer kan företagen sänka kostnaderna och inrikta investeringar och resurser på framgångsrika nya applikationer.

 Det är bara genom att integrera molnplattformar och beräkningstjänster som företagen kan dra full nytta av molnet och experimentera med banbrytande nya tjänster för sina kunder. 

Det är bara genom att integrera molnplattformar och beräkningstjänster som företagen kan dra full nytta av molnet och experimentera med banbrytande nya tjänster för sina kunder. De som underskatta styrkan i det integrerade molnet riskerar däremot att hamna på efterkälken, nedtyngda av föråldrade system. Enligt vår undersökning tror 60 procent att deras stelbenta IT-infrastruktur försämrar deras förmåga att förnya sig. Men samtidigt som företagen inför molnteknik bör de också granska sin inställning till innovation.

Industri 4.0 handlar om mer än att införa ny teknik. Det gäller också att främja en innovationskultur och lägga större tonvikt på nya idéer.

 Flera rapporter tyder på att 5,1 miljoner arbetstillfällen fram till år 2020 kommer att ha ersatts av robotar. Då kommer företag som tar till sig automation och ny teknik att kunna frigöra resurser för att i stället fokusera på att utveckla banbrytande innovativa idéer. 

Flera rapporter tyder på att 5,1 miljoner arbetstillfällen fram till år 2020 kommer att ha ersatts av robotar. Då kommer företag som tar till sig automation och ny teknik att kunna frigöra resurser för att i stället fokusera på att utveckla banbrytande innovativa idéer. Mer mänskligt kapital och större investeringar kan inriktas på FoU, försäljning, marknadsföring och förbättring av kundupplevelserna.

Även om vissa företag redan har insett fördelarna med molnet, är det deras sätt att integrera sina PaaS och IaaS som kommer att skilja ut dem i konkurrensen. Allt medan innovationskapplöpningen fortsätter måste företag som vill ligga i framkant ha tillförsikt nog för att förvandla industri 4.0 från idé till verklighet.


This blogs series was created in association with Intel®.
Intel Inside®. Powerful Cloud (Services) Outside.

Intel® and the Intel logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries.


Läs mer