Oracles PeopleSoft-program

PeopleSoft 9.2 ger en helt ny användarupplevelse

Håll kontakten:

Fördelar

  • Tillsammans levererar Oracle PeopleSoft och Oracle Systems bättre affärsresultat.
  • PeopleSoft på Oracle Systems kan ge ännu större affärsvärde till företagets team inom ekonomi, drift, leveranskedja, human resources och kundinformation. Verksamhetsteamen kan dra nytta av kapaciteten i inbyggda system för att korta och förbättra arbetsflöden – till exempel från anställning till pensionering eller beställning till betalning – och öka intäkterna och vinsten
  • Ur ett IT-perspektiv blir PeopleSoft på inbyggda system enklare att hantera, billigare att driva och underhålla, och skalbara för att underlätta tillväxt
Video: UCF Oracle Applications Together with Oracle Systems (2:20)
    E-mail this page    Printer View Printer View