Siebel

CRM-program (Customer Relationship Management)

Håll kontakten:

Oracles Siebel Customer Relationship Management (CRM) är världens mest kompletta CRM-lösning. Den hjälper företag att uppnå maximala försäljningsintäkter och slutresultat och ge en överlägsen kundupplevelse oavsett kanal, beröringspunkt och typ av enhet.

Varför Oracle?

Bara Oracle kan leverera kompletta och heltäckande lösningar för hela kundlivscykeln. Siebel CRM innehåller funktioner för transaktion, analys och engagemang så att du kan hantera alla kundrelaterade uppgifter. Med skräddarsydda lösningar för fler än 20 branscher har Siebel CRM omfattande funktioner, både on-premise och on-demand, som är anpassade till branschernas krav och behov och tillhandahåller rollbaserade kunddata och fördefinierade integrationsmöjligheter.

Siebel CRM spelar en viktig roll i Oracles Customer Experience-portfölj (CX). Den ger en enastående kundupplevelse på mobila enheter, i butik och på fältet och kan kombineras med en mängd basverktyg från Oracle.


Siebel Sales-program
Försäljning

Oracles Siebel Sales-program ger optimerad säljeffektivitet i realtid och påskyndar proceduren från offert till betalning, anpassar säljkanalerna, ökar pipeline- och win-frekvensen och stärker genomsnittliga transaktionsvärden.


Siebel Enterprise Marketing
Marknadsföring

Oracles Siebel Enterprise Marketing är en heltäckande och komplett lösning som hjälper B2B- och B2C-företag i alla branscher att lyckas med marknadsföringen. Siebel Enterprise Marketing är specialanpassad för marknadsföringsansvariga inom B2B och B2C i fler än 20 branscher, och förser hela marknadsföringsorganisationen med konstruktiv information.


Quote & Order Capture
Handel

Oracles Siebel Customer Order Management-lösningar förenklar det invecklade och ofta frustrerande arbetet med att hålla reda på tusentals produkter i en mängd olika kataloger och system. Lösningarna ger djupgående information om kunderna och hjälper företaget att dynamiskt presentera riktade produktpaket, erbjuda intelligenta möjligheter till korsförsäljning och merförsäljning och fastställa optimala priser för produkter och kundsegment. Medarbetarna får all information de behöver för att kunna fatta beslut och interagera intelligent med kunderna. Resultatet är högre intäkter, lägre driftkostnader och större kundlojalitet.


Siebel Contact Center and Service
Service

Oracles Siebel Contact Center and Service-lösningar hjälper företag att tillhandahålla snabbare, bättre och effektivare kundtjänst. Oavsett om företaget behöver värdbaserade, mobila eller lokala lösningar, ger programmen optimal distribution av resurser, snabb problemlösning, centraliserad hantering av serviceförfrågningar och effektiva funktioner för spårning och analys. Det innebär att företagen kan förbättra kundnöjdheten samtidigt som de sänker kostnaderna vid alla beröringspunkter i hela världen.


Siebel Partner Relationship Management
Sociala medier

Siebel CRM utgör ett öppet integrerat ramverk för sociala medier, så att kunderna kan använda Oracles SRM-molntjänster (Social Relationship Management) tillsammans med CRM-implementationen.


Siebel CRM Technology
Siebel CRM Technology

Oracles Siebel CRM Technology utgör serverramverket för Siebel Applications. Det tillhandahåller lösningar för utveckling, distribution, diagnostik, integration, produktivitet och mobiltjänster.


    E-mail this page    Printer View Printer View