Tetra Pak moderniserar den globala logistiken med Oracle Cloud

Livsmedels- och förpackningsjätten implementerar Oracle Transportation Management Cloud för att förbättra logistiken och insynen i logistikkedjan.

Share:

Oracle Transportation Management Cloud passade bäst för våra behov i dagsläget och även för de behov som vi förväntar oss ha i framtiden.

Ewonne LennartssonChef för global integrerad logistik, Tetra Pak

Affärsutmaningar

Tetra Pak är ett bearbetnings- och förpackningsföretag som tillhandahåller livsmedel och dryckesprodukter, inklusive mejeriprodukter, drycker, ost, glass och färdigmat till miljontals människor runt om i världen. Tetra Pak grundades 1943, har över 25 000 anställda och distribuerar produkter i mer än 160 länder.

Tetra Paks mål är att uppnå koldioxidneutralitet år 2030. Det innebär att göra sin verksamhet och sina produkter mer hållbara samt förbättra den omfattande globala logistiken genom optimering av rutter, transportsätt och last. Företaget var tidigare beroende av flera transporthanteringssystem och manuella processer för att hantera logistik- och logistikkedjefunktioner och de saknade den insyn som krävdes för att optimera verksamheten.

Tetra Pak försökte konsolidera sina transporthanteringssystem under en leverantör för att förbättra sin logistikkapacitet, möjliggöra större effektivitet, få förutsägbar leveransinformation i realtid och samordna insatserna på en global nivå.

Oracle gör det enklare för oss att få en överblick över våra utgifter, miljöpåverkan, laster, speditörhantering och till och med hur vi interagerar med logistikföretag.

Ewonne LennartssonChef för global integrerad logistik, Tetra Pak

Därför valde Tetra Pak Oracle

Efter omfattande forskning och möten med flera ledande leverantörer av transporthanteringslösningar valde Tetra Pak Oracle Transportation Management Cloud. ”Vi såg Oracle som en partner som skulle kunna hjälpa oss att växa inom detta område. De är bäst på det de gör, säger Ewonne Lennartsson, chef för global integrerad logistik på Tetra Pak.

Resultat

Med hjälp av Oracle-teknik standardiserade och automatiserade Tetra Pak många av sina logistik- och logistikkedjeprocesser. Företaget har nu insyn i hela logistikkedjan, kan spåra och övervaka leveranser i realtid, hantera resurser mer effektivt, spåra utbud och lager på ett bättre sätt i alla led samt förenkla och effektivisera interna arbetsflöden.

Oracle Transportation Management Cloud möjliggjorde också förutsägbar spårning av leveranser, vilket har förbättrat kundnöjdheten. Tetra Pak har redan sett en förbättring av sin NPS (Net Promoter Score), ett marknadsundersökningsmått som bedömer sannolikheten för att en kund skulle rekommendera ett företag. ”Kunderna älskar den förbättrade synligheten och den proaktiva spårningen”, säger Lennartsson.

Med bättre insyn i logistik- och logistikkedjeverksamheten förväntar sig Tetra Pak att konsolidera frakten och förbättra fordonsanvändningen samt ruttplaneringen för att minska sin miljöpåverkan. Bättre effektivitet och produktivitet minskar också kostnaderna och frigör personal som kan fokusera mer på kundinriktade aktiviteter.

Partner

Tetra Pak samarbetade med Inspirage vid migreringen till Oracle Cloud.

Published:10 augusti 2021