Sonuç Bulunamadı

Aramanız hiçbir sonuçla eşleşmedi

We suggest you try the following to help find what you're looking for:

  • Check the spelling of your keyword search.
  • Use synonyms for the keyword you typed, for example, try “application” instead of “software.”
  • Try one of the popular searches shown below.
  • Start a new search.

 

Trending Questions

Pazarlama İnovasyona Öncülük Eder

5000 yönetici, inovasyonun büyümeyi desteklediği konusunda hemfikir ancak yine de engeller söz konusu. Yalıtım ve verilerin öngörülere dönüştürülmesi, pazarlamanın temel konuları arasında yer alsa da inovasyonu benimseme konusunda listenin gerilerinde kalıyor. Nedenini öğrenin.

Başarılı İnovasyon

 

Başarı için İnovasyon

İnovasyon iş büyümesini destekler ancak uygulama konusunda engeller söz konusudur.

 

Direksiyon Pazarlamada

Pazarlama yöneticilerinin %46'sı, teknolojik inovasyon ile işletme büyümesini destekleme konusunda önemli bir konumda olduklarını kabul ediyor ancak söz konusu inovasyonu benimseme olduğunda rolleri listenin gerisinde kalıyor.

 

Büyümenizi Destekleyin

Departmanlar arası güven gibi zorluklar yerini korusa da pazarlamacılar veri odaklı öngörüler sayesinde stratejik büyümeye yön vermeye yardımcı olabilir.

 

Veri, Öngörüleri Destekliyor

Pazarlamacılar iş inovasyonu gündemine yön vermek için yeni teknolojilere, verilere ve öngörülere erişebilir.

İnovasyon Odaklı Büyüme

Gerçek Zamanlı Kişiselleştirilmiş Deneyim

Gerçek Zamanlı Kişiselleştirilmiş Deneyim

Localz çözümlerinin müşteri alışveriş döngüleri boyunca gerçek zamanlı ve kişisel bir deneyim sunmayı nasıl başardığını inceleyin.

Pazarlama İnovasyonu Destekliyor

Pazarlama Kültürü Şekillendiriyor

Pazarlama ekibinin iş kültürünü nasıl şekillendirdiğini ve engelleri yıktığını keşfedin.

Basitleştirin, İnovasyon Sağlayın, Gerçekleştirin

Basitleştirin, İnovasyon Sağlayın, Gerçekleştirin

Pazarlamacılar iş büyümesini desteklemek için teknolojik inovasyona öncülük etmelidir.