Sonuç Bulunamadı

Aramanız hiçbir sonuçla eşleşmedi

We suggest you try the following to help find what you're looking for:

  • Check the spelling of your keyword search.
  • Use synonyms for the keyword you typed, for example, try “application” instead of “software.”
  • Try one of the popular searches shown below.
  • Start a new search.

 

Trending Questions

Yeni Teknoloji İle İK İçgörülerini Artırın

İK, yapay zeka ve makine öğrenimi gibi teknolojileri kullanıma aldığında yetenek havuzunu etkin bir şekilde yönetebiliyor ve kuruluşu daha ileri taşımak için en uygun adayları bulabiliyor.

İK Verilerinize Yeniden Güvenin

 

Veri Yönetiminde Güven

İK liderlerinin %27 ile %43'ü yönetmeleri gereken veri miktarı konusunda kendilerine güveniyor ancak yalnızca %35'i verilerinin güvenliği konusunda güven duymakta. Verileri kullanma şeklimiz, çalışan yolculuğunu daha iyi hale getirmek amacıyla içgörüleri belirlemek konusunda güçlü bir rol oynar.

 

Şirket Genelinde Organizasyonu Daha İyi Hale Getirmek İçin İçgörüler Elde Etmek

Yapay zeka ve makine öğrenimi, büyük ölçekte veriyi analiz etme sürecini kolaylaştırsa da İK liderlerinin yalnızca %32'si içgörü elde etme becerilerine güveniyor.

 

Veri Yönetimi Konusunda Şirket Çapında Sorumluluk Üstlenmek

İK, sorumluluğu büyük ölçüde BT ve finans ekiplerine bırakıyor. İK karar vericilerinin yalnızca %35'i sorumlu olduklarına inanıyor. Veri konusunda tüm departmanların sorumluluk üstlenmesi gerekiyor.

 

İK İçin Veri Önceliği Ön Plana Çıkıyor

İK departmanlarının gelişmiş güvenlik kontrollerine öncelik vermesi ve etki kapsamında rol tabanlı erişim sağlaması gerekir. Veri güvenliği tüm departmanlar için en öncelikli konulardan biri olmalıdır.

Gücün Geleceği

Gelişmekte Olan Bölgeler İçin Uygun Maliyetli Enerji

Gelişmekte Olan Bölgeler İçin Uygun Maliyetli Enerji

Access Power, gelişmekte olan bölgelerde yenilenebilir enerjiyi ölçeklendirmek için bulut etkin çözümler kullanıyor.

Yakından Tanıyarak Veriler Konusunda Güven Oluşturmak

Yakından Tanıyarak Veriler Konusunda Güven Oluşturmak

Bir kuruluş zengin çalışan verilerine sahip olduğunda, çalışanların güvenini korumak ve artırmak için hangi tuzaklardan kaçınması gerektiğini anlamalıdır.

Effective Insights from Trustworthy Data

Güvenilir Verilerden Etkili İçgörüler

Tomorrow Talk'un bu bölümünde İK'nın etik kaynaklı ve güvenilir veriyi nasıl elde edebileceğini öğrenin.

İK'nın Veri Güvenliğindeki Sorumluluk Düzeyi

İK'nın Veri Güvenliğindeki Sorumluluk Düzeyi

Verilerle çalışmak söz konusu olduğunda İK, çalışanların etiğe öncelik vermelerini sağlamak için ahlaki pusula görevi görmelidir.

Bulutta İK verileri hakkında bilgi edinin.