">

Programmen i Oracle JD Edwards World

Oracles JD Edwards World är en samlad plattform som förenklar samarbetet både inom och utanför företagsnätverket. Hjälp alla verksamhetsområden att samarbeta med varandra och dela information, förbättra resultatet, trimma kostnaderna och främja lönsam tillväxt. Stora, medelstora och små företag i hela världen använder sig av JD Edwards tack vare dess låga totala ägandekostnad, stabilitet och stora produktsortiment.

Varför Oracle?

JD Edwards World hjälper ditt företag att få lönsam tillväxt och omdefinierar spelreglerna för branschen, med ett stort sortiment av affärsprocesser och grundläggande branschlösningar för förpackade varor (CPG), tillverkning, tillgångsintensiva företag samt projekt och tjänster. JD Edwards World är utvecklat för IBM Power Systems, System i-modeller, och hjälper dig att hålla koll på aktualiteter, trender och svårigheter på företaget.


Distribution Management
Distribution Management

Oracles JD Edwards World Distribution Management är utvecklat för IBM iSeries-plattformen och förser medelstora företag med en lösning i världsklass som effektiviserar distributionen och verksamheten. JD Edwards World Distribution Management består av välintegrerade programpaket som underlättar komplexa arbetsuppgifter till minimala driftkostnader.


Financial Management
Financial Management

Oracles JD Edwards World Financial Management extraherar meningsfull och konstruktiv information från JD Edwards World-data, och ger medelstora företag ett integrerat och globalt ekonomistyrningssystem till mycket låg ägandekostnad.


Human Capital Management
Human Capital Management

Oracles JD Edwards World Human Capital Management är utvecklat för IBM iSeries-plattformen och effektiviserar affärsprocesserna inom personaladministration.


Project Management
Project Management

Med Oracles JD Edwards World Project Management kan du begränsa och hantera projektkostnader och fakturering proaktivt, från idé till genomförande.


Manufacturing Management
Manufacturing Management

Oracles JD Edwards World Manufacturing Management är utvecklat för IBM iSeries-plattformen och uppfyller de unika behoven hos tillverkare med verksamhet i flera länder, på flera anläggningar och i flera lägen.


Technology
Advanced Technology

JD Edwards World Technology Foundation innehåller många innovationer för förbättrad programintegration, säkerhet, kapacitet, flexibilitet och stabilitet.


Globalisering
Globalization

Oracle vänder sig till både lokala och globala marknader och tillhandahåller lokaliseringar och översättningar av sina program. Stödet för efterlevnad av landsspecifika krav säkerställer att JD Edwards World effektivt kan hantera implementationer i flera länder. Alla översatta versioner ingår i samtliga produkter och omfattas av support i framtida utgåvor, så att företagen kan uppgradera när de behöver. Användarna kan använda skärmar och rapporter på sitt eget språk.


    E-mail this page    Printer View Printer View