Sonuç bulunamadı

Aramanız hiçbir sonuçla eşleşmedi.

Aradığınızı bulmanıza yardımcı olması için aşağıdakileri denemenizi öneririz:

  • Anahtar kelime aramanızın yazımını kontrol edin.
  • Yazdığınız anahtar kelimenin eş anlamlılarını kullanın. Örneğin, “yazılım” yerine “uygulama yazılımı” yazın.
  • Aşağıda gösterilen popüler aramalardan birini deneyin.
  • Yeni bir arama başlatın.
Popüler Sorular

Dijital Dönüşüm

Finans Neden Günümüz İşletmelerinin En Önemli Birimi?

Miguel Vergara, Sales development manager at Oracle @EPM_insight


Finans ve işletmedeki diğer bölümler arasındaki zayıf işbirliği, değişim yolunda engel teşkil ediyor.

Intel

Geçtiğimiz birkaç yılda birçok zorluk ve belirsizliklerle karşılaştık. Dünyanın her bir yerindeki işletmelerin kaderi, hızla değişmekte olan küresel ekonomiye, coğrafi ve sosyopolitik koşullara ve öngörülemeyen durumlara içinden çıkılmaz bir şekilde bağlıdır.

Ayrıca değişikliğin etkileri hiç olmadığı kadar ani şekilde de hissedilmektedir. Tıpkı, geçtiğimiz yıl petrol fiyatlarında yaşanan sert dalgalanmalar ve bu belirsizliği yönetmede birçok kuruluşun karşı karşıya kaldığı zorluklar gibi.

Bu nedenle de Oracle’ın geçtiğimiz günlerde tamamladığı “Modern Finans: Dönüşümü İçten Yönlendirme “anketinde de görüldüğü üzere finans liderlerinin çoğunluğunun (%58) işleri üzerindeki harici etkenler konusunda, dahili etkenlerden daha fazla endişe duymalarına şaşırmamak gerekir. Anket katılımcılarının yüzde kırk dördüne (%44) göre makro ekonomik sorunlar riskin en önemli harici belirleyicisi iken %40’ına göreyse artan rekabet önemli bir etken.

  ... şirketler ise dalgalı bir piyasada yönlerini bulmalarına yardımcı olması için CFO’lara ve ekiplerine daha fazla güveniyorlar. 

Değişim, her geçen gün işletmelerin kontrolünden çıkarken şirketler ise dalgalı bir piyasada yönlerini bulmalarına yardımcı olması için CFO’lara ve ekiplerine daha fazla güveniyorlar. İcra Kurulu Başkanları, CFO’lardan şirketlerinde neler olup bittiği hakkında daha ayrıntılı bilgi talep etmelerinin yanısıra kuruluşun teknoloji ve analitik yatırımlarından da en iyi şekilde faydalanmalarını bekliyor.

Verilerin hiç tartışmasız bir şekilde işletmelerin en önemli sermayesi halini aldığı günümüz Sanayi 4.0 çağında finans liderlerinin şirketin faaliyetlerine yönelik benzersiz bakış açısı, kendilerini topladıkları bu verilerden yeni bilgiler ve fırsatları açığa çıkartabilmeleri için ideal bir konuma yerleştiriyor.

Günümüzde iş yapma maliyeti artıyor ancak yetenekli finans profesyonelleri havuzu ise daralıyor. Bu da yönetim kurullarının beklentilerinin karşılanmasını daha da zorlaştırırken finans ekiplerinin bilgi ve becerilerini her zamanki klasik yöntemlerden ziyade daha yenilikçi yollarla kullanmalarını gerektiriyor.

Finans ekibi tüm cevapları kendi başına sunmaz ve, açıkça söylemek gerekirse de, sunamaz. CFO’lar zaten yıllardır şirket verileri arasında dolaşmakta ve bu verileri raporlamaktadır. Denetim takibi konusunda engin bir uzmanlığa sahip olmalarının yanısıra uyumluluk ve veri güvenliğinin sürdürülmesi konusunda da deneyim sahibidirler ancak bu yetkinliklerinin ötesinde büyük miktarlardaki verileri işleyebilme yetkinlikleri sınırlıdır.

Bir işletmenin dijital dönüşümü için pazarlama’dan İK’ya kadar kuruluştaki her bir birim arasında üst seviyelerde işbirliği gerekmektedir. Bu da birlikte çalışma yaklaşımlarının nihayetinde kendi ekiplerine de yansıyacağı işletme birimlerinin liderlerinin birbirleri ile daha uyumlu hareket etmesiyle başlar. Finans ekipleri ise bu bağlamda bir boşluk olduğunun farkındadır. Yaklaşık üçte biri, finans ile işletmenin geneli arasındaki uyum eksikliğinin değişimin önünde bir engel oluşturduğunu kabul etmektedir.

  Bir işletmenin dijital dönüşümü için pazarlama’dan İK’ya kadar kuruluştaki her bir birim arasında üst seviyelerde işbirliği gerekmektedir. 

Bu nedenle de bu noktada özellikle finans ile BT arasında daha fazla işbirliğine ihtiyaç vardır. Birçok kuruluşta işletme ile ilgili bilgilerin verilerden çıkartılması görevi CIO’ya bırakılmıştır ve CIO da bu görevi BT bakış açısıyla ele almaktadır. Finans liderlerinin yaklaşık dörtte üçü (%73), CIO ve CFO arasında kurulacak daha yakın bir işbirliğinin şirketin finans dönüşümünü başarmasında önemli bir etken olduğunu kabul etmektedir. 

Bazı kuruluşların halihazırda zaten uygulamaya koymuş olduğu bir sonraki adım ise sürece bir Veri Yöneticisi (CDO) dahil etmektir. CIO’ların yetkinliği, verilerin önemini anlamaktan ziyade ağırlıkla teknolojinin işletme üzerindeki etkisini azami seviyeye çıkartmakla ilgilidir. Öte yandan CDO’ların ise mühendislik veya matematik geçmişi olduğunda analizlerine stratejik bir yaklaşım uygulamaya daha yatkındırlar. Daha da önemlisi ise, işletmenin ihtiyaç duyduğu cevapları alabilmek için verilerine ne gibi sorular sorması gerektiğini bilmektedirler. 

Bir şirketin en değerli verilerinin birçoğu başlangıçta yapılandırılmamış ve hatta bir ölçüde kaotik bir bilgi havuzu halindedir. Müşterilerin demografik bilgilerinden hava durumuyla ilgili haber bülteni kayıtlarına kadar birçok farklı alanda veriler bulunabilmektedir. Bu verilerin ölçülmesi, niceliklendirilmesi ve birbirleriyle bağlantılı hale getirilmesi ise finansın alıştığından daha farklı bir analizi gerektirmektedir.

İşte CDO bu noktada devreye girer. Her bir bilgi parçası paha biçilemez niteliktedir, çünkü benzersizdir. Sadece bir kereliğine temin edilebilir. Milyonlarca olmasa bile binlerce önemli ve benzersiz veri noktasına bir yapı kazandırmak ve bunlardan bilgi çıkartmak ise Veri Yöneticisi’nin birincil hedefidir.

Gartner, 2019 yılına kadar büyük çaplı kuruluşların yüzde 90’ının bir CDO’yu istihdam edeceği tahmininde bulunuyor. Bu pozisyonun popülaritesi de arttıkça CDO’nun rolü gelecekte verilerinden daha fazlasını nasıl elde edebilecekleri konusunda özellikle CFO ve CIO gibi yöneticilerin eğitilmesini ve bu yöneticiler ile bu hedeflere ulaşabilmeleri için daha yakın bir işbirliği halinde çalışılmasını kapsayacak.

Bilgi çağında yeni fırsatları ortaya çıkartabilmek için şirket liderlerinin birlikte çevik bir şekilde hareket etmeleri gerekmektedir. Dijital dönüşüm süreci herkesin serbestçe faydalanabileceği bir süreç değildir. Hem kolektif bir vizyon hem de işletmedeki her bir departmanın katılımını gerektirir. 

Kilit konumdaki karar vericilerin tümü ihtiyaç duydukları verilere eriştiğinde ise ileriye doğru hareket edebilmek için önemli bir fırsata sahip olunur. CFO, CIO ve CDO’nun her birinin şirketin verilerini ve teknolojiyi nasıl kullanacağına yapacakları katkı, işletmelerin nasıl gelişeceklerini de belirleyecektir ve kuruluşun sinir sisteminin merkezinde yer alan konumu nedeniyle de finans departmanı, üst yönetimin geleceğe yönelik vizyonunu hayata geçirmesinde önemli bir rol oynamaktadır.


The Oracle Cloud for Finance blog, brought to you in association with Intel®

Intel® and the Intel logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries.


Size yardım için buradayız

Satış Uzmanı ile Görüşün

Konuya göre kaydolun