JD Edwards EnterpriseOne

 

Håll kontakten:

JD Edwards EnterpriseOne från Oracle är en integrerad och heltäckande programsvit för resursplanering på koncernnivå som kombinerar affärsvärde, standardbaserad teknik och djupgående branscherfarenhet i en affärslösning med låg ägandekostnad. EnterpriseOne är den första ERP-lösningen där alla program kan köras på Apple iPad. JD Edwards EnterpriseOne tillhandahåller även mobilappar.

Varför Oracle?

Bara JD Edwards EnterpriseOne erbjuder samma urval av databaser, operativsystem och maskinvara så att du kan bygga och utöka din IT-lösning så att den uppfyller verksamhetens behov. JD Edwards levererar fler än 80 programmoduler för ett brett urval affärsprocesser, och grundläggande branschlösningar som förpackade varor (CPG), tillverkning, tillgångsintensiva företag samt projekt och tjänster.


Financial Management

Att ha rätt ekonomisk grund för organisationen är livsviktigt när du måste kunna redovisa varje krona som kommer in eller går ut – i alla valutor och i alla länder. Oracles JD Edwards EnterpriseOne-lösningar för ekonomistyrning kan hjälpa dig att reagear snabbare på den föränderliga miljön, effektivisera den ekonomiska verksamheten och förbättra exaktheten i de finansiella rapporterna.


Project Management

Ta kontroll och hantera projektkostnader och fakturering proaktivt från koncept till slutförande med Oracles JD Edwards EnterpriseOne projektledningsverktyg.


Asset Lifecycle Management

Oracles JD Edwards EnterpriseOne Asset Lifecycle Management är en lösning från Oracle som hjälper dig att få ut större värde av dina tillgångar, oavsett om det rör sig om fabriker, anläggningar eller utrustning. JD Edwards EnterpriseOne Asset Lifecycle Management kan maximera lönsamhet och avkastning genom tillgångens hela livscykel, från kapitalplanering och budgetering till anskaffning och drift, och vidare till underhåll och reparationer.


Order Management

Med Oracles JD Edwards EnterpriseOne Order Management från Oracle kan du effektivisera orderhanteringen och bibehålla transparens och orderspårning genom orderns hela livscykel.


Manufacturing Management

Oracles JD Edwards EnterpriseOne Manufacturing and Engineering hjälper tillverkare – i synnerhet de som verkar i en blandad tillverkningsmiljö (process, diskret, repetitiv osv.) – att utveckla, tillverka och distribuera produkter i tid, använda effektiva processer som optimerar resurser och uppfylla kundernas förväntningar på kvalitet, pris och leverans. Med de nya Agile Product Lifecycle Management-lösningar från Oracle kan ingenjörerna arbeta nära tillverkning och relaterade funktioner i JD Edwards EnterpriseOne.


Mobile Solutions

Oracles JD Edwards EnterpriseOne Mobile Solutions levererar personanpassade tjänster som ger användaren fler valmöjligheter och förbättrar produktiviteten genom hanteringslösningar som är tillgängliga när som helst och överallt.


Reporting

Oracles JD Edwards EnterpriseOne One View Reporting är en lösning för operativ rapportering i realtid som är specialanpassad för att användarna ska kunna komma åt och anpassa transaktionsdata till listor, diagram, grafik och tabeller och förenkla insynen i informationen. Det lättanvända gränssnittet i One View Reporting ger användarna den flexibilitet som krävs för att skapa personliga driftrapporter i hela EnterpriseOne utan hjälp från IT-avdelningen.


    E-mail this page    Printer View Printer View