Oracle Database 12c Enterprise Edition

Anslut till molnet

Den senaste generationen av världens bästa databas, Oracle Database 12c finns för en rad olika plattformar. Oracle Database 12c Enterprise Edition har mer än 500 nya funktioner, bl.a. en ny arkitektur som underlättar databaskonsolidering i molnet, vilket ger kunderna möjlighet att hantera flera databaser som en enda utan att byta ut applikationerna.

 • Oracle Database 12c Enterprise Edition
 • Hantera flera databaser enhetligt: En databas i standbyläge täcker alla utbytbara databaser
 • Automatiska dataoptimering: Användningen bygger på datakomprimering
 • Oracle Database-säkerhetslösningar: Djupgående försvarstaktik för maximal säkerhet
 
 • Oracle Database 12c Enterprise Edition ger stora fördelar för kunder som distribuerar privata databasmoln och SaaS-leverantörer som vill ha kapaciteten hos Oracle Database i en säker och isolerad multitenantmodell
 • Oracle Database 12c Enterprise Edition tillhandahåller omfattande verktyg för att hantera de mest krävande databehandlingarna, stordata och datalagringshantering
 • Kunderna kan välja mellan en rad olika Oracle Database Enterprise Edition-alternativ för att möta affärsanvändarnas’ krav på prestanda, säkerhet, stordata, molnet och tillgänglighet på tjänstenivå
Fördelar
 • En ny multitenant-arkitektur möjliggöra konsolidering på högre nivåer i molnet utan att behöva byta ut befintliga applikationer
 • Automatiska dataoptimering ger effektivare datahantering, lägre lagringskostnader och förbättrar databasernas prestanda
 • Djupgående databassäkerhet som hanterar nya hot och strikta datasekretessregler
 • Maximera driftsäkerheten med skydd mot serverfel, webbplatshaverier, mänskliga fel, minskning av planerade driftstopp och applikationskontinuitet
 • Skalbara upptäckter av händelsesekvenser med förbättrade databasanalyser av stordatakapacitet
 • Sömlös integrering med Oracle Enterprise Manager Cloud Control 12c vilket innebär att administratörer enkelt kan hantera databasens hela livscykel
Mer information om Oracle Database-produkter

Oracle erbjuder en rad olika alternativ som hjälper dig att få ut mesta möjliga av Oracle Database 12c Enterprise Edition. Oracle tillhandahåller dessutom optimerade och integrerade system för alla typer av databasflöden och den mest omfattande plattformen i företagsklass för molnet, stordata och datalagring.

Video: Hör vad kunderna säger om Oracle Database 12c (2:07)

Partners

Oracles partnergrupp består av över 3 000 specialiserade partners över hela världen med 70 000 specialister som uppfyller Oracles affärsbehov.

Oracle 1-800-633-0738
    E-mail this page    Printer View Printer View
 
 

Integrated Cloud Applications & Platform Services