Üzgünüz, aramanız için eşleşme bulamadık.

Aradığınızı bulmanıza yardımcı olmak üzere aşağıdakileri denemenizi öneririz:

 • Anahtar kelime aramanızın yazımını kontrol edin.
 • Yazdığınız anahtar kelimenin eş anlamlılarını kullanın. Örneğin, “yazılım” yerine “uygulama yazılımı” yazın.
 • Yeni bir arama başlatın.
Bize Ulaşın Oracle Cloud'da Oturum Aç

Oracle Fusion Analytics Yol Haritası

Fusion Analytics, Oracle Cloud Applications için önceden oluşturulmuş, bulut yerel analitik uygulamaları ailesidir. İş kolu kullanıcılarına karar alma süreçlerini daha iyi hale getirecek kullanıma hazır içgörüler sağlar. İK, finans, tedarik ve operasyon ekipleri kod yazmak zorunda kalmadan, gömülü makine öğrenimi (ML) ve Oracle Cloud Applications dışındaki diğer kaynaklardan gelen ek verileri kullanarak analitiklerini zenginleştirebilirler. Oracle’ın eşsiz, geniş kapsamlı ve derin birleşik analitik ve uygulama olanakları, kuruluşların analitiği birleştirmelerine, farklı departmanlardaki performansın tek ve ortak görünümünü sağlamalarına olanak tanır.

Aşağıdaki bilgiler, genel ürün yönelimimizi ana hatlarıyla açıklamak üzere oluşturulmuştur. Yalnızca bilgi amaçlıdır ve herhangi bir sözleşmeye dahil edilemez. Herhangi bir materyal, kod veya işlevsellik sunma taahhüdü değildir ve satın alma kararları verilirken buna güvenilmemelidir. Oracle ürünleri için açıklanan özelliklerin veya işlevlerin geliştirilmesi, yayınlanması, zamanlaması ve fiyatları değişebilir ve bu kararlar yalnızca Oracle Corporation'ın takdirine bağlıdır.

Yol haritasını görün

Hepsini açın Hepsini kapatın
  • Teslim Edildi

   Yakın zamanda teslim edilen olanakların listesini görmek için Oracle Yardım Merkezi'ndeki Yenilikler kılavuzuna bakın.

   Yardım Merkezi'ndeki belgeler, Oracle Fusion Analytics kullanmaya hızla başlamanız için faydalı öğreticiler ve videolar da sunar. Oracle Analytics Community'nin parçası olarak sorularınızı ve yorumlarınızı bize iletebilir, yeni ürün fikirleri bile sunabilirsiniz.

  • Oracle Fusion ERP Analytics

   H1 CY2023

   Financials

   • Yapılandırılabilir hesap analizi (ön izleme): Tüm kaynaklara alt defter işlem ayrıntılarıyla birlikte genel muhasebe hesap etkinliğinin bileşik görünümünü sağlar.
   • Alacaklar muhasebesi faturası: Gecikmiş alacak faturaları ve ileri tarihli faturalandırılan muhasebeleştirilmiş faturalar için destek sağlar.
   • Borç giderleri: Gider ön ödemesi için yeni özellikler ve metriklerle AP giderlerinin görünürlüğünü sağlar.

   Projeler

   • Faturalar: Tutar ve miktarlar dahil olmak üzere, harici, projeler arası ve şirketler arası Faturalar hakkında raporlama olanağı sağlar.
   • Varlıklar: Sermaye projeleri hakkında raporlama sağlar. Aktifleştirme süreci boyunca aktifleştirilebilir ve emeklilik maliyetlerini takip edin ve varlık ayrıntılarını ve projelere ve görevlere varlık atamalarını gözden geçirin.

   2023 Takvim Yılı 2. Yarı

   Financials

   • Accounting Hub (önüzleme): Oracle Accounting Hub'a ait uygulama verileri için operasyonel ve finansal içgörüleri etkinleştirin.
   • Yapılandırılabilir hesap analizi (GA): Tüm kaynaklara alt defter işlem ayrıntılarıyla birlikte genel muhasebe hesap etkinliğinin bileşik görünümünü sağlar.
   • Muhasebeleştirilmemiş fişler: Muhasebeleştirilmemiş fişler için destek sağlar. Analiz oluştururken veya defteri kebir fiş işlemlerini incelerken muhasebeleştirilmiş ve muhasebeleştirilmemiş fişlerin ve bunların bakiyelerine görülmesini sağlar.
   • Alacak yaşlandırma: Artan güncellemeler sırasında uygun alacak yaşlandırma anlık görüntüsüne ileri tarihli faturaları dahil eder.
   • Borç yaşlandırma: Artan güncellemeler sırasında uygun borç yaşlandırma anlık görüntüsüne gelecek tarihli faturaları ve ödemeleri dahil edin.

   Procurement

   • Harcama sınıflandırması: Kategori harcamalarını analiz edin, harcama modellerini belirleyin ve kuruluşun harcama yönetimini ve performansını iyileştirmesine yardımcı olun.

   Projeler

   • Ödüller: Proje hibe fonunu analiz edin. Daha ayrıntılı analiz için mevcut proje analitiği içerik alanlarında ödül nitelikleri içerir.

  • Oracle Fusion HCM Analytics

   H1 CY2023

   İnsan kaynakları

   • Kıdem tarihleri: Çalışan kıdemiyle ilgili bilgi sağlar. Kıdem tarihine göre bir kişinin kuruluştaki, departmandaki, derecedeki veya diğer kuruluştaki kıdemini hesaplar.

   İş gücü yönetimi

   • Devamsızlık tahakkuk bakiyesi eğilimleri: Toplu ve ayrıntılı tahakkuk bakiyelerini gözden geçirmek ve bakiye yetkilerini ve ilgili maliyetleri çizmek için trend analizleri oluşturma yeteneği sağlar.

   • Bordro

    • Bordro maliyetlendirme: İşgücü bordro maliyetlendirme ve ödeme maliyetlendirme süreçleri hakkında işçi seviyesine kadar içgörü sağlayarak dönemden döneme maliyetlendirme değerlerini ve varyansları mümkün kılar.

    Önceden oluşturulmuş kumanda tabloları

    • Performans-yetenek yönetimi: Bölüm yöneticilerine performans değerlendirme sürecinin ve sonuçlarının ayrıntılarını sağlar.
    • Halef yetenek yönetimi: Bir kuruluşun çalışanlarının halefiyetini nasıl planladığına ve buna nasıl hazırlandığına dahi içgörü edinin.

    2023 Takvim Yılı 2. Yarı

    İnsan kaynakları

    • Pozisyonlar: Organizasyonda ayarlanan tüm pozisyonlar hakkında içgörü sağlar. Bu, hem aktif hem de aktif olmayan pozisyonlarla ilgili ayrıntıları içerir (bu pozisyonlarda görevli olmasa bile).

    İş gücü yönetimi

    • Sağlık ve güvenlik: Sağlıklı ve yüksek performanslı bir iş gücü sağlamak için kuruluş genelinde olay olay olaylarını, eğilimleri ve düzenleri analiz edin.

    Bordro

    • Bordro bakiyeleri: Çalışan sayısı süreçlerini ve ilgili sapma ve büyüme oranlarını destekleyen iyileştirmelerdir. Bordro yönetimi konu alanının adı Bordro Bakiyeleri olarak değiştirilmiştir.

    Yetenek yönetimi

    • Araştırma analizleri: Oracle Cloud Infrastructure kullanarak çalışanların durumunu ve becerilere katılımını anlamak için yapılandırılmış ve yapılandırılmamış serbest yanıtlı soruları analiz edin.

    Önceden oluşturulmuş kumanda tabloları

    • Liderlik analitiği: Yıpranma, personel sayısı, öğrenme, işe alma ve şirket içi hareketlilik için içerik alanlarına sahip kumanda tablolarını kullanarak kuruluşunuz genelinde performans iyileştirmelerini teşvik edin.
  • Oracle Fusion SCM Analytics

   H1 CY2023

   Sipariş yönetimi

   • Önceden oluşturulmuş kumanda tabloları: Tedarik departmanı verimliliğini, satın alma anlaşmalarını, tedarik harcamalarını ve tedarik performansını analiz etmek için önceden oluşturulmuş kumanda tablolarını kullanın.
   • Veri doğrulama: Sipariş yönetimi analizleri artık bir talep durumu filtresi ve talep miktarı metrikleri için pivot öznitelikleri içerir. Onay ayı, satın alma siparişiyle ilgili metriklerdeki filtreden kaldırılmıştır.

   Envanter ve maliyetlendirme

   • Maliyet muhasebesi: Ürün maliyetlendirme öğelerini maliyet organizasyonu, maliyet defteri, tüzel kişilik ve ilişkili işlem detaylarına göre analiz edin.
   • Ölçü birimi dönüştürme: Oracle Fusion SCM Analytics artık birincil ölçü birimi miktar metriklerini destekliyor.

   Üretim

   • İş emirleri (önizleme): İş emri yürütme metriklerini ve eğilimlerini analiz edin. Bu, ayrık üretim iş emirlerinin yürütülmesine ilişkin bilgi ve ilgili metrikleri içeren ayrıntılı bir işlevsel alandır.

   2023 Takvim Yılı 2. Yarı

   Sipariş yönetimi

   • Açık siparişler: Satış siparişi ve satış siparişi tutma konu alanlarındaki geliştirmelerle taslak durumundaki satış siparişlerini destekler.
   • Tahmini brüt marj: Brüt marj; brüt marjı iş birimine, birincil maliyet defterine, müşterilere, ürüne ve ilgili boyuta göre analiz etme olanağı sağlar.

   Envanter ve maliyetlendirme

   • Envanter yaşlandırma: Envanter durumuyla ilgili temel metriklere görünürlük sağlayarak envanter yaşlandırma analizine olanak tanır. Envanter yaşlandırma, farklı zaman dilimlerinde gruplandırılmış envanter kalemlerinin yaşını gösterir.
   • Envanter makbuzları: Satın alma siparişleri ve işlem seviyesi ayrıntıları dahil olmak üzere daha fazla işlem tipini dahil ederek envanter işlem görünürlüğünü artırır.

   Procurement

   • Harcama sınıflandırması: Kategori harcamalarını analiz edin, harcama modellerini belirleyin ve kuruluşunuzun harcama yönetimini ve performansını iyileştirmesine yardımcı olun.

   Üretim

   • İş emirleri (GA): İş emri yürütme metriklerini ve eğilimlerini analiz edin. Bu, ayrık üretim iş emirlerinin yürütülmesine ilişkin bilgi ve ilgili metrikleri içeren ayrıntılı bir işlevsel alandır.

   Veri artırımı

   • Oracle Transportation Management (ön izleme): SCM analitiği kullanım durumlarına yönelik veri artırımları için ilgili nakliye verilerini Fusion Analytics'e getiren Oracle Transportation Management'a bağlantı sağlar.
   • Tedarik Zinciri Planlama (ön izleme): Oracle Fusion Cloud Supply Chain Planning'e bağlantı sağlayarak ilgili planlama verilerini SCM analitiği kullanım durumlarına yönelik veri artırımları için Fusion Analytics'e getirir.
  • Oracle Fusion CX Analytics

   H1 CY2023

   Gelir istihbaratı

   • B2B gelir: Potansiyel müşteriler, fırsatlar, hizmet, fiyat teklifleri, abonelikler ve finans genelinde B2B gelir şelale analizi.

   Abonelik yönetimi

   • Abonelik eğilimleri: Farklı iş modellerinde abonelik metriklerini ve tarihsel eğilim analizini gösterir.
   • Alacaklar Muhasebesi ile entegrasyon: Aboneliklerdeki faturalama bilgilerini kullanarak alacak faturalarını analiz edin.

   Satış

   • Yenileme satışları: Yenileme kanalını ve müşteri kaybını analiz etme olanağı.

   Pazarlama (Eloqua)

   • Kampanya analitiği: Bir dönem boyunca kanal bazında kampanya aktivitelerini ölçün, hangi kampanyaların en fazla sayıda aktivite ve yanıt getirdiğini anlayın, başarılarınızı gelecekteki kampanyalarda tekrar edin. Kampanya analitiği hem Eloqua hem de Salesforce verileriyle çalışır.

   2023 Takvim Yılı 2. Yarı

   Tasarlanmış satış (hesap tabanlı pazarlama)

   • Pazarlama ve satış: Pazarlama kampanyası performansını aktivitelere, reklam gösterimlerine ve elde edilen gelirlere göre analiz edin.
   • Pazarlama ilişkilendirme: Çok temaslı gelir ilişkilendirme analizi desteği.

   B2B Servisi

   • Yaşam Döngüsü: Kapanıştan önce hizmet isteğinin tüm yaşam döngüsünü anlamak için durum, önem derecesi, atanan kişi ve hizmet isteği kuyruklarında yapılan değişiklikleri izleyin. SR kuyruğu bekleme süresini, yeniden açılma oranını ve daha fazlasını optimize edin.
   • Kilometre Taşı: Hizmet isteklerinin önceden tanımlanmış Hizmet Düzeyi Anlaşmaları kapsamında nasıl performans gösterdiğini ölçün ve düzeltme eylemleri gerçekleştirin.
   • Hizmet transferleri: Bir hizmet isteğinin kaç kez aktarıldığını belirleyin, aktarımın nedenlerini keşfedin ve süreci geliştirin.

   Abonelik Yönetimi

   • Müşteri kaybı analizi: Müşteri kaybı ölçümleri için destek ile geçmiş trendlere yönelik iyileştirmeler.

   Veri artırımı

   • Salesforce: CX Analytics kullanım durumlarına yönelik veri artırımları için ilgili verileri Fusion Analytics'e getiren Salesforce'a bağlantı sağlar.
  • Oracle Fusion Analytics platformu

   H1 CY2023

   Genişletilebilirlik

   • Yönetilen ardışık düzenler: Raporlarınıza ilişkin arka plan bilgilerini sağlamak için veri kaynaklarıyla ve uzak uygulamalarla bağlantı kurun.

   Yönetim ve altyapı

   • SaaS aracılığıyla Fusion Analytics sağlayın: Oracle Fusion Applications as a Service aracılığıyla sağlanan yeni Fusion Applications müşterileri için Fusion Analytics'i ekli bir hizmet olarak sağlayın.
   • Daha sık veri yenileme: Genel muhasebe ve sipariş yönetimi için daha sık aralıklarla veri yenileme çizelgenizi belirtin.
   • Fusion Analytics için yeni veri merkezleri: Bombay ve İngiltere Kamu Bulutunda yeni Oracle veri merkezleri.

   2023 Takvim Yılı 2. Yarı

   Genişletilebilirlik

   • Semantik model genişletilebilirliği-harici uygulama birleştirme: Bağımsız Oracle Analytics Cloud içeriğini ve anlamsal modeli Oracle Analytics Cloud anında birleştirin. Kullanıma hazır gerçeklere ve sistem uzantısı nesnelerine bağlantı sağlayın.
   • Yönetilen ardışık düzenler: Raporlarınıza ilişkin arka plan bilgilerini sağlamak için veri kaynaklarıyla ve uzak uygulamalarla bağlantı kurun.

   Yönetim ve altyapı

   • Küme nesnesi veri havuzu: Geçici kullanım alanı içinde veya geçici kullanım alanı genelinde paket dağıtımı oluşturmak, yönetmek ve paylaşmak için küresel bir paket deposu çerçevesi sağlar.
   • Güvenlik: Yapılandırılabilir güvenlik bağlamları sağlamak için kullanıcı ve grup rolü yönetimine yönelik geliştirmeler sağlar. Rolleri ve içeriği otomatik olarak sağlamak için Oracle Fusion ERP Analytics ve HCM Analytics güvenlik atamaları ile daha sıkı entegrasyon.
   • Fusion Analytics için yeni veri merkezi: Tokyo'da yeni veri merkezi.

Oracle Analytics kullanmaya başlayın


Ürün turuna katılın


Oracle Analytics canlı demosunu deneyin


Uygulamalı atölye çalışmasına katılın


Ücretsiz Oracle Analytics Cloud denemesi edinin