Sonuç bulunamadı

Aramanız hiçbir sonuçla eşleşmedi.

Aradığınızı bulmanıza yardımcı olması için aşağıdakileri denemenizi öneririz:

  • Anahtar kelime aramanızın yazımını kontrol edin.
  • Yazdığınız anahtar kelimenin eş anlamlılarını kullanın. Örneğin, “yazılım” yerine “uygulama yazılımı” yazın.
  • Aşağıda gösterilen popüler aramalardan birini deneyin.
  • Yeni bir arama başlatın.
Popüler Sorular

Yedekleme Planlaması

Succession Planning

Çevik işletmenin hizmetinde

Dee Houchen, Ürün Pazarlaması Kıdemli Direktörü,
Oracle EMEA @DeeHouchen


Co-Pilot of the business

İşletmenin yardımcı pilotu: Finans yeni rehberlik sistemidir.

Finans yöneticileri uzun zamandır işletme yönetimine yön vermede ve stratejik kararlarda CEO’nun  en büyük yardımcısı rolünde ve  yeni bir CEO atanması gerektiğinde kurumlarda ilk akla gelen isimler arasında yer almaktadırlar.  Oracle’dan Safra Catz de bu sıçramayı yapan CFO’lara bir örnek. Daha geniş çapta ele alacak olursak yakın zaman önce yayınlanan bir raporda FTSE 100 listesindeki CEO’ların %55’inin finans alanında bir geçmişi ve neredeyse dörtte birinin de (%23)  muhasebe uzmanı olduğu görülüyor.

Aslında bu sonuç sürpriz değil ve bu kariyer yolculuğu oldukça mantıklı. Günümüzde CEO’lar bir dizi yeni güçlükle karşı karşıya. Sürekli değişen piyasa koşullarında faaliyet gösterirken bir diğer yandan da standart hiyerarşileri olan şirketleri yönetiyorlar. Bir yandan kuruluşlarının sektörlerinde fark yaratmaları beklenirken diğer yandan da sürekli yeniliği destekleyebilen, çok daha çevik bir iş ve operasyonel modeli oluşturmaları bekleniyor.

 CEO’ların, en yetenekli çalışanları cezbeden, geliştiren ve elde tutan bir ortamı inşa etmeleri çok önemlidir. 

Başarılı yöneticiler için çok yönlülük, geçmişte hiç olmadığı kadar belirginleşmiş bir yetkinlik halini almıştır. Plan ve hazırlıklarını finansal operasyonların da ötesine kaydırabilen CFO’lar da CEO rolüne başarıyla geçiş yapmak için en iyi hazırlığa sahip olanlardır.  Buna, mobil ve farklı özelliklere sahip bir işgücüne nasıl liderlik edileceğini anlayabilmek, verimlilik ile çalışanların etkileşimi arasındaki ilişkiyi “kavrayabilmek” ve çok daha önemlisi de çalışanların etkileşimini nasıl yönlendirebileceğini planlamak gibi özellikler de dahildir. CEO’ların, en yetenekli çalışanları cezbeden, geliştiren ve elde tutan bir ortamı inşa etmeleri çok önemlidir.

Dirving Transformation

Dönüşümü İçten Yönlendiren Rapor

Tüm finans departmanının beklentilerini karşılayabilen CFO rolünün evrimleşmesinin nedeni de budur. CFO’lardan özellikle şirketin teknoloji yatırımlarından daha iyi getiri elde edebilmesini sağlamaları istenmektedir. Kurumlardaki “back office” programları artık raporlamanın merkezini oluşturmuyor. CFO’ların ve ekiplerinin yeni görevleri arasında işletmenin tamamını gözlemlemek ve CEO’ya ve iş birimlerinin yöneticilerine en etkin ve verimli şekilde faaliyet sergileyebilmeleri için ihtiyaç duydukları kaynakları sağlamak da yer alıyor. 

Finans profesyonelleri bu ihtiyacın farkında. Yakın zaman önce düzenlenen Modern Finans: Dönüşümü İçten Yönlendirme adlı araştırmamızda, finans liderlerinin yarısından fazlasının (%54), şirketin mevcut sistemlerinin daha fazla verimliliğe ve çevikliğe yönelik ihtiyaçları karşılayabilecek şekilde değiştirilmesini desteklediği görülmüştür. %43’ü ise yeniliğe ve yeni düşüncelere yönelik artan ihtiyaca yanıt verebilmek için bu değişikliklerin yapılmasını desteklemektedir.

 Kurumlarda çalışma şeklinin modernizasyonu hedeflendiğinde finans ve BT liderleri arasında daha fazla işbirliğine ihtiyaç vardır. 

Çevik bir işletmeye sahip olabilmek için geçmişte hiç olmadığı kadar esnek teknolojilere sahip olma ihtiyacı çok açık.

Finans liderlerinin önündeki bir diğer zorluk ise diğer iş birimlerinin liderleriyle yakın stratejik işbirlikleri kurmak ve bunları sürdürmek. CEO’lar geleneksel olarak mükemmel insan yönetimi becerilerine sahip olan insanlar olmuştur ve bu becerileri arasında aldıkları kararların bazılarına bazen katılmıyor olsalar da iş arkadaşlarına sürekli danışabilmeleri de yer almaktadır. Yönetim kurulu başkanının sağ kolu olarak ve birçok şekilde işletmedeki her bir departman için stratejik bir pusula görevi görerek CFO’lar, her bir iş biriminin karlı bir gelecek yolunda ortaklaşa hareket etmelerine yardımcı olabilecek insan ilişkilerini de geliştirmektedirler.

Bu da kuruluştaki önemli karar vericilerin, gereken bilgilere çok daha hızlı bir şekilde erişmelerine imkan sağlayan ve finans departmanı ile işletmenin geri kalanı arasında sürekli bir veri akışı olmasına imkan tanıyan, bulut platformu sağlayan teknolojilerle desteklenmektedir.

Büyük çaplı kuruluşların yarısından fazlası “back office” süreçlerinde bazı bulut uygulamalarını kullanıyor olsalar da kurumlarda çalışma şeklinin modernizasyonu hedeflendiğinde finans ve BT liderleri arasında daha fazla işbirliğine ihtiyaç vardır. İş birimleri arasında daha yakın ilişki kurulmasını sağlayan ve verileri daha açık ve stratejik yorumlayabilen CFO’lar, bu konuda başarılı olabilecekleri ve başarılı iş liderleri olmak için ideal pozisyondadırlar.


Detaylı bilgi alın

Size yardım için buradayız

Satış Uzmanı ile Görüşün

Hızlı Turlar

1:1 gösterim talep edin

Konuya göre kaydolun