Üzgünüz, aramanız için eşleşme bulamadık.

Aradığınızı bulmanıza yardımcı olmak üzere aşağıdakileri denemenizi öneririz:

 • Anahtar kelime aramanızın yazımını kontrol edin.
 • Yazdığınız anahtar kelimenin eş anlamlılarını kullanın. Örneğin, “yazılım” yerine “uygulama yazılımı” yazın.
 • Yeni bir arama başlatın.
Bize Ulaşın Oracle Cloud'da Oturum Aç

Oracle Fusion Analytics Yol Haritası

Fusion Analytics, Oracle Cloud Applications için önceden oluşturulmuş, bulut yerel analitik uygulamaları ailesidir. İş kolu kullanıcılarına karar alma süreçlerini daha iyi hale getirecek kullanıma hazır içgörüler sağlar. İK, finans, tedarik ve operasyon ekipleri kod yazmak zorunda kalmadan, gömülü makine öğrenimi (ML) ve Oracle Cloud Applications dışındaki diğer kaynaklardan gelen ek verileri kullanarak analitiklerini zenginleştirebilirler. Oracle’ın eşsiz, geniş kapsamlı ve derin birleşik analitik ve uygulama olanakları, kuruluşların analitiği birleştirmelerine, farklı departmanlardaki performansın tek ve ortak görünümünü sağlamalarına olanak tanır.

Aşağıdaki bilgiler, genel ürün yönelimimizi ana hatlarıyla açıklamak üzere oluşturulmuştur. Yalnızca bilgi amaçlıdır ve herhangi bir sözleşmeye dahil edilemez. Herhangi bir malzeme, kod veya işlevsellik sağlama taahhüdü değildir ve satın alma kararlarında bunlara güvenilmemelidir. Oracle ürünleri için açıklanan özelliklerin veya işlevlerin geliştirilmesi, yayınlanması, zamanlaması ve fiyatları değişebilir ve bu kararlar yalnızca Oracle Corporation'ın takdirine bağlıdır.

Yol haritasını görün

Hepsini açın Hepsini kapatın
  • Teslim Edildi

   Yakın zamanda teslim edilen olanakların listesini görmek için Oracle Yardım Merkezi'ndeki Yenilikler kılavuzuna bakın.

   Yardım Merkezi'ndeki belgeler, Oracle Fusion Analytics kullanmaya hızla başlamanız için faydalı öğreticiler ve videolar da sunar. Oracle Cloud Customer Connect'te sorularınızı ve yorumlarınızı bize iletebilir, yeni ürün fikirleri bile sunabilirsiniz.

  • Oracle Fusion ERP Analytics

   2022 Takvim Yılı 1. Yarı

   Financials

   • Demirbaş amortismanı: Demirbaş amortisman detaylarını kategoriye, amortisman yöntemine ve dönemlere göre analiz edin.
   • Segment hiyerarşisi desteği: Hiyerarşideki tüm düzeylerden yararlanarak finansal metrikleri analiz edin.
   • Taraf boyutu eklemeleri: Müşteriye ve tedarikçiye özel metrikleri analiz etmek için taraf özniteliklerinden yararlanın.
   • X-SA iyileştirmeleri: SCM ve ERP genelinde çapraz konu alanı analiziyle daha fazla değer elde edin.
   • Veri doğrulama kümesi: Varsayılan doğrulama kümesini kullanarak ambar verilerine güvenin ve bu verileri doğrulayın.

   Procurement

   • Veri doğrulama: Veri doğrulamalarından yararlanarak tedarik verilerine güvenin ve bu verileri doğrulayın.
   • Proje öznitelikleri: Belirli projeler için tedarik metriklerini analiz edin.
   • Hizmet tabanlı satın alma siparişi için alındı belgeleri: Hizmet tabanlı satın alma siparişleri hakkında içgörü edinin.

   Projeler

   • Bütçe analizi: Proje bütçelerini maliyet, gelir, marjlar ve ilişkili sapmalar açısından analiz edin.
   • Tahmin analizi: Proje tahminlerini maliyet, gelir, kar marjları ve ilişkili sapmalar açısından analiz edin.

   2022 Takvim Yılı 2. Yarı

   Financials

   • Genişletilmiş hesap analizi: Tüm kaynaklar için yardımcı defter işlem detayları ile genel muhasebe hesap etkinliğinin karma görünümünü sağlayan, konfigüre edilebilen hesap analizi.
   • Accounting Hub (Beta): Accounting Hub verileri için operasyon ve finans içgörülerini etkinleştirin.

   Projeler

   • Fonlama: Projeler, görevler, kuruluşlar ve müşteriler arasında sözleşme tutarını ve fon tutarını izleme olanağı sağlar.
   • Gelir: Proje sözleşmesi gelirini zamana, müşteriye, projelere, görevlere ve kuruluşlara göre analiz etme becerisi sağlar.

  • Oracle Fusion HCM Analytics

   2022 Takvim Yılı 1. Yarı

   İş gücü yönetimi

   • Zaman ve iş gücü: Zaman çizelgesi izleme ve devamsızlık bağıntılarına göre iş gücünüzün ne ölçüde etkili kullanıldığını analiz edin.

   Yetenek yönetimi

   • Öğrenim: Eğitim programı kullanımı ve öğrenim sonuçları hakkında bilgi sağlar.

   Önceden oluşturulmuş paneller

   • Kazançlar ve kayıplar (insan kaynakları): İş fırsatlarına ve büyük dönüşümlere daha iyi uyum sağlamak için çalışan hareketlerini takip edin.
   • İş gücü değerleme (iş gücü yönetimi): Şirketinizin insan sermayesi kaynaklarının birden fazla yönü için görünürlük elde edin.
   • Hedefler ve süreç kontrolleri (yetenek yönetimi): Çalışan gelişim hedefleri ve katılım düzeyi hakkında yöneticilere içgörü sağlar.
   • Ekip verimliliği (insan kaynakları): Önemli iş gücü yönetimi metriklerini inceleyerek departman bazında sağlamlık denetimi gerçekleştirme olanağı sağlar.

   2022 Takvim Yılı 2. Yarı

   İş gücü yönetimi

   • Kişisel erişim verileri: Departman içindeki çeşitli kişilerin çalışanların kişisel verilerine erişimi hakkında içgörü edinin.

   İnsan kaynakları

   • Yolculuklar: Eğitim programı kullanımı ve öğrenim sonuçları hakkında bilgi sağlar.

   Önceden oluşturulmuş paneller

   • Devamsızlık (iş gücü yönetimi): Üretkenlik kaybını azaltmak ve devamsızlık talebini tahmin etmek için devamsızlığı izleyin.
   • Ücretlendirme (yetenek yönetimi): Net kar artışı sağlamak için iş gücü maliyeti hakkında içgörü edinin.
   • Performans (yetenek yönetimi): Departman çapında performans eğilimlerinin 360 derece görünümünü elde edin.
   • Yetenek gözden geçirme (yetenek yönetimi): Çeşitli yetenek gözden geçirme katılımcılarının sağladığı gözden geçirilen kişileri, gözden geçirenleri ve değerlendirmeleri analiz edin.

  • Oracle Fusion SCM Analytics

   2022 Takvim Yılı 1. Yarı

   Sipariş karşılama

   • Teslim alma ve sevkiyat analizi: Sevkiyat yürütme ve lojistik görünürlüğü sağlar.
   • Drop-ship/el ele anlaşması karşılama: Drop-ship ve el ele anlaşması süreç akışları için uçtan uca görünürlük sağlar.
   • Sipariş yönetiminde ve envanterde projeyle ilgili öznitelikler: Projeye özgü kullanım senaryoları için gelişmiş öznitelik kapsamı.

   Envanter ve maliyetlendirme

   • COGS ve brüt kar marjı analizi (Beta): Tedarik zinciri kullanıcısı merkezli ve çok boyutlu COGS ve kar marjı analizleri sağlar.

   Procurement

   • Veri doğrulama: Veri doğrulamalarından yararlanarak tedarik verilerine güvenin ve bu verileri doğrulayın.
   • Proje öznitelikleri: Belirli projeler için tedarik metriklerini analiz edin.
   • Hizmet tabanlı satın alma siparişleri için alındı belgeleri: Hizmet tabanlı satın alma siparişleri hakkında içgörü edinin.

   2022 Takvim Yılı 2. Yarı

   Sipariş karşılama

   • Günlük envanter bakiyeleri: Kategori, envanter organizasyonu ve dönemlere göre envanter bakiyesi içgörüleri sağlar.
   • Sipariş yönetimi ve envanter verileri doğrulamaları: Veri doğrulamalarından yararlanarak sipariş yönetimine ve envanter verilerine güvenin ve bu verileri doğrulayın.
   • Transfer emri analizi: Departman arası/ambar envanter hareketleri alanında görünürlük sağlar.

   Envanter ve maliyetlendirme

   • Maliyet muhasebesi analizi: Tüm ürün maliyetlendirme unsurlarını muhasebe açısından analiz edin.
   • Envanter yaşlanması: Konum, ürün ve kategorilere göre envanter yaşlanması alanında görünürlük sağlar.
   • Konsinye envanter bakiyeleri: Konsinye envanter dahil olmak üzere daha kapsamlı envanter bakiyesi analitiği.
   • Envanter kullanılabilirlik analizi: İşlem bekleme listesine ve rezervasyonlara ilişkin çok boyutlu görünürlük.
   • RMA transfer alındı belgeleri: Daha gelişmiş envanter işlem içgörüleriyle daha kapsamlı işlem türleri.

  • Oracle Fusion CX Analytics

   2022 Takvim Yılı 1. Yarı

   Satış

   • Potansiyel satış: Potansiyel satış büyümesini veya küçülmesini hesaplayarak, tahmini hızın mevcut hedefleri destekleyip desteklemediğini belirleyin.
   • Kazanç-kayıp (potansiyel satış kesitleri): Bir anlaşmayı kazanmanın veya kaybetmenin ne kadar sürdüğünü belirleyin, satış döngüsünün her aşamasında harcanan süreyi ölçün, hangi satış temsilcilerinin başarılı olduğunu ve neden başardığını belirleyin.
   • Potansiyel müşteri önceliklendirme: Daha etkili eğitim programlarıyla potansiyel müşteri kalitesini ölçün ve daha yüksek dönüşüm oranlarının önünü açın.
   • Satış aktivitesi: Satış aktivitesinin gelir oluşturma sürecindeki etkisini ilişkilendirin.

   Pazarlama-satış entegrasyonu

   • Kampanya verimliliği: Potansiyel satış geliri oluşturmak için belirli kampanyaları bağlayın, gerçek kampanya maliyetlerini ve yatırım getirisini anlayın.

   Satış-CPQ entegrasyonu

   • Fiyat teklifi verimliliği: Fiyat tekliflerini ve dönüştürme oranlarını inceleyin ve daha sorunsuz bir sözleşme dönemi için süreçleri düzenleyin.

   Hizmet

   • Hizmet verimliliği: Hangi hesapların müşteri kaybı riski olduğunu, hangi hesapların ise yenileme veya ek satış potansiyeli gösterdiğini belirleyin.

   Abonelik

   • Abonelik Yönetimi: En aktif müşterileri, en yüksek aktif aylık tekrar eden gelirleri (MRR) ve en yüksek toplam sözleşme değerlerini (TCV) belirleyin.

   2022 Takvim Yılı 2. Yarı

   Abonelik

   • Abonelik trendleri: MRR büyümesini, yenileme oranlarını ve belirli bir süre içinde kaybolan MRR'leri anlayın ve buna göre harekete geçin.
   • Abonelik fatura kalemleri: Abonelik fatura kalemlerini, oluşturulan faturaları izleyin; belirli bir müşterinin hem gerçekleştirdiği işlemleri hem de vadesi geçmiş tutarları görüntüleyin.

   Pazarlama (Eloqua)

   • Kampanya aktivitesi: Bir dönem boyunca kanal bazında kampanya aktivitelerini ölçün, hangi kampanyaların en fazla sayıda aktivite ve yanıt getirdiğini anlayın, başarılarınızı gelecekteki kampanyalarda tekrar edin.

   Hizmet

   • Yaşam Döngüsü: Kapanıştan önce hizmet isteğinin tüm yaşam döngüsünü anlamak için durum, önem derecesi, atanan kişi ve hizmet isteği kuyruklarında yapılan değişiklikleri izleyin. Hizmet isteği kuyruğu bekleme süresini, yeniden açma oranını ve daha fazlasını optimize edin.
   • Kilometre Taşı: Hizmet isteklerinin önceden tanımlanmış Hizmet Düzeyi Anlaşmaları kapsamında nasıl performans gösterdiğini ölçün ve düzeltme eylemleri gerçekleştirin.
   • Hizmet transferleri: Bir hizmet isteğinin kaç kez aktarıldığını belirleyin, aktarımın nedenlerini keşfedin ve süreci geliştirin.

  • Oracle Fusion Analytics Cross-Pillar

   2022 Takvim Yılı 1. Yarı

   Yönetim

   • Paketler: Paket özelleştirmeleri ve bir örnekten bir diğerine geçiş.
   • Veri Doğrulama: Verilerin HCM ve ERP için geçerli olduğundan emin olmak için Fusion Application kaynak metriklerini Fusion Analytics metrikleriyle kontrol edin.
   • OAC Kullanım İzleme: Yöneticiler için oturum açma ve sorgu sayısı gibi OAC kullanımını kontrol etme olanağı.
   • FAaaS aracılığıyla Provision Fusion Analytics: Fusion Apps as-a-Service aracılığıyla hizmetleri başlatılan yeni Fusion Application müşterileri için ek hizmet olarak Provision Fusion Analytics.
   • Private Access Fusion Analytics: Fusion Analytics için özel uç nokta sağlayın ve özel alt ağda OAC ve ADW ayarlayın.
   • Veri Merkezi Desteği (NetSuite Analytics): Londra.
   • Dil Desteği: Macarca, Tayca, Hırvatça, Slovakça.

   Genişletilebilirlik

   • Veri Artırımı: Salesforce, Oracle Storage Service (OSS), EBS, EPM, PSFT, JDE, Eloqua ve diğer dış kaynaklardan gelen dış kaynak verilerini Fusion Analytics için yıldız şemasına aktarın.
   • Semantik Model Genişletilebilirliği - Dış Uygulama Birleştirme (Beta): Bağımsız OAC içeriğini ve semantik modeli Fusion Analytics OAC örneğinde birleştirin.
   • CAM NetSuite Analytics Artırımı: NetSuite Analytics için NetSuite'ten özel öznitelikleri yıldız şemasına getirin.

   Güvenlik

   • Güvenlik Atamaları: Yeni kullanıcılar için varsayılan grup ve rol atama.
   • Güvenlik Denetim Raporlaması: Tüm güvenlik atamalarını ve kullanım etkinliklerini denetleyin.

   2022 Takvim Yılı 2. Yarı

   Yönetim

   • Diller: Ukraynaca, Yunanca, Vietnamca.

   Genişletilebilirlik

   • Veri Artırımı REST API'si: Veri alışverişi yapmak için REST API'leri kullanan her Cloud Application'a yönelik bağlayıcı.
   • Semantik Model Genişletilebilirliği - Dış Uygulama Birleştirme: Bağımsız OAC içeriğini ve semantik modeli Fusion Analytics OAC örneğinde birleştirin.
   • Semantik Uzantılar için API'ler: Sihirbaz yerine komut listeleri kullanarak semantik katmanı genişletin.
   • Birleşik veri ve semantik uzantılar kullanıcı deneyimi: Veri ve semantik genişletilebilirlik ile gelişmiş entegre deneyim.

   Güvenlik

   • Konfigüre edilebilir bağlamları kullanarak Özel Güvenlik: Güvenlik bağlamlarını daha kolay atama olanağı.
   • Kullanıma hazır içeriği gizleme: Müşterinin özel içeriğinin kullanıma hazır içerikle çakıştığı durumlarda içeriği gizleme.

Oracle Analytics kullanmaya başlayın


Ürün turuna katılın


Canlı demo isteyin


Uygulamalı atölye çalışmasına katılın


Ücretsiz Oracle Analytics Cloud denemesi edinin