Žiaľ, nepodarilo sa nám nájsť zhodu s vaším vyhľadávaním.

Aby ste našli to, čo hľadáte, odporúčame vyskúšať nasledujúci postup:

  • Skontrolujte správnosť zadania kľúčových slov vo vyhľadávaní.
  • Použite synonymá pre kľúčové slovo, ktoré ste zadali, napríklad skúste použiť „aplikácia“ namiesto „softvér“.
  • Začnite nové vyhľadávanie.

Invoice questions?

All you need to understand the Oracle invoicing experience.

What's new?

Effective July 2021, Oracle's invoices will have a fresh look to reflect the company's recent branding changes. Invoices will continue to include standard data elements as provided at the Billing Resource Center.

In most countries, Oracle's default invoice delivery method is email. The invoice delivers to the Bill To contact email address provided on the order. With additional set up, the email can also include established account-level contacts. Once the setup is complete, your invoice will be delivered to the designated recipients. Still have questions? Please see our FAQs.

Getting started

Billing basics

Understand cloud invoicing.

Subscription invoicing

Know what to expect.

Overage and bursting

Avoid unexpected charges.

Dispute process

Report a concern regarding an invoice.