Oracle Servis Olarak Veri (DaaS) Çözümleri

Toplayın, Değer Kazandırın
ve Etkinleştirin

 

Servis Olarak Veri nedir?

Servis Olarak Veri (DaaS), müşterilerinizle daha önce eşi görülmemiş seviyelerde iletişim kurmanızı sağlayan devrim niteliğinde yeni bir servistir.

DaaS, günümüzün dijital dünyasında üretilen ve giderek daha da artan ve çeşitlenen verilere karşı bir çözüm olarak geliştirilmiştir. Kullanıcılar, çok çeşitli sistem ve süreç kapsamında veriler kullanmaktadır ve bu veriler daha etkili ve hedefe yönelik şekilde müşteri etkileşimi sağlamak üzere kullanılabilir. Veri odaklı bu yaklaşım, pazarlama ve satış kanallarından başlayarak işletmenizin neredeyse tüm alanlarında müşterilerinizle etkileşim halinde olmanıza yardımcı olur.

DaaS; veri kaynaklarına ulaşmak, verileri yönetmek ve etkinleştirmek için uğraşmak yerine ürünlerinizi satmaya odaklanmanızı sağlayan son derece uygun maliyetli ve çevik bir servistir. Oracle ID Graph tabanlı Oracle Data Cloud DaaS teklifleri en geniş kapsamlı veri odaklı çözümleri bir araya getirir; böylece pazarlamacılar, satış profesyonelleri ve araştırma/öngörü ekipleri çok daha iyi müşteri verilerini entegre ederek rekabet avantajı yaratacak sonuçlara ulaşabilir.

Bütünleşik Müşteri Verileri

Oracle Data Cloud; müşteri verilerini toplar, analiz eder ve bütünleşik yapıda bir çözüm olarak etkinleştirir. Oracle ID Graph tabanlı olan bu DaaS teklifi, kanallar arası bir müşteri anlayışını hayata geçirir, böylece müşterilerinizin kimler olduğunu, neler yaptıklarını, nerelere gittiklerini ve neler satın aldıklarını daha ayrıntılı şekilde öğrenebilirsiniz.

Verileri Toplayın

Cihazlardan ve kanallardan zengin veri içeriğine erişim sağlayın.

Oracle Data Cloud; hedef kitlenizin kimler olduğunu, neler yaptıklarını, nerelere gittiklerini ve neler satın aldıklarını daha ayrıntılı şekilde öğrenebilmenizi sağlamak için çeşitli veri segmentlerini bir araya getirir.


Bağlantılandırın ve Etkinleştirin

Müşterilere ait veri silolarında çığır açın.

Oracle Data Cloud, pazarlamacılara hedef kitlelerini hızlıca belirleme ve aktivitelerini bu müşterilerin çeşitli cihazlardaki ve platformlardaki davranışlarıyla bağlantılandırma konusunda yardımcı olur. Böylece  doğru mesajı doğru müşteriye— doğru zamanda verebilirsiniz.


Akıllı Veriler

Kalabalık pazarda öne çıkın.

Rakiplerinizden daha fazla dikkat çekin ve yankı uyandıran bir mesaj verin. Oracle Data Cloud ile pazarlamacılar ve yayıncılar, daha akıllı veriler elde etmek için modelleme, patentli veri bilimi ve dikey uzmanlık özelliklerinden faydalanabilir.


Başarınızı Ölçün

Mesajınızın hedefine ulaştığından emin olun

Pazarlama girişmlerinizin etkinliğini kanıtlayın. Oracle Data Cloud, pazarlama ve etkileşim çalışmalarınızın yarattığı etkiyi ölçmek için işlem verilerini kullanmanıza ve gelecekteki kampanyaları da optimize etmenize olanak sağlar.


Başlarken