Oracles PeopleSoft-program

PeopleSoft 9.2 ger en helt ny användarupplevelse

Håll kontakten:

Oracles PeopleSoft-program är utformade för att klara de mest komplexa verksamhetsbehov. De omfattar heltäckande företags- och branschlösningar och gör det möjligt för företagen att öka produktiviteten, förbättra verksamhetsresultaten och sänka ägandekostnaden.

Varför Oracle?

Oracle fortsätter att bygga vidare på PeopleSoft. PeopleSoft 9.2 är resultatet av 25 års erfarenhet av förstklassiga lösningar och innovation, och ger en förbättrad användarupplevelse som förändrar i grunden hur användarna samverkar med PeopleSoft.

PeopleSoft 9.2 är en robust lösning med fler än tusen nya funktioner och förbättringar som sänker den totala ägandekostnaden. Dessutom tar den användarupplevelsen till en helt ny nivå, med ett mer intuitivt och lättanvänt gränssnitt som är anpassat till användarnas internetupplevelse.


Human Capital Management
Human Capital Management

Med PeopleSoft Human Capital Management från Oracle kan du utveckla en global grund för HR-data och förbättrade affärsprocesser. PeopleSoft Human Capital Management innehåller robusta och förstklassiga HR-funktioner som hjälper dig att öka produktiviteten, förbättra verksamheten och sänka ägandekostnaden.


Financial Management
Financial Management

PeopleSoft Financial Management från Oracle bygger på bästa praxis för att tillhandahålla ekonomiska processer i världsklass, uppfylla ekonomiska och lagstadgade krav och ge enklare åtkomst till verksamhetskritisk information.


Supplier Relationship Management
Supplier Relationship Management

PeopleSoft Supplier Relationship Management från Oracle är en integrerad serie anskaffningsprogram som ger avsevärt lägre kostnader för leveransadministration. PeopleSoft Supplier Relationship Management minskar utgifterna för varor och tjänster, effektiviserar rutinerna från anskaffning till betalning och underlättar efterlevnaden av policyer och regler.


PeopleSoft Services Automation
Enterprise Services Automation

PeopleSoft Enterprise Services Automation från Oracle hjälper projektfokuserade organisationer och avdelningar att upprätta driftprocesser för hantering av hela projektlivscykeln, både inom drift och ekonomi, från projektval, planering och rekrytering till genomförande, kostnadskontroll och analys. PeopleSoft Enterprise Services Automation ger en samlad och exakt bild av alla projektrelaterade aktiviteter så att du kan välja och prioritera rätt projekt, avsätta rätt resurser, anpassa genomförandet proaktivt och följa upp lönsamheten genom exakt budgetering, prognos och fakturering/chargeback.


Supply Chain Management
Supply Chain Management

PeopleSoft Supply Chain Management (SCM) från Oracle är en samlad men flexibel lösning för en synkroniserad leveranskedja som sänker de totala kostnaderna, också plan-till-produktion och order-till-betalning.


PeopleSoft PeopleTools – Tools and Technology
PeopleTools – Tools and Technology

PeopleSoft PeopleTools är en komplett uppsättning utvecklingsverktyg för utveckling och körning av PeopleSoft-program. Programutvecklare kan dra nytta av metadata och andra effektivitetshöjande funktioner i verktygsuppsättningen, och snabbt och enkelt utveckla och anpassa PeopleSoft-programmen. Tack vare de medföljande robusta mellanprogramprodukterna och PeopleSoft Integration Broker ger PeopleSoft PeopleTools ett unikt stöd för tjänstorienterad arkitektur (SOA), som är den nya utvecklingsstandarden.


    E-mail this page    Printer View Printer View