Tyvärr kunde vi inte hitta någon träff för din sökning.

Testa följande för att hitta det du söker efter:

 • Kontrollera sökordets stavning.
 • Använd en synonym till sökordet, till exempel 'applikation' i stället för 'program'.
 • Starta en ny sökning.
Molnkonto Logga in i molnet
Oracle-konto

ESG och AI: 61 procent tror att robotar kommer att lyckas där människor har misslyckats med företagshållbarhet

Enligt studien ”No Planet B: How Can Businesses and Technology Help Save the World?” kräver människor över hela världen större framsteg inom arbete med miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG), och man vill att företag går i bräschen för att skapa förändring. Enligt studien, som innefattade över 11 000 konsumenter och företagsledare i 15 olika länder, är människor frustrerade över bristen på framsteg samhället gör mot hållbarhetsmål. De vill att företag tar ansvar och omdefinierar vad som är bäst när det gäller ESG – och de tror att teknologin kan få en större effekt än enbart mänskliga åtgärder.

No Planet B: How Can Businesses and Technology Help Save the World
Läs No Planet B: How Can Businesses and Technology Help Save the World
70 procent
skulle avsluta sin relation med ett varumärke som inte tar initiativ inom miljö och socialt ansvar på allvar
89 procent
av företagsledare tror att organisationer som använder teknologi för att stödja hållbara företagsinitiativ kommer att vara de som blir framgångsrika
91 procent
av företagsledare vill öka sin investering i hållbarhet
Nyckeltal från studien

Ta reda på hur artificiell intelligens (AI) och människor tillsammans kan förbättra ert arbete med miljö och socialt ansvar.

ESG och teknologi

Pamela Rucker, CIO-rådgivare och instruktör för Harvard Professional Development, berättar varför framtida tillväxt är beroende av de ESG-beslut företagen fattar idag.

Oracle gör det enklare för oss att få en översikt av våra utgifter, miljöpåverkan, laster, speditörhantering och till och med hur vi interagerar med logistikföretag.

Optimera data för att uppnå resultat

91 procent av företagsledare står inför stora utmaningar med att göra framsteg inom hållbarhets- och ESG-relaterade initiativ, däribland:

 • Utmaningar med att få ESG-mätvärden från partners och andra tredje parter
 • Svårigheter med att följa processer på grund av brist på data
 • Tidskrävande manuella processer för att rapportera mätvärden
 • Svårigheter med att integrera data från globala leveranskedjor
Se hur AI kan hjälpa er planera för hållbarhet
Se hur AI kan hjälpa er planera för hållbarhet

Rädda planeten med AI

93 procent av företagsledare skulle lita mer på en robot än en människa när det gäller att fatta beslut gällande miljö och socialt ansvar, eftersom robotar är bättre på att:

 • Samla in olika typer av data utan fel
 • Fatta rationella, opartiska beslut
 • Förutse framtida resultat baserat på mätvärden/tidigare resultat
 • Identifiera nya sätt att ta sig an ett problem
 • Identifiera åtgärder som krävs för att uppnå mål
Hör hur tio ledande organisationer har integrerat mångfald och inkludering i sina företag (PDF)
Hur tio ledande organisationer har integrerat mångfald och inkludering i sina företag (PDF)

Implementera robusta program för mångfald, rättvisa och inkludering (DEI)

69 procent av deltagarna i studien skulle lämna sitt nuvarande företag för att arbeta för ett varumärke som tar DEI på större allvar. Faktum är att:

 • Organisationer som inte inför och utvecklar robusta DEI-program riskerar ett krympande kandidaturval, minskad marknadsandel och förlorad lönsamhet
 • 83 procent skulle vara villiga att arbeta för organisationer som vidtar åtgärder och tydligt kan uppvisa de framsteg man gör när det gäller miljön och socialt ansvar
 • Ett växande antal lagar och krav införs till stöd för större mångfald på arbetsplatsen
Se hur våra kunder skapar en hållbar framtid (1:20)

Samarbete mellan affärsområden

Företagsledare förstår hur viktiga och brådskande program för miljö och social rättvisa är. 94 procent anser att mätvärden för hållbarhet och socialt ansvar nu ska användas för traditionella företagsmätvärden, till exempel:

 • Hantering av leveranskedjor
 • Produktutveckling
 • Logistik och distribution
 • Marknadsföring
 • Försäljning
 • Bevarande och rekrytering av personal

Utforska fler resurser för att få hjälp med ert ESG-arbete

Med Oracles hela molnserie med SaaS-applikationer får ni hjälp med ESG-rapportering, efterlevnad samt hantering av ekonomi, drift och personal.

Läs hur Oracles lösningar hjälper er uppnå era ESG-mål

Det är inte helt enkelt att rapportera om ESG-initiativ. Läs om bästa metoder för planering och rapportering av ESG för att göra det lättare att planera för en hållbar framtid.

Få en guide om hur man följer ESG-åtgärder med intelligent rapportering

I den här podcasten pratar Oracles hållbarhetschef, Jon Chorley, om hur ekonomichefer kan spela en viktig roll för ESG-initiativ.

Lyssna på ”The Rise and Importance of Corporate Sustainability” (20:00)

Läs om Oracles andra hållbarhetsinitiativ

Agera för att uppnå era ESG-mål med Oracle Cloud och AI

ESG-program spelar stor roll för era kunder, anställda och partner. Oracles nästa generations molninfrastruktur och inbyggda AI-tekniker kan hjälper er hantera utmaningar och svårigheter för att lyckas med ESG.