Oracle MySQL Cluster Carrier Grade Edition

Skalbarhet i webbklass med tillgänglighet i operatörklass

MySQL Cluster är en utökningsbar och ACID-kompatibel realtidsdatabas som kombinerar 99,999 procents tillgänglighet med öppen källkod. Med en distribuerad multimasterarkitektur utan svaga punkter kan MySQL Cluster utökas horisontellt på befintlig maskinvara via SQL- och NoSQL-API:er.

MySQL Cluster Carrier Grade Edition

 


MySQL Cluster Carrier Grade Edition – Översikt
  • Möt databasutmaningarna från de mest krävande webb-, telekommunikations- och affärsapplikationerna med respons och genomströmning i realtid
  • Leverera 99,999 % tillgänglighet och säkerställ skydd mot fel och planerat underhåll utan produktionsavbrott
  • Åstadkom global skalbarhet och katastrofåterställning med automatisk sharding och aktiv geografisk replikering
  • Stöd avbrottsfri drift med utökningar och schemauppgraderingar online
  • Hjälp användarna att kombinera det bästa från relationsbaserade teknologier och NoSQL-teknologier i lösningar som sänker kostnader, risker och komplexitet


Relaterade produkter och lösningar


Kom igång


Vi hjälper dig gärna

Prata med en Oracle Expert

Provversion

Prova Oracle Cloud

Få information först av alla

Anmäl dig per ämne