Sonuç Bulunamadı

Aramanız hiçbir sonuçla eşleşmedi

Oracle SCM Çözümleri—İnovasyon Yönetimi

Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi
Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi

Modern PLM ile iş büyümesini destekleyin. Hızlı şekilde inovasyon, geliştirme ve ticarileştirme gerçekleştirmek için ürününüzün değer zincirinde dönüşüm yaratın.

İnovasyon Yönetimi

Ulaşılabilir bir ürün portföyü oluşturun ve yapılandırılmış ve iş birliğine dayalı bir inovasyon süreciyle pazar performansını artırın. En iyi kâr potansiyelini sunan ve iş stratejilerine uygunluk sağlayan fikirleri seçin ve dönüştürün.

Fikir Oluşumu

Fikir Oluşumu

Genişletilmiş kuruluşunuzun yaratıcı uzmanlığından yararlanın. En iyi fikirleri yakalayın, geliştirin, analiz edin ve önceliklerini belirleyin.

 • Birden çok kaynaktan fikirler edinin ve temaları analiz edin
 • Her bir fikrin uyumunu, uygunluğunu ve başarılabilirliğini iyileştirmek için ekibin sosyal iş birliğinden yararlanın
 • İnovasyon sürecinde hangi fikirlerin ilerletileceğini belirlemek için oylama yapın
 • İş senaryosu incelemesine yönelik en iyi fikirleri geliştirin
Video: İnovasyoncular, Daha İyi Bir Yolu Var (2:05)
Gereksinim Yönetimi

Gereksinim Yönetimi

Tanımlamadan geliştirme sürecine kadar gereksinimleri tanımlayın, koruyun, optimize edin ve tam izlenebilirlik sağlayın.

 • Pazarlama ve tasarımdan teste kadar gereksinimi tanımlayın ve gereksinim tanımını bağlantılı hale getirin
 • Gereksinimler arasındaki bağımlılıkları yakalayın
 • Hedeflere, bütçelere ve kısıtlamalara göre analiz yaparak gereksinimleri uygun hale getirin
 • Kapsam değişikliğini yönetin
Analist raporu: İnovasyon Yönetimi: Improving Returns on Innovation Investments (PDF)
Kavram Tasarımı

Kavram Tasarımı

Beklenen değeri sunan ve müşterilerin beklentilerini karşılayan veya aşan tekliflere yönelik kavramlar geliştirin.

 • Kavramları modellemek için mevcut bileşenleri yeniden kullanın veya mevcut bileşenlerde dönüşüm yaratın
 • Kavram alternatifleri oluşturun ve hedef maliyet ve tedarik riskini analiz edin
 • Yürütme projelerine kadar fikirlerden, gereksinimlerden, öğelerden tam izlenebilirlik elde edin
 • En uygun tasarımları ve ilgili portföyleri sunun
Uygulama Yayını: Convert Ideas to Winning Products (mp3)
Gereksinimleri Kavramlara Uygun Hale Getirin

Gereksinimleri Kavramlara Uygun Hale Getirin

Doğruluk sağlamak için gereksinimlerin kavramlara nasıl dönüştüğünü izleyin.

 • Ürün özellikleri ile maliyetler arasında dengelemeyi analiz edin
 • Gereksinimler ile kavram düzeyi arasında bağlantı oluşturun ve başarılabilirliği onaylayın
 • Gereksinimlerin, maliyet ve riskin tehlikede olduğu sorunlu alanları görsel olarak tespit edin
 • Güvenli sosyal ağ aracılığıyla ekipler ve harici taraflar arasında iş birliği yapın
iPaper: Innovation Management for the Modern Age (PDF)
Portföy Yönetimi

Portföy Yönetimi

İnovasyon stratejinize uygun olan başarılabilir kavramlarla desteklenmiş, öngörüye dayalı bir ürün portföyü oluşturun.

 • Portföy hedefleri ve kısıtlamaları bağlamında yeni önerileri değerlendirin
 • Yeni teklif seçimini, en yüksek düzeyde stratejiye ve kârlılık kısıtlamalarına göre dengeleyin
 • Değerlendirme ölçütlerini eşitlemek için tutarlı süreç ve analitikten yararlanın
 • Yatırım ilerlemesini huni boyunca izlemek için proje yönetimi ile entegrasyon sağlayın
Özet: İnovasyon Projelerinin BT Portföyünü Geliştirin (PDF)

İlgili Ürünler ve Kaynaklar

Başlarken

 
Gelişmekte Olan Teknolojiler