Systém DNS (Domain Name System)

Systém DNS je distribuovaný internetový systém, ktorý priradí názvy čitateľné ľuďmi (napríklad Oracle.com) k IP adresám a slúži ako prvé prepojenie v digitálnom zásobovacom reťazci zákazníkov. Globálna distribuovaná služba DNS spoločnosti Oracle ponúka zvýšený výkon DNS, odolnosť a škálovateľnosť. koncoví používatelia sa tak môžu rýchlo pripájať k aplikáciám zákazníkov z ľubovoľného miesta, kde sa práve nachádzajú.

Pozrite si video (4:38)
Dynamický systém DNS Dynamický systém DNS (DynDNS)

Dynamický systém DNS je riešenie neustále sa meniacich IP adries, ktoré je ťažké si zapamätať. Začnite bezplatnú skúšobnú verziu alebo si kúpte službu Dynamic DNS a vytvorte si svoje jednoducho zapamätateľné názvy hostiteľov ešte dnes.

Prihlásenia zákazníkov Prihlásenia a podpora zákazníkov spoločnosti Dyn

Ste zákazníkom spoločnosti Dyn po akvizícii spoločnosťou Oracle? Tu nájdete všetky svoje prihlasovacie údaje k produktom a prostriedkom podpory.

Prostriedky podpory migrácie Dyn/Oracle Podpora migrácie Dyn/Oracle

Technické tímy integrovali produkty a služby spoločnosti Dyn do platformy Oracle Cloud Infrastructure.

Funkcie DNS

Optimalizujte digitálne objekty zákazníkov a zaistite, aby ich používatelia mohli čo najrýchlejšie osloviť.

Odozva DNS

Zákazníci využívajú špičkové časy odozvy DNS dotazov (menej než 30 milisekúnd), čím optimalizujú výkon aplikácií a digitálnych položiek. Propagácia nových alebo modifikovaných záznamov DNS globálne za menej než minútu.

 

 

Podporované záznamy

Spoločnosť Oracle podporuje 27 bežných typov záznamov prostriedkov DNS vrátane A, AAAA, CNAME, DNSKEY, MX, NS, PTR, SOA a TXT.

 

 

 

Authoritative DNS

Zákazníci spravujú aktualizácie a názvy domén pre DNS prostredníctvom služby Authoritative DNS od spoločnosti Oracle založenej na štandardoch, ktorá poskytuje globálne rozlíšenie DNS pre webové vlastnosti a automatický preklad názvov domén do IP adries.

 

Sekundárny systém DNS

Nastavenie sekundárneho systému DNS ako redundantného doplnku primárnej služby DNS zákazníka zaisťuje, že kritické aplikácie zostanú k dispozícii a koncoví používatelia sa môžu rýchlejšie dostať k aplikáciám.

 

 

 

Dynamický systém DNS

Dynamický systém DNS je riešenie neustále sa meniacej IP adresy, ktorú je ťažké si zapamätať. Vytvorte ľahko zapamätateľný názov hostiteľa a zostaňte pripojení k zariadeniu kompatibilnému s IP adresou. Pri jednom nákupe dostanete 30 názvov hostiteľa.

Ochrana pred útokmi DDoS

Ochrana pred útokmi DDoS predstavuje nepretržitú platformu na zisťovanie a zmierňovanie volumetrických útokov DDoS. Služba chráni pred bežnými útokmi vo vrstve 3 a 4, ako sú zahltenia SYN, zahltenia UDP, zahltenia ICMP a zosilnenia NTP. Ochrana pred útokmi DDoS je súčasťou všetkých kont Oracle Cloud Infrastructure (OCI) a nevyžaduje sa konfigurácia ani monitorovanie. Monitorovanie škodlivej činnosti sa poskytuje nepretržite a bez ďalších nákladov.

 

Globálna sieť anycast

Riešenie anycast optimalizuje výkon DNS a umožňuje využívať konzistentné používateľské rozhranie na celom svete. V rámci siete typu anycast sa zodpovedá požiadavka DNS z prístupového bodu (PoP), ktoré je najbližšie k používateľovi, ktorý vytvára požiadavku. Tým zaisťuje najrýchlejší možný výkon DNS.

 

 

Logo spoločnosti Telenor

Popredný poskytovateľ telekomunikačných služieb v regióne severnej Európy si vyberá spoločnosť Oracle na zaistenie DNS

„Zvládli sme ho celkom jednoducho sprevádzkovať, mali sme skvelé skúsenosti s naším skúšobným účtom a hneď na začiatku sme si produkt vyskúšali, namiesto toho, aby sme si len prečítali dokumentáciu k produktu.“
Hakon Smeplass, systémový manažér, Telenor


Prípady použitia a výhody DNS

 • Inteligentné smerovanie prenosov

  Riadenie prenosov DNS umožňuje zákazníkom inteligentne smerovať prenosy používateľov cez internet. Umožňuje usmerňovanie na základe geolokácie, vyrovnávanie záťaže, ASN a usmerňovanie na základe IP prefixu. To poskytuje optimalizované časy odozvy pre webové aplikácie, čo používateľom umožňuje dosiahnuť ich čo najrýchlejšie. Táto služba je integrovaná so službami kontroly stavu Oracle Health pri monitorovaní koncových bodov.

  Prečítajte si viac

 • Vysoká dostupnosť

  Systém Oracle DNS funguje z geograficky distribuovaných dátových centier s vysokou dostupnosťou na samostatných energetických sieťach, záplavových oblastiach a líniách zlomov, pričom nasadzuje plne redundantné pripojenia k viacerým ISP, aby sa zabezpečila neprerušovaná prevádzka. Sekundárna sieť DNS vytvára redundanciu pre webové aplikácie.

  Prečítajte si viac

 • Jednoduché rozhrania API

  Zákazníci zjednodušujú integráciu DNS s webovými aplikáciami a automatizujú bežné úlohy konfigurácie DNS pomocou konzoly, rozhrania OCI API, nástroja Terraform a viacerých súprav SDK.

  Začíname s DNS

Ceny služby DNS

Ceny služby Oracle Cloud Infrastructure DNS

Produkt
Jednotková cena
Množstvo
Služby DNS (1000 podporovaných zón, 25 000 záznamov na zónu)

1 000 000 dopytov/účtovacie obdobie
Riadenie prenosov DNS

1 000 000 dopytov/účtovacie obdobie
24. augusta 2023

Referenčná architektúra pre hybridnú vysokú dostupnosť DNS v OCI

Architektúra systému názvov domén (DNS), ktorú nasadzujeme v službe Oracle Cloud Infrastructure (OCI), je hybridná záťaž DNS, ktorá sa riadi topológiou siete Hub-and-Spoke. Toto nastavenie poskytuje efektivitu prevádzky a zjednodušuje správu systému DNS v službe OCI. V tomto príspevku sa zameriavame na vysokú dostupnosť a odolnosť súkromnej služby DNS, ktorú môžeme dosiahnuť pomocou možností dynamického protokolu konfigurácie hostiteľa v sieti VCN.

Prečítajte si celý príspevok

Začíname s Oracle DNS


Oracle Cloud Free Tier

Vytvárajte, testujte a nasadzujte aplikácie v prostredí Oracle Cloud zdarma.. Zaregistrujte sa a získajte prístup k dvom ponukám bezplatných služieb.


Školenie o cloude – Oracle Cloud Infrastructure

Preskúmajte cloudové školiace zdroje pomocou školiacich videí k riešeniu Oracle Cloud Infrastructure, vzdelávacích laboratórií s vlastným tempom školenia a certifikácií.


Preskúmajte Oracle Cloud Infrastructure

Riešenie Oracle Cloud Infrastructure spája elasticitu a jednotnosť verejného cloudu s kontrolou, bezpečnosťou, výkonom a predvídateľnosťou lokálnych výpočtových prostredí.