Skechers lägger grunden för en vinnande revisionsstrategi med Oracle Cloud

Skechers revisionsteam som består av 10 personer använder Oracle Risk Management Cloud för att skydda sko- och klädföretaget som omsätter 7,4 miljarder $.

Share:

Med Oracle Risk Management kan jag standardisera många av mina områden med måttlig och lägre risk så att mitt team och jag kan fokusera på mer meningsfulla områden och erbjuda värdehöjande revisionstjänster till företaget.

Ashwat PanchalVice ordförande för internrevisionen, Skechers

Affärsutmaningar

Skechers grundades 1992 och har vuxit till ett företag värt 7,4 miljarder $ med mer än 4 500 Skechers-butiker. Med tanke på mångfalden och komplexiteten i företagets globala verksamhet fokuserar internrevisionsteamet på bolagsstyrningsinitiativ, inklusive hantering av ekonomiska, operativa och regulatoriska risker.

Teamet ansvarar för intern kontroll av ekonomisk rapportering, verksamhetsrevisioner, granskning av digitala kontroller, riskhantering för företaget och riskbedömningar av bedrägerier. I takt med att företaget växte under åren ställdes internrevisionsteamet inför utmaningen att hantera företagsriskerna.

”Vi hade en god förståelse för våra kritiska affärsprocesser, risker, kontroller, revisionsprogram och testplaner”, säger Ashwat Panchal, Skechers vice vd för internrevision. Det som saknades var ett sätt för det mindre teamet att få en omedelbar förståelse för områden med låg och måttlig risk så att det kunde fokusera på högriskaktiviteter.

Skechers sökte ett molnbaserat system för efterlevnad av ekonomiska risker med automatiserad åtkomstkontrolltestning, vilket gjorde det möjligt för anställda att granska riskområden online.

Skechers måste följa lokala bestämmelser när företaget expanderar till nya regioner. Oracle Risk Management hjälper företaget att minska riskerna i hela sin globala verksamhet.

Därför väljer Skechers Oracle

Som långvarig Oracle-kund visste Skechers att Oracle kunde hjälpa företaget att snabba upp backoffice-verksamheten, identifiera och minska riskerna samt se till att regelefterlevnaden var konsekvent och i linje med företagets strategier. Företagsledare bestämde sig slutligen för att införa Oracle Fusion Cloud Risk Management and Compliance, en del av Oracle Fusion Cloud Enterprise Resource Planning (ERP)-programsviten.

Resultat

Efter att ha infört Oracle Risk Management-systemet implementerade Skechers elektroniska arbetsdokument och arbetsflöden för att dokumentera revisionsbedömningar och spåra förbättringsområden. ”Om vi inte hade produkten skulle jag sitta på ett flygplan 75 % av tiden. Med Oracle kan jag dra nytta av datalager och testning för arbetsflöden och dokumentation samt granska saker online. Jag kan göra det på min telefon om jag vill”, säger Panchal.

Han påbörjade processen med ett huvudbibliotek med bästa praxis som utgjorde grunden för implementeringen av Oracle Risk Management Cloud – som tog veckor och inte månader eller år. Nu är det enkelt att få igång en ny region som kan hanteras var som helst. När det gäller nya regioner arbetar Panchal med den lokala affärsenheten för att fastställa högriskområden och bestämma hur man ska testa och vad man ska testa.

”Nu ägnar vi tid åt mer meningsfulla frågor – t.ex. vilka som är de viktigaste konkurrenterna inom det området, vilka produkter som säljs och vilka logistikproblem vi står inför i de olika länderna”, säger Panchal.

Published:3 november 2023

Om kunden

Skechers grundades 1992 och är det tredje största skovarumärket i USA med fokus på sportiga och vardagliga skor. Företaget omfattar partihandel och direkt-till-konsumentsegment med sina samlingar tillgängliga i cirka 180 länder och territorier. Den internationella verksamheten drivs genom ett nätverk av helägda dotterbolag, joint venture-partner och distributörer. Skechers har donerat över 16 miljoner par skor till barn i nöd över hela världen.