Sonuç bulunamadı

Aramanız hiçbir sonuçla eşleşmedi.

Aradığınızı bulmanıza yardımcı olması için aşağıdakileri denemenizi öneririz:

  • Anahtar kelime aramanızın yazımını kontrol edin.
  • Yazdığınız anahtar kelimenin eş anlamlılarını kullanın. Örneğin, “yazılım” yerine “uygulama yazılımı” yazın.
  • Aşağıda gösterilen popüler aramalardan birini deneyin.
  • Yeni bir arama başlatın.
Popüler Sorular

Dijital Dönüşüm

Finansı yeniden yapılandırma zamanı

Dee Houchen, Ürün Pazarlama Kıdemli Müdürü, Oracle EMEA Bölgesi, @DeeHouchen


Finans departmanlarının, kuruluşlarının dijital dönüşümünde oynayacakları kritik bir rolü var

Intel

Dijitalleşmeye doğru yönelme ve günlük faaliyetlerde verilerin artan önemi ile şekillenen Dördüncü Sanayi Devrimi’ne, ya da diğer adıyla “Sanayi 4.0”a girmiş bulunmaktayız. Bu yönelmenin kapsamı ve etkisinin hemen her alanda fark edilmesi ile birlikte işletmelerin de geçmişte olmadığı kadar fazla belirsizlik seviyesine kendilerini uyarlamaları gerekiyor.

Dünya Ekonomik Forumu’nun kurucusu Klaus Schwab’ın da belirttiği gibi “Yeniliklerin hızı ve karmaşanın artan ivmesi öngörülmesi oldukça zor birer olgu ve bu etkenler, en etkin bağlantılara sahip ve en iyi şekilde bilgilendirilmiş olanlar için bile sürekli bir şaşırtıcılık sergiliyor.”

 Şirket operasyonları üzerinde sahip olduğu benzersiz bakış açısı CFO’ların yepyeni bilgi ve fırsatları ortaya çıkarmaya devam etmesini sağlayacak şekilde konumlanmalarına neden oluyor.  

Verinin bir sermaye olduğu bu çağda finans departmanları ise arka ofisteki sığınaklarından dışarı çıkıp işletmelerin kalbi halini alıyor. Şirket operasyonları üzerinde sahip olduğu benzersiz bakış açısı CFO’ları, işletmenin topladığı verilerden yepyeni bilgi ve fırsatları ortaya çıkarmaya devam etmesini sağlayacak şekilde konumlanmalarına neden oluyor. CFO’lar ve ekipleri ayrıca işletmedeki bölümlerin yetkililerini de kendileriyle ilgili bilgilere erişim imkanı vererek daha da güçlendirebilmektedir.

Bir yandan maliyetleri kontrol altında tutarken öbür yandan da verimliliği arttırmak ve büyümeyi yönlendirmek konusunda finans departmanı hiç bugünkü kadar baskı altında olmamıştı. Ancak artan rekabet, paydaşların daha fazla şeffaflık isteği ve sürekli olarak daha hızlı ve daha akıllı çalışma ihtiyacı, finans departmanlarının kuruluşların dijital dönüşüm sürecinin bir parçası olarak sergiledikleri çalışma yöntemini önemli ölçüde yeniden yapılandırmanın etkenleri arasında yer alıyor.

Oracle’ın geçtiğimiz günlerde düzenlenen, Modern Finans: Dönüşümü İçten Yönlendirme adlı anketi, finansal performans hakkında daha eksiksiz bir görünüm geliştirmenin finans liderleri açısından en önemli öncelik olduğunu ortaya koymaktadır. Katılımcıların yaklaşık beşte ikisi, finansal performansı daha iyi görebilmenin önümüzdeki 12 ay boyunca stratejik bir önceliğe sahip olduğunu belirtiyor. Ayrıca yine katılımcıların yüzde 44’ü önümüzdeki yıl finans bölümünün operasyonel maliyetlerini kontrol altında tutmaya öncelik vereceklerini söylemesiyle maliyetleri kontrol altında tutmak da önemini koruyacak gibi görünüyor.

 Artık uyarlamalar konusunda limitlerimizdeyiz. Çok sayıda yama uygulanmış finans sistemleri o kadar karmaşık bir hal aldılar ki modern işletmelerin ihtiyaçlarını yönetecek esnekliğe bile sahip değiller. 

Daha esnek ve uyarlanabilir bir dijital altyapı, günümüz piyasasının riskleri ve zorluklarını daha iyi yönetmede önemli rol oynuyor. Çeviklik günümüzün başarılı işletmelerinin hemen hemen hepsinde var olması gereken bir özellik olduğundan ister küçük ister büyük çaplı olsun tüm şirketler kendilerini bu mevcut duruma uyarlamak zorunda. Ancak uzun yıllar boyunca gerçekleştirilen uyarlama ve özelleştirme çalışmaları neticesinde birçok kuruluş, özellikle de büyük çaplı işletmeler, esnek olmayan ve karmaşık sistemlerle en son raddeye kadar dolmuş durumda.

Birçok şirketin bugüne kadar başvurduğu yöntem, uygulamalarını yeni özelliklerle ve plansız bir şekilde sürekli olarak geliştirmek şeklindeydi. Ancak her geçen yıl bu yeni eklentiler hem sayı hem de karmaşıklık açısından büyüme sergileyerek anlık ihtiyaçları ele almak amacıyla geliştirilmiş tek seferlik yamalar ve geçici çözümlerle karmakarışık bir hal almış durumdalar. Oracle’ın araştırmasına katılan finans liderlerinin %61’i, sistemlerinin bu tanıma tam olarak uyduğunu kabul ediyor.

Artık uyarlamalar konusunda limitlerimizdeyiz. Çok sayıda yama uygulanmış finans sistemleri o kadar karmaşık bir hal aldılar ki modern işletmelerin ihtiyaçlarını yönetecek esnekliğe bile sahip değiller. Finans liderlerinin yarısından fazlası (%54), mevcut sistemlerinin kuruluşlarının yakın gelecekteki taleplerini etkili bir şekilde karşılayamayacağı kanaatinde. Aynı şekilde kendilerine mevcut uyarlanmış sistemlerini destekleme maliyetinin standart bir yaklaşımı tercih etme maliyetini ne kadar sürede aşacağı sorulduğunda da yüzde 40’tan fazlası bu maliyetlerin bir yıl içinde çok daha artacağını söylüyor. Üçte biri ise önümüzdeki iki yıl içinde bu rakamlara erişecekleri düşüncesinde.

Açıkça görülüyor ki finans bölümlerinin bilgi teknolojisi sistemlerini yönetmek için sağa sola yara bantları yapıştırarak çözüm bulma yaklaşımı artık sürdürülebilir değil. Zaten aşırı derecede yüklenilmiş sistemlere daha fazla karmaşıklık eklemekten ziyade şirketler, kendi finans uygulamalarının bulutta çalıştırılmasının ve bunları kendi ihtiyaçlarına göre yapılandırmanın avantajını görmeye başladılar. Bu yapılandırılabilir sistemler hem daha esnek hem de daha kolay güncellenebildiklerinden modern finans departmanlarının ihtiyaçlarına ve gereksinimlerine daha uygunlar.

 Bu yaklaşımda finans departmanı, şirketin ilerlemesinde engel olmamalı, aksine şirketi ileriye taşıyan motor olmalıdır. 

Oracle’ın anketine katılanlar da aynı görüşte. Yüzde 70’i, daha standart bir sisteme geçmelerinin finans fonksiyonu üzerinde daha az baskıya neden olacağını söylüyor. Sistemlerini yükseltmek suretiyle, şu an sahip oldukları teknoloji konusundaki bilgileri doğrultusunda finansal verimliliklerini %22 oranında arttırabilecekleri kanaatindeler.

Ancak finans profesyonelleri arasında yapılandırılabilir sistemlerin ilerlemenin önemli bir etkeni olacağına dair yaygın bir kanaat olsa da çoğunluğu hala bu değişime direniyor. Yüzde altmış dokuzu (%69), standart yapıdaki ve bulut tabanlı bir finans uygulamasına geçmenin işletmeleri açısından risk teşkil ettiğini düşünüyor.

Gittikçe artan rekabette ön sıralarda yer almak için stratejilerini yeniden düzenleyen birçok kuruluş için yeniliği hızlandırabilmek ve değişimlere hızlıca ayak uydurabilmek, kurumsal gündemin üst sıralarındadır. Bu yaklaşımda finans departmanı, şirketin ilerlemesinde engel olmamalı, aksine şirketi ileriye taşıyan motor olmalıdır.

Dördüncü Sanayi Devrimi, çalışma şekillerini sürekli olarak yeni ortama göre ayarlayan ve böylece yeni fırsatların peşine hızlıca düşebilen işletmeler için oldukça faydalı olacak. Zaten dijital çağın gereksinimleri de finans profesyonellerinin, kullandıkları teknolojilerin bu göreve uygun olmaları halinde işletmelerine ne kadar değer katabileceklerini ortaya koyuyor.


The Oracle Cloud for Finance blog, brought to you in association with Intel®

Intel® ve Intel logosu, ABD’de ve/veya diğer ülkelerde Intel Corporation’ın ticari markalarıdır.


Detaylı Bilgi

Size yardım için buradayız

Satış Uzmanı ile Görüşün

Hızlı Turlar

1:1 gösterim talep edin

Konuya göre kaydolun