Diebold Nixdorf integrerar personaladministration över 62 länder med Oracle Cloud HCM

En global teknikchef använder Oracle Fusion Cloud HCM för att klara av HR-utmaningar efter sammanslagningen.

Share:

När du gör en betydande investering tycker jag att du ska få göra din röst hörd. Jag uppskattar den relationen med Oracle.

Tiffanie LewisVice VD för HR Technology och Service Solutions, Diebold Nixdorf

Affärsutmaningar

2016 förvärvade Ohio-baserade Diebold företaget Wincor Nixdorf, en leverantör av maskinvara, programvara och tjänster för bankbranschen i Tyskland. Sammanslagningen resulterade i två centrala system för personaladministration – Oracle E-Business Suite och SAP. Företaget saknade effektiv, smidig åtkomst till data, vilket innebar ökad komplexitet och risk för bristande regelefterlevnad, samt manuella, tidskrävande och inkonsekventa processer.

Det sammanslagna företaget Diebold Nixdorf försökte sänka kostnaderna och effektivisera personaladministrationen. Samtidigt fick företaget chansen att omvandla sin personaladministration och flytta den till molnet.

Oracle tillhandahöll Diebold Nixdorf ett personaladministrationssystem som är globalt, uppkopplat, standardiserat och enklare.

Tiffanie LewisVice VD för HR Technology och Service Solutions, Diebold Nixdorf

Varför Diebold Nixdorf valde Oracle

Jämfört med andra leverantörer visade sig Oracle Cloud HCM vara kostnadseffektivt och ha utförts bättre under koncepttest. Diebold Nixdorf valde Oracle Fusion Cloud Human Capital Management (HCM) eftersom det är ett enda, integrerat, molnbaserat system som kunde effektivisera och integrera HR i 62 länder på kort tid.

Diebold Nixdorf valde Oracle Cloud HCM, eftersom det skulle hjälpa företaget att integrera HR-processer i en komplex, multinationell miljö.

Resultat

Diebold Nixdorf gick live med HR-modulen 2019. Därifrån utarbetade den en treårig färdplan för att lägga till moduler och funktionalitet, som nu konsoliderades till ett års genomförande. Övergången till Oracle Cloud HCM gav företaget möjlighet att klara av de HR-utmaningar som det hade efter sammanslagningen och få en enda, integrerad kärnsvit för HR och talanger i 62 länder, som det samarbetade internt med HR 1Source (HR1S) för att kunna erbjuda en enda källa för HR-data. Företaget har nu viktiga insikter i sin arbetsstyrka, något som tidigare saknades. Hastigheten som företaget kan få dessa insikter ökade också. En enkel personalrapport som tidigare tog 3 veckor att producera tar nu bara 5 minuter. Dessutom kan företaget bättre hantera efterlevnadsregler, inklusive strikta GDPR-bestämmelser i Europa.

Företaget har också implementerat direktåtkomst för anställda och chefer, vilket har minskat antalet manuella processer och förbättrat medarbetarnas upplevelse. I dag skickas omkring 96 % av alla serviceärenden via självbetjäning, antingen via e-post eller direkt via HR1S. Och tack vare Oracle HR Help Desk kan personaladministrationen nu hantera begäranden från medarbetare snabbare, använda relaterade data för att förbättra servicen samt anpassa resurserna för att uppfylla medarbetarnas behov bättre.

Övergången till en molnbaserad lösning gjorde också företaget mer flexibelt och kunde fatta beslut snabbare.

Partner

Diebold Nixdorf använde Oracle Consulting-tjänster för den första implementeringen. Sedan samarbetade den 2020 med Accenture för att snabba upp ett flerårigt program för digital omvandling och molnomvandling, vilket inkluderade att effektivisera HR-systemet. I samarbete med Accenture genomförde Diebold Nixdorf sin 3-åriga färdplan på bara 12 månader. - Det hade inte varit möjligt utan Accenture och kraften i de resurser det tog till projektet, säger Tiffanie Lewis.

Published:16 maj 2022

Om kunden

Diebold Nixdorf digitaliserar och omvandlar hur människor bankar och handlar. Företaget är en partner till de flesta av de 100 bästa finansinstituten och de 25 bästa globala detaljhandlarna. Diebold Nixdorfs integrerade lösningar ansluter digitala och fysiska kanaler bekvämt, säkert och effektivt för miljontals kunder varje dag. Företaget har en närvaro i mer än 100 länder med 21 000 anställda över hela världen.