Veri Etkinleştirme Nedir?

Veri Etkinleştirme tanımı

Veri etkinleştirme nedir? Veri etkinleştirme, içgörü geliştirme ve bu içgörüleri eyleme dönüştürme yoluyla verilerin değerini açığa çıkarma konseptidir. Diğer bir deyişle veri etkinleştirme, pazarlamacıların müşteri deneyimlerini her kanalda desteklemek için değerli verileri ve müşteri bilgilerini kullanma yollarından biridir.

Veri etkinleştirme, tüm pazarlama ve reklamcılık faaliyetlerinde daha bilinçli müşteri deneyimleri geliştirmek için 360 derecelik müşteri görünümü oluşturmayı amaçlar. Dijital etkileşimleri doğru ve sorunsuz bir şekilde toplamak, depolamak ve analiz etmek için güçlü ve ölçeklenebilir pazarlama verileri çözümleri gerekir. Veri etkinleştirme, tüm dijital kanallardaki çeşitli cihazlardan gerçek zamanlı veri toplamanızı gerektirir. Verilerin gerçek zamanlı analizi, harika müşteri deneyimlerini daha hızlı yaratmanızı sağlar.

Müşteri verileri sayesinde bilinçli pazarlama kararları

Veriyi alın. Değeri açığa çıkarın. Veriyi aktarın.

Veri temelli pazarlama yeni bir kavram değil. Aslına bakılırsa, veriyi kullanmak hızla temel bir strateji haline geldi ve pazarlama çalışmalarında yıllar boyunca başrol oynayacak. Veri yönetim platformları (DMP) veri toplamak ve yönetmek için kullanılan birer yazılım platformu olarak böylece hayatımıza girdi. DMP'leri kullanan pazarlamacılar, pazarlama faaliyetlerini daha bilinçli yürütmek için verileri kullanır. DMP "olsa iyi olur" denen bir çözüm olmaktan "olmazsa olmaz" denen bir çözüm olmaya hızla geçiş yapıyor.

Veri etkinleştirme işleminin üç aşaması şunlardır:

1. Veri alımı - Tüm etkileşimleri kaydetme

Tüm konumlardan veri alın ve birleşik olarak kullanılabilmesi için tek yapıda merkezi bir platform haline getirin. Veriler çok sayıda kaynaktan gelir. Pazarlamacılar; web siteleri, yalnızca mobil ortamda çalışan siteler ve uygulamalar, çevrimdışı veritabanları veya CRM sistemleri, medya gösterimleri, işlem verileri gibi farklı konumlardaki verileri bir araya getirebilirler.

2. Müşteri verilerinin değerini açığa çıkarın - Pazarlama içgörüleri

Veriler tek konuma alındığında, veride analitik yürüterek değer açığa çıkarır, bunu dışa dönük pazarlamada reklamcılık ve optimizasyon yapmak için kullanırsınız. Hedef kitle profili analizi, benzer görünüm modellemesi ve benzer eylem modellemesinin yanı sıra diğer fırsatlar bunun örnekleri arasında yer alır.

3. Pazarlama verileri entegrasyonu - Hiper kişiselleştirme

Bu, veri etkinleştirmenin en zor unsurlarından biridir ve en çok çabayı gerektirir. Ancak reklam ve pazarlama ekosisteminde derin entegrasyonlar sayesinde geliştirilen veri segmentlerini pazarlama çözüm ortaklarıyla paylaşabilir, etkili müşteri erişimi sağlayabilir, fireleri ortadan kaldırabilir ve arka uçta daha yüksek performans elde edebilirsiniz. Hiper kişiselleştirme ve harika müşteri deneyimleri yaratmak, kanallar arası pazarlama kampanyalarında katılım ve gelir sağlamak için temel rol oynar.

Veri etkinleştirme eşsizdir

Veri etkinleştirme tüm bu aşamaların bir birleşimidir ve bir DMP platformu bunların hepsini mümkün kılar. DMP ile çalışan her şirket gelen verilerin kendine has doğası, değeri açığa çıkarmak için kullanılan ürünlerin birleşimi ve verilerin paylaşıldığı benzersiz iş ortakları gibi faktörler nedeniyle %100 kendine özel bir çözüm oluşturur.

Geniş ölçekte veri etkinleştirme = Verinin zincirini kırma

Verinin zincirini kırma, pazarlama teknolojisi altyapınızda veri katmanı ile yürütme katmanını birbirinden ayırmak anlamına gelir. Bu felsefe, ölçeğe ve verimliliğe dayalıdır. Talep tarafı platform (DSP) veya site tarafı optimizasyonu (SSO) gibi bir yürütme çözüm ortağı ile çalışıyorsanız, hedefleme ve modelleme amacıyla verilerinize yalnızca bu ortağın erişmesine izin veriyorsanız, risk alr ve o tek çözüm ortağıyla verimli olmak zorunda kalırsınız. Bu durumda, diğer çözüm ortaklarından öğrenme ve içgörü edinme imkanınız sınırlı kalır.

Her pazarlamacı, çeşitli medya biçimlerinde ortalama 18 farklı yürütme çözüm ortağıyla birlikte çalışır. Dünyadaki her büyük DSP, portal, sosyal ağ, mobil reklam sunucusu, video reklam sunucusu veya yayıncı ile entegre çalışan tek bir yürütme platformuna ihtiyacınız var. Bu size verilerinizin zincirini kırma ve dilediğiniz tüm medya çözüm ortaklarıyla veri etkinleştirme özgürlüğü sağlıyor. Ayrıca medya bütçelerini performansa göre yönetme imkanı bulursunuz. Veri platformu ile tek medya yürütme platformunu bir arada sunan bir çözüm ortağı ile çıkar çatışması yaşamazsınız.