Sonuç Bulunamadı

Aramanız hiçbir sonuçla eşleşmedi

Oracle SCM Çözümleri—Ticarileştirme

Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi
Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi

Modern PLM ile iş büyümesini destekleyin. Hızlı şekilde inovasyon, geliştirme ve ticarileştirme gerçekleştirmek için ürününüzün değer zincirinde dönüşüm yaratın.

Ticarileştirme

Oldukça verimli veri ve süreç yönetişimiyle ürün başarı oranlarını artırın ve hızlı şekilde ticarileştirme sağlayın. Ürün ve tedarik zincirinizin global üretime hazır olduğundan emin olmak için işletme genelinde ürün bilgilerinin birleştirilmiş bir görünümünü oluşturun.

Ürün Hazırlığı

Ürün Hazırlığı

Yönetilen, doğru ve zamanında sağlanan ürün bilgileri sayesinde ürün lansmanını daha iyi organize edin.

 • Global üretim için kuruluşlar arasında öğeleri, yapıları ve değişiklikleri yönetin
 • Yeni ve değiştirilen öğelerin zamanında teslimini organize edin
 • Global üretim tesislerini, depoları ve stok kuruluşlarını hazır tutun
 • Finansal hedefleri gerçekleştirmek için ürün lansmanını hızlandırın
Analist Raporu: Bulut Ortamında Tedarik Zinciri Ürün Bilgileri Yönetimi
Bütünleşik Ürün Görünümü

Bütünleşik Ürün Görünümü

Küresel tedarik zincirinizin tamamı için eksiksiz, tutarlı ve yönetilen bir ürün veri merkezi kurun.

 • Kuruluşlar, tesisler ve iş bölümleri için ürün verilerini merkezi şekilde yönetin
 • Veri tutarsızlıklarını ve hataları ortadan kaldırın
 • Küresel üretim ve tedarik zinciri verilerine ilişkin görünürlük elde edin
Ainsworth Pet Nutrition Tercihini Oracle Product Hub Cloud Çözümünden Yana Kullanıyor
Öğe Tanımı

Öğe Tanımı

Daha hızlı ve daha etkili şekilde lansman için iş birliğine dayalı iş akışları ile ticarileştirmeyi hızlandırın.

 • Yönetilen ve yinelenen süreçler oluşturun
 • Global üretim ve tedarik zinciri için öğeleri zenginleştirin
 • Onay için yalnızca ilişkili verileri sağlayarak kullanıcı üretkenliğini geliştirin
 • Üretim süresini ve pazara giriş süresini hızlandırın
Dijital kitabı okuyun: Ürün Verilerinde Uzmanlık Serüveninizi Basitleştirin
Değişiklik Orkestrasyonu

Değişiklik Orkestrasyonu

Ticarileştirmeyi senkronize etmek için tüm organizasyonlara zamanında ve doğru ürün değişiklikleri sağlayın.

 • Değişiklik politikaları uygulayarak hatalı ve öngörülmeyen değişiklikleri önleyin
 • Tasarım değişikliklerinin kontrollü bir şekilde yayılmasını organize edin
 • Üretim organizasyonları ile üretim tesislerini senkronize edin
 • Kapsamlı bir yönetişim ve ayrıntılı bir denetim listesi oluşturun
Tanıtım belgesi: Oracle Product Hub Cloud (PDF)

İlgili Ürünler ve Kaynaklar


Başlarken

 
Gelişmekte Olan Teknolojiler