Press Release

NIBIO väljer Oracle Cloud Infrastructure-tjänster för att förbättra hållbar skogsförvaltning

Den norska skogsforskningsorganisationen använder Oracle Autonomous Database och AI i Oracle Cloud Infrastructure för att bättre förstå skogens värdekedja och förbättra dess långsiktiga hållbarhet

OSLO, Norge 13 april 2023
 

Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO) är en oberoende forskningsorganisation som har valt Oracle Cloud Infrastructure (OCI), och dess kraftfulla plattform, samt tjänster som Oracle Autonomous Database och OCI Data Science för att stödja viktig utveckling i deras SmartForest-projekt. SmartForest, är ett NIBIO-lett kunskapscenter för forskningsbaserad innovation i samarbete med organisationer involverade i Norges skogsnäring.

SmartForests mål är att förbättra den norska skogssektorns effektivitet och påverkan genom att använda avancerad teknologi till att effektivisera bruk skogsdata, skogsbruk, virkesförsörjning och skogsåtgärder. SmartForest-projektet gör det möjligt för tvärvetenskapliga forskare att utnyttja skogsdata och förbättra vården och förvaltningen av skog. Forskare kan till exempel använda AI för att analysera laserskanningsdata och skogsbilder från drönare för att fatta beslut kring skogsaktiviteter. Aktiviteter som trädidentifiering, kartläggning av skogen, miljöpåverkan av skogsåtgärder samt upptäcka skogsskador.  

"De stora frågorna i dagens värld, som klimatförändringar och förlusten av den biologiska mångfalden, måste åtgärdas med rätt teknologi och verktyg. En skog har en livslängd på hundratals år, och de beslut vi fattar nu har mycket långvarig påverkan", säger Rasmus Astrup, Head of Research för Division of Forest and Forest Resources på NIBIO. "Vi använder OCI till att samla in data från våra sensorer, tillämpa de AI-algoritmer som vi har egenutvecklat för att omvandla data till information som vi behöver för att fatta bättre beslut och sedan lagra dem i Oracle Cloud, så att de blir lättåtkomliga för slutanvändarna."

Nibio

Drönarbilder och skanningsdata laddas upp till Object Storage i OCI. Genom att använda OCI Data Science-tjänsten för att utveckla och administrera maskinlärningsmodeller och med snabb lågkodsutveckling med APEX, kan forskarna distribuera lättillgänglig AI-teknologi för hållbar skogsförvaltning. Oracle Autonomous Database gör det möjligt för forskarna att hantera alla typer av data, så som geospatial-information och JSON-data.

"Skogar är olika och dynamiska, och vi är beroende av att de ger oss syre, skydd, mat och värme till nästan 80 procent av jordens alla arter. Det är viktigare än någonsin att vi tar hand om dem", säger Richard Smith som är Executive Vice President for Technology på Oracle EMEA. "NIBIO:s SmartForest-projekt är ett perfekt exempel på hur molnteknologi kan hjälpa till att bevara dessa livsviktiga stödsystem över hela världen."  

Contact Info

Om Oracle

Oracle erbjuder integrerade programsviter och säker, autonom infrastruktur i Oracle Cloud. Mer information om Oracle (NYSE: ORCL) finns på oracle.com.

Varumärken

Oracle, Java, MySQL och NetSuite är registrerade varumärken tillhörande Oracle Corporation. NetSuite var det första företaget som klev in i den nya eran av molntjänster.