Apoteket ökar analyskapaciteten och halverar de totala driftsomkostnaderna

Sveriges ledande apotek förbättrar analysprestandan med 40 % med Oracles analysmoln, som ger 3 200 anställda åtkomst till analyser med självbetjäning.

Share:

Med Oracles analysmoln kan vi ligga steget före när det gäller att ge våra kunder tillförlitlig, trovärdig och effektiv service. Vi utnyttjar de mest avancerade analysfunktionerna på marknaden. Dessutom är vår affärsinformation redo för framtiden, med AI-funktioner och åtkomst till Oracle Mobile.

Mats MälhammarBusiness Intelligence arkitekt, Apoteket AB

Products list

Affärsutmaningar

Det statliga läkemedelsbolaget Apoteket AB tillhandahåller läkemedel samt hälsoprodukter och tjänster till individer, läkare och sjukvårdsorganisationer. Med fler än 400 apotek och 3 200 anställda är Apoteket den ledande läkemedelshandelskedjan i Sverige. Som en del av företagets vision om en modern hälso- och sjukvård lanserade Apoteket DosPac – en användarvänlig prenumerationstjänst så att patienter kan få försorterade och förpackade läkemedel enligt sina recept.

Företaget använde sig av Oracle Business Intelligence Enterprise Edition som plattform för affärsinformation För affärstillämpningar använde Apoteket Oracle E-Business Suite för företagsresursplanering och Oracle Retail Management System för detaljhandelsverksamhet. Alla Oracle Database-instanser distribuerades lokalt i Exadata.

Datasäkerhet och identitetshantering var något som företaget såg som centrala utmaningar. Den egenutvecklade säkerhetslösningen gjorde det svårt att skapa nya användarroller och utfärda läkemedelscertifikat.

Tillväxten krävde också bättre analysfunktioner inom detaljhandeln som underlag för 8 affärskontrollanter plus 20 andra superanvändarfunktioner, som av affärsmässiga, juridiska och kommersiella skäl behövde regelbunden rapportering. Dessutom använde fler än 500 enskilda butikschefer och affärsfunktionsansvariga cirka 200 standardiserade rapporter från klassiska BI och BI Publisher, tillsammans med fler än 400 enskilda ad hoc-rapporter. – Vi är helt beroende av analysfunktionen för att kunna utfärda rapporter för våra butiker, produkter och tjänster, och även för att kunna stänga boksluten, säger Mats Mälhammar, chef för affärsinformation.

Samtidigt var det viktigt för Apoteket att säkerställa snabba svarstider på frågor och tillhandahålla en intuitiv, interaktiv upplevelse för användare inom alla affärsområden. Det inkluderade underhåll av Oracle BI Publisher-funktionen för standardiserade ”pixelperfekta” rapporter, som användes i stor utsträckning.

Med tanke på den hårda konkurrensen och de låga marginalerna inom läkemedelsindustrin, ville Apoteket också minska den totala driftsomkostnaden för sin affärsanalyslösning, samtidigt som målet var att öka datasäkerheten till den senaste branschstandarden.

Vi gick över till Oracles analysmoln för att kunna leverera en förbättrad användarupplevelse, och det överträffade alla våra förväntningar. Vi kunde minska avbrotten i våra tjänster, sänka administrationskostnaderna och reducera säkerhetsriskerna. Dessutom kunde vi snabbare ta fram insiktsfulla analyser och förbättra vår affärseffektivitet.

Mats MälhammarBusiness Intelligence arkitekt, Apoteket AB

Varför Apoteket AB valde Oracle

Eftersom Apoteket redan använde sig av OBIEE för sina analys- och rapporteringsbehov, innebar en migrering till Oracle Cloud en jämförbar användarupplevelse och samtidigt enklare integrering, större flexibilitet och förbättrad säkerhet samt toppmoderna analysfunktioner.

Utöver detta ville företaget dra nytta av de avancerade analyserna och banbrytande funktionerna med AI och maskininlärning i Oracles analysmoln, för att fylla behoven av mer insiktsfull affärsinformation.

Framför allt var Apoteket intresserat av att använda självbetjäningsfunktionerna för dataförberedelse och datavisualisering i analysmolnet med Oracle AutoML. Detta hjälper affärsanvändare att analysera nya datakällor snabbare och mer exakt genom att automatiskt hitta mönster, dimensioner, relationer och avvikelser, utan extra hjälp från IT-specialister.

Resultat

Apoteket

Apoteket kunde behålla funktionerna och den allmänna utformningen av användargränssnittet i Oracles analysmoln, så att företagsanvändarna fortfarande kände igen sig trots att innehållet var moderniserat. Nu kan affärsanalytikerna skapa rapporter med sina egna datakällor utöver biblioteket med standardrapporter, som sömlöst flyttades från OBIEE till analysmolnet.

Flytten till molnet innebar att Apoteket inte längre begränsades av 600 licensierade användare av OBIEE. Det var en ständig kamp att prioritera vilka användare och vilka avdelningar som kunde analysera information. På Oracle Cloud kan alla på företaget – upp till 3 000 affärsanvändare – använda Oracle Analytics för ett mer datadrivet beslutsfattande. Handläggarna på kundsupporten hade till exempel inte åtkomst till analyser tidigare, eftersom antalet användare i det äldre systemet var begränsat. – Alla kan använda självbetjäningsfunktionerna i Oracle analysmoln för att skapa ad hoc-analysrapporter utöver verksamhetsrapporterna, säger Mälhammar.

Tidigare kämpade Apoteket med att tillhandahålla efterfrågade analyser till alla butikschefer, till exempel veckovisa och månatliga öppnings- och stängningsrapporter. Efter övergången till Oracle Analytics är svarstiden inte längre ett problem. Lösningen ger konstant tillgänglighet för upp till 180 samtidiga användare och komplicerade rapporter körs nu upp till 40 % snabbare än tidigare.

– Ur ett IT-perspektiv är den största fördelen för mig som arkitekt för Business Intelligence att mitt team kan ägna mycket mer tid åt innovation istället för att hantera våra analysprogram. Vi har minskat infrastrukturhanteringen och uppgraderingsansträngningarna med minst 50 %. Kostnaden för analyser har minskat med 66 procent. Detta kommer att skapa en analysdriven kultur hos Apoteket samtidigt som vi flyttar in i nästa decennium, säger Mälhammar.

Apoteket, vinnare av Göteborgs prestigefyllda hållbarhetspris, följer upp koldioxidavtrycket för hela sin verksamhet. Att minska sin miljöpåverkan var ett annat skäl till att företaget gick över till Oracle Cloud, eftersom Oracles datacenter tillhandahåller en hållbar databehandlingsplattform som är effektiv, förnybar och följer principerna för cirkulär ekonomi.

Partner

Apoteket migrerade till Oracles analysmoln med hjälp av Oracle Partner Navigate Consulting. Navigate:s automatiska verktyg för validering av BI hjälpte till att spara mer än hälften av den tid som normalt krävs vid en vanlig migrering, även vid efterföljande uppdateringar och korrigeringar. Navigate:s automatiska verktyg för validering av BI hjälpte till att spara mer än hälften av den tid som normalt krävs vid en vanlig migrering, även vid efterföljande uppdateringar och korrigeringar.

Published:8 april 2022