Oracle Contextual Intelligence

Daha iyi dijital reklam kampanyası sonuçları sağlayan ve bütçenizi koruyan marka güvenliği çözümü.

Oracle Moat Measurement

Reklamların sunulacağı yerler hakkında daha bilinçli kararlar alın, markanızın itibarını koruyun ve kampanyaları güvenle yürütün.

Marka güvenliği nedir?

Marka güvenliği nedir?

Marka güvenliği, bir markanın itibarını korumak ve güvenli olmayan ortamlarda görünmemesini sağlamak amacıyla yürütülen bir uygulamadır. Markanızı diğer pozitif, uzman ve çatışmalara neden olmayan markalarla uyumlu hale getirmeye odaklanır. Sorunlu veya uygun olmayan marka ilişkilendirmelerini önlemek için marka güvenliği çalışmaları geçmişte anahtar sözcük engelleme ve URL engel listesi oluşturma gibi temel taktiklerden yararlanıyordu.

Marka uygunluğu nedir?

Marka uygunluğu, marka güvenliğinin bir sonraki aşamasıdır. Pazarlamacılara reklam alanında engelleyecekleri ve hedefleyecekleri ortamlar konusunda daha fazla kontrol ve hassas seçimler yapma olanağı sunar. Marka güvenliği geniş kapsamlı engelleme tekniklerini esas alır. Marka uygunluğu ise reklam için en uygun ortamları belirlemek ve hedeflemek için benzersiz marka profillerini, pazar araştırmaları içgörülerini ve stratejik konumlandırmayı kullanır.

Marka uygunluğu, içeriğin temel anlamını ve sayfanın gerçek bağlamını kavramaya dayalıdır. URL dizelerinin ve belirli anahtar sözcüklerin ötesine geçerek terimler, cümleler ve bunların daha geniş anlamları arasındaki ilişkinin belirlemek için içeriği analiz eder.

Oracle'ın marka güvenliği çözümünü keşfedin

Marka güvenliği ve marka uygunluğu neden önemlidir?

Marka güvenliği önlemleri, dijital reklamcılar, ajanslar ve yayıncılar için bir odak noktasıydı. Kötü marka konumlandırması, müşterileri soğutma ve kaybetme riski yaratır. Dolayısıyla, marka güvenliği, reklamcılar ve yayıncılar için her zaman önemli bir rol oynayacaktır.

Son zamanlarda, COVID-19 pandemisi nedeniyle sektörde marka uygunluğuna doğru bir yönelim görüldü. Pazarlamacılar konuşlandırdıkları çözümlere yönelik daha fazla kontrol ve güven elde etmek istiyor. Temel marka güvenliği taktiklerinin eskisi kadar etkili olmadığı giderek daha iyi görülüyor.

Marka uygunluğu, dijital reklamcılara güvenli, uygun ve markayı var eden bir envanteri hedefleme olanağı tanıyan titiz bağlama dayalı korumalar sağlayarak risk ve fırsat arasındaki kopukluğu gidermeye yardımcı oluyor.

Marka konumlandırması

Müşteriye yönelik tüm pazarlama ve reklamcılık varlıklarının, bütüncül ve süregelen bir anlatı sunarak markanızın vaatlerini desteklemeyi garanti altına alma uygulaması. Sunduğunuz müşteri deneyimi (CX) müşterilerin beklentilerine uygun olduğunda markanız iyi konumlanmış demektir.

Marka güvenliği neden giderek daha zor hale geliyor?

Programlı reklamcılık

Algoritmik yazılım aracılığıyla dijital/çevrimiçi reklam alanını otomatik olarak satın alma ve satma işlemi.

Marka güvenliği, marka ve müşteri arasındaki güven kaybını önlemeyi amaçlar. Güven sağlanamadığında gelir, marka özkaynağı ve müşteri algıları düşüş gösterir (veya yok olur). Şeffaf bir dijital reklamveren marka güvenliği satıcı ilişkisi, başarının anahtarıdır. Reklamverenlerin dijital reklamcılık çalışmaları için kullanılan marka güvenliği stratejisinin kültürle aynı hızda yol aldığını, gündeme gelen yeni konuları kapsayabildiğini ama içeriği aşırı engellemeden güvenli olmayan/uygunsuz içeriklere izin vermediklerini bilmeleri gerekir.

Anahtar sözcük engelleme ve etki alanı düzeyinde izin verme ve engel listesi oluşturma çoğunlukla bu tür boşluklar yaratır. Birçok anahtar sözcük birden çok anlam taşır, URL etki alanları geniş bir konu yelpazesinde içerik barındırıyor olabilir. Her iki taktik de reklamverenlere geniş ölçekte koruma sağlamakta yetersiz kalır. Bu nedenle, marka güvenliği tedarikçisi ve reklamveren arasında şeffaf bir ilişki olmalıdır. Programlı reklamcılık, medya satın alımının doğrudan kontrolünü ortadan kaldırdığı için, markaların seçtikleri çözüm ortaklarına güvenmeleri gerekir. Dolayısıyla marka, ajans, yayıncılar ve teknoloji tedarikçileri arasındaki ilişki şeffaf ve kanıta dayalı kararlar üzerine kurulu olmalıdır.

Forrester Marka Güvenliğinde Öne Çıkanlar

Marka Güvenliğinde Öne Çıkanlar: Oracle Reklamcılık çözümünden yararlanarak marka güvenliğini etkili bir şekilde izleyin ve performansı artırın.

Oracle Moat Analytics ve Contextual Intelligence'i birlikte kullanmanın markanın güvenliğini ve genel kampanya performansını izlemenize ve iyileştirmenize nasıl yardımcı olabileceğini göstermek için verileri inceleyin.

COVID sırasında marka güvenliği önlemleri

Koronavirüs içerik tüketimi ve yaratımı döngüsünü domine ederek marka güvenliği konusunda yeni zorluklar yarattı.

İçerik, e-ticaret, bant genişliği ve çözüm ortaklarında dürüstlük, en önemli odak noktası haline geldi. Uzmanlık içeren ve ilgi çekici içeriği ön plana çıkararak önemli konumlara yerleştirilmesini sağlamak, sahteciliğe başvuran satıcıları engellemek, erişim sağlamak ve güvenliği garanti eden çözüm ortaklarıyla çalışmak, yakın zamanda odaklanılan konular oldu.

Birçok reklamveren ve ajans, tek boyutlu anahtar sözcüklerin ve çerçeve halinde engellemelerin artık sürdürülebilir stratejiler olmadığı sonucuna vardı.

Reklamda marka güvenliği ve bağlamının evrimi

Reklamda marka güvenliği ve bağlamının evrimi

Günümüzde marka güvenliğinin ötesine geçmek kritik önem taşıyor. Sizin tanımladığınız şekilde zararlı içeriklerden kaçınmak ve markanızı konumlandıracağınız pozitif ortamlar bulmanızı sağlayacak güçlü bir marka uygunluğu stratejisine sahip olmanız gerekir. Engel listeleri ve anahtar sözcükler bazı markalar için yeterli değil. Dijital reklam kampanyalarınızı güvenli olmaktan karlı olmaya taşımayı amaçlıyorsanız, marka güvenliği teknolojisinin pazarda başarıyla hayata geçirilen stratejileri edinmenize nasıl yardımcı olabileceğini gösteren bu iş özetini inceleyin.

Günümüzde bağlam ve marka güvenliği

Marka güvenliği alanındaki birçok aksaklık ve yanlış adım, günümüzdeki içerik ve haber döngülerine uyarlanmayan taktiklerden kaynaklanıyor. Bir sayfanın gerçek manasını anlayarak dil ve yorum nüanslarını hesaba katan bağlam unsuru önemlidir. Anahtar sözcük ve URL engelleme gibi yaygın marka güvenliği taktikleri nüansların yorumlanmasını desteklemez. Bu muamma genellikle marka güvenliği ve ölçeklendirme arasında çatışmaya neden olsa da aslında bu iki önemli faktör birbirini zedelemeden hayata geçirilebilir.

Ama mesele yalnızca muammalar ve zorluklar değil. Araştırmalar, reklamverenlerin iyi tanıdıkları yöntemleri terk etmekte gönülsüz olduklarını gösteriyor. Hepimiz iyi tanıdığımız yollarla daha rahat çalışıyoruz. Tam sayfa bağlam analizine olanak tanıyan gelişmiş teknoloji ve çözümler var olsa da anahtar sözcük engelleme gibi basit taktikler varlığını sürdürüyor. Peki neden? Alışkanlık düzeylerine ek olarak, dijital reklamverenlerin çoğunluğu daha iyi bir alternatifin niteliklerinden, yeni taktik ve çözümlerin nasıl çalıştığından ve bunlardan faydalanmanın ne kadar kolay olduğundan haberdar olmayabilir.

Yüksek düzeyde, bağlam unsuru, marka ve reklamverenlere güvenlik ve ölçek konularında avantajlar sunuyor. Modern bağlam teknolojileri harcanan her kuruşun etkisini maksimum düzeye çıkarır, daha yüksek hacimde marka dönüştürmeleri sağlar ve müşteri kazanımını artırır. Bağlama dayalı karar destek sistemi; hız, ilgi, marka güvenliği ve içgörüler sağlayarak, hedeflemeyi korurken erişimi artırabilir.

Marka uygunluk stratejilerinin farklı türleri nelerdir?

Marka uygunluğuna giden yolun üç aşaması vardır. Her biri yeni bir ayrıntı düzeyini ifade eder. Reklamveren, ajans veya yayıncı iseniz, marka uygunluğu stratejisi açısından nerede olduğunuzu ve hedeflerinize başarıyla ulaşmak için gereken araçlara ve teknolojiye sahip olup olmadığınızı belirlemeniz gerekir.

1. Eski koruma

  • Reklamverenlerin büyük çoğunluğu günümüzde envanter engellemek için etki alanı ve anahtar sözcük düzeyinde engel listesi oluşturma ve hedefleme yöntemini kullanıyor. Siz de bu düzeydeyseniz, ölçeklenme sorunu yaşıyor olmalısınız, koruma düzeyiniz yeterli değildir, güvenli ve ilgi çekici içeriğin sıklıkla engellendiğini görürsünüz.

2. Temel koruma

  • Bu düzeyde daha proaktif bir yaklaşım benimsersiniz. Belirli içerikleri ve envanteri engellemek için teklif öncesi çözümler uygularken sahte görüntülemeleri belirler ve bunlardan kaçınırsınız.

3. Marka uygunluğu

  • Bu düzeyde, markanızın benzersiz niteliklerinden ve karakterinden yararlanarak güvenlik ve uygunluk için size özel bir yaklaşım geliştirip uygularsınız. Risk ve ödül dengesini sağlamak amacıyla hedefleme ve kaçınmaya yaklaşımınızı doğru şekilde tanımlayabilir ve kontrol edebilirsiniz.