AMC införlivar en molnbaserad ERP-grund och ser framtida besparingar med Oracle Cloud

Världens största biografkedja går över till Oracle Fusion Cloud ERP för att effektivisera upphandlingsrutinerna.

Share:

Många företag genomgick mycket liknande upplevelser som AMC under pandemin. Vårt beslut att hålla oss till Oracle under den svåra tiden säger mycket om vår relation. Vi kommer till jobbet varje dag och gör riktigt svåra val angående på vad vi ska lägga våra pengar. Som en del av det gör vi fortfarande betydande investeringar i Oracle.

Derrick LeggettChief Information Officer, AMC Theatres

Affärsutmaningar

Under COVID-19-pandemin gick AMC Theatres – världens största biografkedja – från att generera mer än 4 miljarder dollar i intäkter om året till mindre än 200 miljoner dollar 2020. Dessutom tvingades AMC att byta popcornleverantörer och ta bort andra artiklar från menyn i månader pga. problem med logistikkedjan. Biografkedjan planerade redan att ersätta ett befintligt Oracle E-Business Suite-system med en molnlösning, men pandemin påskyndade tidtabellen.

Det ekonomiska trycket och de många distraktionerna från COVID-pandemin fick ledningen att påbörja en resa till molnet med ett litet, hanterbart och effektivt projekt. Eftersom det inte fanns något riktigt upphandlingssystem på plats och ett stort beroende av tredjepartsleverantörer försökte AMC lösa sina problem i logistikkedjan utan att implementera en komplett ERP-molnlösning. I en tid då hanteringen av leverantörsrelationer var avgörande, var också behovet av att centralisera upphandlingsfunktionerna av största vikt.

Kan vi spara mer pengar och samtidigt driva företaget framåt? Jag tror att det är här Oracle Cloud verkligen gör skillnad.

Derrick LeggettChief Information Officer, AMC Theatres

Varför AMC Theatres valde Oracle

Oracle Consulting, som rådde AMC om molnmigreringen, föreslog en integrerad lösning som skulle effektivisera alla upphandlingsrutiner och ge AMC möjlighet att införa Oracle Fusion Cloud ERP utan betydande störningar. Oracle Soar, en egen plattform som automatiserar migreringen av databaser och program till molnet, gav AMC en snabb, förutsägbar och kostnadseffektiv metod för att flytta till molnet.

Tack vare Oracle Cloud ERP kunde AMC åtgärda upphandlingsproblem, spara cirka 1 miljon USD och förbereda sig för en större framtida molnmigrering.

Resultat

När AMC tog sitt första steg med implementeringen av Oracle Cloud ERP kunde de ta itu med inköpstrycket som pandemin orsakade samtidigt som de lade grunden till en större molnmigrering i framtiden. Övergången till molnet hjälpte AMC att spara över 1 miljon dollar redan första året. Företaget säger att Oracle Cloud ERP gör transaktioner med leverantörer mycket smidigare.

Efter att ha implementerat Oracle Fusion Cloud Procurement, en del av Oracle Cloud ERP-programsviten, undersökte AMC sina globala utgifter. Där kunde företaget identifiera avvikelser och sätt att proaktivt åtgärda dessa.

”Det finns massor av tryck på AMC att upprätthålla vår kostnadsbas så gott vi kan och hålla en mycket lägre kostnadsökning än den faktiska inflationstakten för de produkter vi säljer. Jag anser att vi delvis har kunnat göra det eftersom vi har infört Oracle Cloud ERP”, säger Derrick Leggett, informationschef.

Tack vare övergången till molnet kan AMC genomföra kostnadsrapporteringar via en mobilapp, något som AMC inte kunnat göra tidigare. Leggett säger att denna fördel hjälpte kedjan att bli mer konkurrenskraftig på marknaden och bättre hantera kostnaderna. Eftersom budgetbegränsningar innebar att företaget inte längre kunde spendera pengar på stora ordrar, hjälpte det nya upphandlingssystemet AMC att beställa ett lämpligt antal leveranser, upprepa och optimera procedurerna.

Partner

När COVID-19-pandemin gjorde framtiden för biografbranschen väldigt osäker litade AMC på Oracle Consulting för att hjälpa till att implementera Oracle Cloud ERP på bara åtta månader och integrera alla upphandlingsmetoder.

”Jag har genomfört Oracle-projekt i 20 år. Det var den smidigaste implementeringen av en större modul med Oracle som jag någonsin har varit en del av och mycket av det berodde på de fördefinierade komponenterna, integreringarna och verktygen från Oracle Consulting som gjorde att vi kunde, ett, snabba upp integreringarna och två, snabba upp rapporteringen av data”, säger Leggett.

Published:2 maj 2023

Om kunden

AMC grundades 1920 i Kansas City, Missouri och har vuxit till den största biografkedjan i världen. Före pandemin genererade AMC mer än 4 miljarder dollar i intäkter per år.