Digitaliseringen och molnet

Why PaaS?

Molnet är som en orkester – och plattformstjänsterna är dirigenten

Hans Nystedt,
sales consulting director, Oracle Nordics


Musikinstrument låter bra på egen hand, men de låter ännu bättre när de spelas tillsammans. Detsamma gäller molntjänster.

Intel

Under många år presenterades övergången till molnet som en serie val. Du hade att välja mellan offentliga eller privata moln, eller att ignorera båda och fortsätta utveckla det egna datacentrets IT-miljö. Företagen behövde också välja mellan ett brett utbud av tjänster – först kom Software as a Service (SaaS) och därefter Infrastructure as a Service (IaaS) och Platform as a Service (PaaS). Detta gav upphov till ytterligare frågor: vilka av dessa tjänster skulle gynna företaget mest? Var borde man investera först och vilka tjänster kunde man vänta med?

När vi nu träder in i molntjänsternas era blir det allt mer uppenbart att valet mellan tjänsterna aldrig varit enklare, även om det finns vissa strategiska beslut som behöver fattas. Det beror på att framtidens IT-avdelning inte står inför valet att välja en eller två olika tjänster utan snarare att ta ett helhetsgrepp över bolagets totala molnstrategi. Anledningen är att affärsnyttan av molntjänsterna ökar exponentiellt när de levereras som en sammansatt helhet.

På samma sätt som en ensam saxofon inte är jämförbar med kraften hos en full orkester gäller detta de bolag som valt en helhetsstrategi när det gäller molntjänster. De spelar helt enkelt i en annan liga än dem som kör enstaka delar i molnet. Medan de som väljer saxofonen kan få kortsiktiga kostnads- och produktivitetsfördelar kommer orkestern att generera en betydligt större långsiktig nytta i den digitala transformeringen som de flesta företag genomgår idag.

För att förtydliga: när jag talar om en helhetsstrategi för molntjänster så menar jag inte en 100-procentigt molnbaserad IT-miljö. Åtminstone inte ännu. Sådana system dröjer åtminstone ett decennium innan de når marknaden och under tiden kommer det finnas en period då molninfrastruktur kommer att samexistera med datacentret. Detta är logiskt, företag har investerat för mycket pengar i sina befintliga system för att göra sig av med dem. Istället bör företagen satsa på att gifta ihop de resurser och den teknik som redan finns i en hybridlösning.

Med detta tillvägagångssätt kommer molnet bli mer intressant för de som vill vara en utmanare i den digitala tidsåldern. Främst eftersom det ger dem möjligheter att kombinera det bästa av två världar. Men för att en hybrid lösning ska fungera så behövs det ett klister som binder ihop de olika miljöerna. Utan verktyg för att integrera de offentliga, privata och lokala miljöerna – och därmed sy ihop data och uppgifter från hela företaget – kommer molnet inte leva upp till sin potential.

Det är därför det är så viktigt att välja rätt Platform as a Service (PaaS) -lösning. PaaS är nämligen som dirigenten i molnorkestern – den säkerställer att alla delar av molnet spelar i harmoni med befintliga lösningar och att de är perfekt stämda.

De bästa PaaS-lösningarna möjliggör bland annat integration mellan olika molntjänster (exempelvis SaaS och IaaS). Det hjälper bolag att visualisera processer, till exempel webbapplikationsutveckling, och ger samtidigt tillgång till samma standarder och verktyg som de är vana vid från det befintliga datacentret. Moderna PaaS-lösningar ger också möjlighet att flytta arbetsbelastningar mellan offentliga- och privata moln eller från det egna datacentret. Detta innebär också att de kan flytta och migrera lokala applikationer in i molnet och tillbaka efter behov.

Men PaaS har en mycket större roll helhetsstrategin än att bara agera som en bro mellan molnet och den befintliga IT-miljön. Det är också ett viktigt medel för att säkerställa att molntjänsterna kan leverera allt de är kapabla till. Till exempel kan en organisation så småningom upptäcka att en standardiserad SaaS-applikation faktiskt inte levererar lika bra affärsnytta som den egna applikationen gjorde, troligen eftersom den gamla haft skräddarsydda anpassningar som gav unika fördelar för just det bolagets processer. I detta fall kan företag använda molnbaserade applikationsutvecklingsverktyg för att utveckla och distribuera skräddarsydd kod – eller fullständiga applikationstillägg – som breddar funktionaliteten i SaaS-applikationerna och anpassar dem efter bolagets unika processer.

Plattformstjänster också hjälpa företag att utöka sina SaaS-applikationer för att ge ytterligare funktioner såsom dokumenthantering och analysverktyg. En bra PaaS-miljö kommer möjliggöra detta och ändå kringgå de fallgropar som normalt uppstår vid anpassade applikationer, exempelvis komplikationer vid uppgradering eller systemuppdatering.

För många organisationer är digitaliseringen en kamp för överlevnad. De möter allt mer krävande kunder och nya konkurrenter och affärsidéer med starkt digitalt fokus dyker titt som tätt upp på marknaden. Det är dags att företag börjar ta molnet på allvar och det innebär att de måste byta ut ad hoc-tänket och anamma en helhetssyn. Saxofonen vs orkestern. Bara genom en sådan plattform kommer företagen kunna ta sig den digitala revolutionen med huvudet i behåll.


This PaaS article is brought to you by Oracle and Intel®.

Intel® and the Intel logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries.


Läs mer om