Sonuç bulunamadı

Aramanız hiçbir sonuçla eşleşmedi.

Aradığınızı bulmanıza yardımcı olması için aşağıdakileri denemenizi öneririz:

  • Anahtar kelime aramanızın yazımını kontrol edin.
  • Yazdığınız anahtar kelimenin eş anlamlılarını kullanın. Örneğin, “yazılım” yerine “uygulama yazılımı” yazın.
  • Aşağıda gösterilen popüler aramalardan birini deneyin.
  • Yeni bir arama başlatın.
Popüler Sorular

İK İnovasyon Gündemini Destekliyor

Bu konuşmada İK liderlerinin %84'ünün inovasyonu neden organizasyonlarındaki 1. veya 2. öncelik olarak nitelendirdiğini öğrenin. Yine de aynı insanların %78'inin neden yalnızca artırımlı inovasyon olarak bilinen faaliyetleri gerçekleştirdiğini öğrenin.

İK İnovasyon Gündemi

 

İK, Şirket Büyümesini Ölçmek için Hangi Metrikleri Kullanıyor?

İK liderlerinin organizasyonlarındaki büyümeyi ölçmek için hangi metrikleri kullandığını öğrenin.

 

İK'nın İnovasyonu Desteklemesinin Önündeki Engeller Neler?

Bu Yarının Konuşması başlığında, IDC'den Philip Carter ve Oracle'dan Nick Sholay organizasyonların gerçek manada inovasyon sağlamasının önündeki engeller hakkında konuşuyor.

 

İK Hangi Alanlarda İnovasyonu Desteklemeyi Hedefliyor?

Gerçek manada inovasyon şirket genelinde gerçekleştirilmelidir ve inovasyon, İK ile başlamalıdır. İK'nın hangi alanlarda inovasyonu desteklemeyi hedefleyeceğini öğrenin.

 

İnovasyonu Ölçmede En Önemli KPI'ler

Söz konusu organizasyon büyümesini ve inovasyon düzeyini analiz etme olduğunda KPI'leri ölçmeniz gerekir. Peki hangilerini?

Öne Çıkan Konuşmacılar

Philip Carter

Philip Carter

IDC Baş Analisti

Neil Sholay

Neil Sholay

Oracle İnovasyon Birimi Başkan Yardımcısı

Yarının Zekası, Bugün

İK İnovasyon Sağlamak için Ne Gibi Faaliyetlerde Bulunuyor?

İnovasyon Büyüme Sağlamada Bir Rol Oynuyor mu?

İK başta olmak üzere kuruluşlar bünyesindeki farklı inovasyon türlerinin büyümede oynadığı rolü öğrenin.

İş Büyümesini Desteklemede İnovasyonun Rolü

İş Büyümesini Desteklemede İnovasyonun Rolü

İK'nın organizasyonlarında inovasyon gündemini tamamen benimsemesinin önündeki başlıca engelleri öğrenin.

İK'da Teknoloji Atikliği

İK'da Teknoloji Atikliği

İK'nın inovasyonu teşvik etmek üzere daha atik bir ortam oluşturmak için neden gelişmekte olan teknolojileri benimsemesi gerektiğini öğrenin.