Press Release

HSBC samarbetar med Oracle för att underlätta teknikomvandlingen

Den multinationella bankkoncernen väljer Oracle Exadata Cloud@Customer för att förenkla administrationen och utnyttja molnautomatisering

Oracle CloudWorld, LAS VEGAS18 oktober 2022
HSBC

Oracle och HSBC – ett av världens största banktjänsteföretag och också i Sverige – tillkännagav idag ett strategiskt samarbete för att underlätta bankens digitala teknikomvandling.

Under det fleråriga avtalet ska HSBC uppgradera och migrera vissa databassystem till Oracle Exadata Cloud@Customer, en molnplattform som levereras som en hanterad infrastrukturtjänst i HSBC:s egna datacenter. Distributionen kommer att underlätta support och skalning av bankens uppdragskritiska system och tjänster.

Oracle Exadata Cloud@Customer är en Oracle Cloud Infrastructure (OCI) tjänst som ger en säker molnplattform med hög tillgänglighet som gör det möjligt för HSBC att fortsatt använda Oracle-databaser till stöd för sina kritiska system. Samtidigt bibehålls kontrollen över datastyrningen så att lagar och föreskrifter om placering och säkerhet för data kan uppfyllas. Med Oracle-plattformen kan HSBC också lättare implementera molnautomatisering för att hantera äldre applikationer och enkelt skalanpassa tjänsterna utifrån kund- och lokalmarknadsbehov.

Samarbetet bidrar till HSBC:s fleråriga insats för att omvandla sin teknikinfrastruktur i syfte att underlätta utveckling, leverans och skalanpassning av nya produkter och tjänster. Därmed kan de göra sina produkter säkrare och mer tillgängliga samt bygga upp digitala funktioner och färdigheter för hela personalstyrkan.

”Vår strategi är att digitalisera banken i stor skala så att vi kan förnya snabbare för kunderna – och vårt samarbete med Oracle är viktigt när det gäller att främja det här omvandlingsarbetet”, säger Frank McGrath, Chief Technology Officer på HSBC. ”Vi valde Exadata Cloud@Customer främst för dess möjlighet att erbjuda välkända databaser via en plattform för databaser som tjänst, vilket ger oss de prestanda och den verksamhetsflexibilitet vi behöver när vi fortsätter att växa och diversifiera vår verksamhet.”

”Finansföretag inför snabbt ny teknik och omvandlar sin verksamhet i takt med att de drar nytta av nya marknadsmöjligheter, samtidigt som de behöver uppfylla högre krav på placering och sekretess för data”, säger Richard Smith, Executive Vice President Technology för EMEA på Oracle. "Vårt partnerskap med HSBC bygger på att uppnå den balansen genom att göra det möjligt att konsolidera kritiska system på en säker, skalbar, lokal molnplattform, och att utveckla molnbaserade tjänster snabbare. Vi ser fram emot att samarbeta med HSBC och hjälpa till att leverera nästa generations ekonomitjänster.”

Om Oracle

Oracle erbjuder integrerade applikationspaketen samt en säker och autonom infrastruktur i Oracle Cloud. Mer information om Oracle (NYSE: ORCL) finns på oracle.com.

Varumärken

Oracle, Java och SQL är registrerade varumärken tillhörande Oracle Corporation.