Oracle Financials Cloud—Revenue Management

ERP Cloud Solutions

The page has been removed.

Oracle Revenue Management Cloud

ASC 606 ve IFRS 15 Standartlarına Uyumluluk Sağlayın

Yeni gelir elde etme standardına geçişinizi hızlandırın. Standardın karmaşıklığı üzerinde kontrol kazanın, uyumsuzluk riskini azaltın ve muhasebe sözleşmelerindeki performans yükümlülüklerinin yerine getirilmesini ve değerlemesini otomatikleştirin.

 • Tutarlı bir şekilde, müşteri sözleşmelerine ve performans yükümlülüklerine yapılandırılabilir kurallar uygulayın.

 • Müşteri satış işlemlerinizi defteri kebire uygun şekilde kaydederek yeni muhasebe standardına uyumluluk sağlayın.

 • Vurgulanan çalışma alanları, dikkat edilmesi gereken sözleşmeleri gösterir.


Geçişinizi Hızlandırın

Tekrar tekrar yeni standarda geçişinizi yönetin ve otomatikleştirin. Mevcut sözleşmeler için açılış bilançonuzu revize edin ve yeni sözleşmeleri kurallarınızı kullanarak işleyin.

 • Satış verilerini bir kez içe aktarın, gelir elde etme yazılımınızın kurallarını oluşturup uygulayın ve ardından sonuçları Essbase (veya benzeri bir araca) dışa aktarın
 • Essbase (veya benzeri bir araç) içerisinde tekrarlamaları karşılaştırın ve geçerli muhasebeniz ile karşılaştırın
 • Tekrarlamaları alternatif bir ikincil deftere ileterek eski standart kapsamında muhasebe bütünlüğünü koruyun
 • Olasılık senaryoları kullanarak uyumluluğu analiz edin
 • Performans yükümlülükleri yardımcı defterinizi, standardın geçerlilik tarihinde birincil deftere yeniden yönlendirin

Gerçek Zamanlı Öngörü Kazanın

Hangi sektörde olursanız olun, temel ilkeyi ve beş adımını otomatik olarak uygulayarak satış siparişlerinden gelire kadar performans yükümlülükleri döngüsünde yaşanan gecikmeleri inceleyin ve çözün.

 • İstisnalı sözleşme ve performans yükümlülüklerini inceleyerek daha hızlı gelir elde edin
 • Birden fazla kaynaktan sözleşmeleri tanımlayın ve bunları tek bir muhasebe sözleşmesinde gruplandırın
 • Bağımsız performans yükümlülüklerini kısa süreli veya uzun süreli, örtük veya açık veya dağıtımdan muaf olarak uygun şekilde tanımlayın
 • Elektronik tablo entegrasyonu ile bağımsız veya tahmini satış fiyatlarını (SSP veya ESP) etkili bir şekilde yükleyin
 • Geçmişteki bağımsız işlemlerden ve yapılandırılabilir kurallardan SSP'leri hesaplayın
 • Gelir elde etme döngüsünün tarihçesi ile görünürlük kazanın

Yeni Standart ile Uyumluluk Sağlayın

Organizasyonunuzun ASC 606 ve IFRS 15 ile uyumluluğu konusunda paydaşlara garanti verin. Müşteri satış sözleşmesi işlemlerinin uygun şekilde defteri kebire kaydedildiğinden emin olun.

 • Sözleşme varlıklarını ve yükümlülüklerini kaydetmek için yapılandırılabilir kuralları kullanarak sözleşme başlangıcında performans yükümlülüklerini doğru şekilde tanımlayın
 • İlgili SSP temelini kullanarak performans yükümlülüklerinin doğru şekilde değerlendirildiğinden emin olun
 • Kısa süreli veya uzun süreli kuralları kullanarak performans yükümlülüğü taahhütleri yerine getirildiğinde performans yükümlülüklerini tahakkuk edin ve gelir elde edin
 • Bilançoda indirim dağıtımı kaydını basitleştirin
 • Gelir elde etme ve faturalama döngülerini otomatik senkronizasyon ile kontrol edin

Gelir Elde Etme Yazılımı Entegrasyonu

Mevcut ERP ve üçüncü taraf satış verisi sistemlerinize entegrasyon ile uçtan uca gelir elde etme sürecinden faydalanın.

 • Güçlü üçüncü taraf uygulama entegrasyonu ile birden fazla kaynak ve sistemden satış verilerini kolayca birleştirin
 • Oracle E-Business Suite'e hazır entegrasyon ile yeni standarda geçişinizi hızlandırın
 • Oracle Financials Cloud'u, Oracle Financials Cloud uygulamanızın ayrılmaz bir parçası olarak kullanarak finansal süreçlerinizi basitleştirin

Başlarken


Size yardım için buradayız

Satış Uzmanı ile Görüşün

Hızlı Turlar

1:1 gösterim talep edin

Konuya göre kaydolun