Oracle Database 12c utgåva 2 på Oracle Cloud

Världens snabbaste och mest utökningsbara och tillförlitliga databas i molnet

av Jeff Erickson


Översikt för ledningen:

Översikt för ledningen: Oracle Database as a Service

Företag av alla storlekar är alltid på jakt efter nya teknologier som kan ge dem konkurrensfördelar. Men ibland inträffar ett genomgripande skifte som förändrar hela det teknologiska landskapet och tvingar alla att reagera. Det här är ett sådant tillfälle, säger branschexperter. Företag ”övergår från databearbetning i separata och företagsinterna datacenter till molnbaserade tjänster” säger Andy Mendelsohn, Executive Vice President of Database Server Technologies på Oracle.

Men de övergår inte till molnet för att behålla status quo, säger han. ”De gör det för att ta ett kliv framåt.” Med lanseringen av Oracle Database 12c utgåva 2 i Oracle Cloud förser Oracle organisationer av alla storlekar med värdens snabbaste och mest utökningsbara och tillförlitliga databasteknologi i en kostnadseffektiv, säker och öppen molnmiljö som är helt kompatibel med lokala implementationer.

Blixtsnabb in-memory-dataanalys

Den senaste utgåvan av världens främsta databas innehåller toppmoderna teknologier som big data och in-memory-dataanalys. In-memory-teknologin i Oracle Database utför avancerad dataanalys på äkta transaktionsdata. ”Det unika in-memory-systemet med dubbla format har inbyggda teknologier för arkivering av både datarader och datakolumner”, säger Mendelsohn. ”Det ger kunderna dataanalys i realtid av data som uppdateras aktivt i produktionsdatabasen.” Han tillägger: ”Och det krävs inga ändringar av företagsapplikationer som tillhandahåller informationen.”

En förbättring i Oracle Database 12c utgåva 2 på Oracle Cloud gör det möjligt för användarna att avlasta dataanalys i realtid till ett in-memory-kolumnlager i en Oracle Active Data Guard-standbydatabas. Kunderna får ”det bästa av två världar där de kan isolera transaktionsdataanvändare i sin produktionsdatabas och ändå leverera dataanalys med otroligt hög kapacitet och nära nog i realtid i standbydatabasen” säger Mendelsohn. ”Det här är den mest efterfrågade förbättringen i tidigare versioner av Oracle Database 12c” tillägger han.

Övergång från data warehouse till big data

Andy Mendelsohn

 Företag övergår inte till molnet för att behålla status quo. De gör det för att ta ett kliv framåt.  

– Andy Mendelsohn, Executive Vice President, Database Server Technologies, Oracle

Oracle leder övergången från traditionella datalager till big data-arkitekturer. Företag hanterar ofta dubbla system för att analysera big data: ett för att analysera strukturerade data från företagsapplikationer och ett Hadoop- och NoSQL-baserat system för att analysera stora mängder ostrukturerade data från tredjeparts webbplatser, sociala medier och branschspecifika signaler eller internetanslutna enheter. Oracle har samlat dessa datahanteringssystem genom Oracle Big Data SQL-teknologin, som eliminerar behovet av att flytta data mellan system och ger kunderna åtkomst till alla deras data i en enda integrerad vy.

”Nu kan du köra vanlig Oracle SQL parallellt och i stor skala i hela big data-hanteringssystemet, i Hadoop-, NoSQL- och Oracle-relationsdatabasen. Det ger dig hela kraften hos Oracle SQL på alla dina data – både strukturerade och spatiala data, diagram- och JSON-data” säger Mendelsohn. Slutresultatet är enligt honom ”otroligt högpresterande SQL utan komplexiteten i att konsolidera alla data i ett enda datalager.”

Multitenant: Optimerat för molnet

Multitenant-arkitekturen i Oracle Database 12c ger Oracle Database den flexibilitet och låga driftskostnad som krävs av databaser i molnet. Oracle Database 12c utgåva 2 på Oracle Cloud lägger till nya funktioner och möjligheter i den branschledande multitenant-arkitekturen, som hot cloning, uppdatering online och flytt av anslutningsbara databaser. ”Nu kan du koppla bort en databas från en behållare och ansluta den till en annan utan att stoppa applikationen. Så enkelt är det” säger Mendelsohn. ”Det innebär att du kan flytta en databas från ett datacenter till ett annat, och att du i en hybridmolnmiljö kan flytta en databas från den lokala implementationen till Oracle Cloud. Det är en väldigt flexibel och mobil infrastruktur” säger han. ”Det är precis vad kunderna har berättat för oss att de behöver i molnet.”

Oracle Exadata Express Cloud Service

Infografik

Infografik: Exadata Express Cloud Service

Med Oracle Database 12c utgåva 2 introducerar Oracle tjänsten Oracle Database Exadata Express Cloud Service (Exadata Express). Från endast 175 dollar per månad för en 20 GB databas är det en utmärkt databasmolntjänst på basnivå för utveckling/testning eller produktionsdatabaser på avdelningar eller småföretag. Exadata Express kör Oracle Database Enterprise Edition med de flesta funktioner och körs på Oracles databasoptimerade Oracle Exadata-infrastruktur. Kunderna kan börja med en liten implementation på Exadata Express och utöka till stora databasimplementationer på Oracle Database Cloud Service och Oracle Exadata Cloud Service.

Alla Oracle Database Cloud Services är kompatibla med lokala Oracle Databases-implementationer så att kunderna enkelt kan flytta över arbetsbelastningar från lokala miljöer till molnet och tillbaka. ”Precis som vi har gjort i mer än 30 år skyddar vi kundernas investeringar i applikationer baserade på Oracle Database” säger Mendelsohn. ”Det gör vi samtidigt som vi flyttar fram positionerna i de nya teknologier som våra kunder behöver för att ligga steget före konkurrenterna.”

Oracle Cloud at Customer

Tidigare i år lanserade Oracle konceptet Oracle Cloud at Customer. Det ger kunderna möjligheten att köra samma maskin- och programvara för PaaS och IaaS som Oracle Public Cloud på sina datacenter. Allt hanteras av Oracle bakom kundernas brandvägg. Kunderna får samma prenumerantpriser som för Oracle Cloud. Detta är en viktig faktor för kunder som inte är redo att övergå till det offentliga molnet (oftast på grund av problem med regelefterlevnad och datastyrning). Som ett led i detta initiativ kommer Oracle inom kort att börja leverera Exadata Cloud Machine som gör det möjligt att köra Exadata Cloud Service på kundernas datacenter. Det ger kunderna tre alternativa implementationsmodeller för Oracle Exadata: lokalt, på Exadata Cloud Machine eller med Exadata Cloud Service.

Kontinuerlig databasinnovation

Att Oracle Database 12c utgåva 2 är den snabbaste och mest utökningsbara och tillförlitliga databasteknologin är ingen slump. ”Vi investerar löpande i Oracle Database för att hjälpa kunderna med övergången till molnet, in-memory-databaser, big data och annat” säger Mendelsohn. ”Om du inte strukturerar om företagets databas för dessa förändringar kommer du att sitta fast med en databas som snart är hopplöst omodern.” 

Informationen i detta dokument är avsedd att beskriva den allmänna beskaffenheten hos våra produkter. Texten är endast avsedd för informationsändamål och får inte användas i avtal. Den utgör inget löfte om att leverera material, kod eller funktionalitet och ska inte användas som grund för köpbeslut. Oracle kan efter eget gottfinnande komma att ändra utvecklingen och lanseringen av samt tidsplanen för funktioner eller funktionalitet hos Oracles produkter som beskrivs i detta dokument.


Läs mer

Vi hjälper dig gärna

Kontakta en säljexpert

Provversion

Prova Oracle Cloud