Huvudtal på Oracle OpenWorld – molninnovation

Oracles CEO Mark Hurd visar molnets framtid

Av John Soat


Oracle kommer att leda den tioåriga övergången till de dramatiska fördelar cloud computing kan geOracles CEO Mark Hurd och ledande personer från GE och AIG diskuterar hur molnet stöper om deras företag.

 

Oracles CEO Mark Hurd var en av huvudtalarna på Oracle OpenWorld 2015. I hans tal på måndagen nämnde han fem tankeväckande, molnrelaterade förutsägelser för år 2025.

1. Åttio procent av alla appar som används i produktionen kommer att finnas i molnet. ”I dag är det omkring 25 procent”, sade Hurd.

2. Två SaaS-leverantörer (software-as-a-service) kommer att ha 80 procent av marknaden för företagsprogram i molnet. ”Jag anmäler oss frivilligt”, skämtade Hurd.

3. All programutveckling och alla tester kommer att utföras i molnet. ”Ingen kommer längre att ha servrar och operativsystem och databaser lokalt”, sade han.

4. Alla företagsdata kommer att lagras virtuellt i molnet. ”Det finns nu mer data i molnet än i traditionella lagringssysten”, kommenterade Hurd.

5. Företagens moln kommer att vara den säkraste IT-miljön. ”Vi har installerat alla korrigeringar, säkrat allt och krypterat allt – det är vårt moln”, påpekade Hurd.

Mark Hurd

 Ingen kommer längre att ha servrar och operativsystem och databaser lokalt.  

– Oracles CEO Mark Hurd

Ekonomin närmast kräver att dessa förändringar sker, och det snabbt. Dagens ekonomi handlar om ”tillfredsställelse på kort sikt”, sade Hurd. Många företag tvingas kapa kostnaderna – särskilt för IT – som ett sätt att kompensera för allt långsammare intäktstillväxt. Nedskärningarna i företagens IT-utgifter innebär även att företagen sitter fast i en föråldrad och bräcklig gammal miljö. ”De flesta av de här applikationerna skapades innan det gick att söka, före mobilerna, före allt vi känner till”, påpekade Hurd.

Allt detta leder fram till ett ”oerhört behov av innovation, en väldigt gammal infrastruktur, och det finns inga pengar”, sade han. Molnet kommer att bli det enda sättet för företagen att kämpa sig fram från sina nuvarande positioner och få den fart, den innovation och den kontroll över kostnaderna de så desperat behöver.

”Att kunna agera snabbt, att kunna anpassa sig efter marknadens dynamik och att kunna göra det fort och under leverans är vad företagsledarna tänker på”, sade han. Oracle ”kommer att leda [denna] tioåriga övergång till molnet”, sade han.

Hurd ställde sedan frågor till dessa välkända teknikföretagsledare om hur de för närvarande använder molntjänster och vad de förväntar sig av framtiden.

Jim Fowler

GE:s CIO Jim Fowler diskuterade GE:s förvandling till ett ”digitalt industriellt” företag.

Jim Fowler, CIO på GE

Fowler sade att företaget kommer att få ytterligare 15 miljarder dollar i intäkter utöver den traditionella verksamheten genom att sälja digitala tjänster. Man tänker även krama ur en miljard dollar till i produktivitetsvinster inom tre år genom att bli ett ”digitalt industriellt” företag. ”GE genomgår sin viktigaste och största förvandling under sin 130-åriga historia”, sade Fowler. ”Det är molnet som gör det möjligt.” År 2020 tänker GE ha 70 procent av sina applikationer i molnet. En olje- och gasapplikation som kostar 65 000 dollar att köras lokalt, till exempel, kostar nu 6 000 dollar att köras i molnet. Ändringar av en applikation för orderbehandling tog tidigare 20 dagar. I dag tar det två minuter i molnet, sade han.

Mike Brady

AIG:s CTO Mike Brady pratade om en molnbaserad modell med ”två hastigheter”.

Mike Brady, CTO på AIG

Brady sade att AIG anammar en molnbaserad modell med ”två hastigheter” som gör att företaget kan förvara sina gamla applikationer antingen internt eller i molnet och börja använda ”mycket, mycket snabba utvecklingsmöjligheter”. För närvarande spenderar AIG 75 procent av sin IT-budget på sina ”mycket bräckliga” gamla applikationer, sade han.

Hurd sade att företag övergår till molnet både av makroekonomiska och företagsspecifika skäl. ”Det handlar om en lägre kostnadsstruktur. Det handlar om en mindre komplicerad miljö. Det handlar om en säkrare och mer tillförlitlig miljö där snabba innovationer är enkla”, sade han. ”Det är detta som ligger bakom allt. Inget annat.”  


Safe Harbor-friskrivning
Påståendena i den här artikeln som rör Oracles framtida planer, förväntningar, övertygelser och avsikter är ”framåtsyftande påståenden” och är underkastade materiella risker och osäkerhet. Sådana påståenden bygger på Oracles nuvarande förväntningar och antaganden. Vissa av dem rår Oracle inte över. All information i den här artikeln var aktuell den 26 oktober 2015. Oracle åtar sig inte att uppdatera något påstående i ljuset av ny information eller framtida händelser.


Läs mer

Vi hjälper dig gärna

Kontakta en säljexpert

Provversion

Testa Oracle Cloud

Registrera dig efter ämne