Sonuç bulunamadı

Aramanız hiçbir sonuçla eşleşmedi.

Aradığınızı bulmanıza yardımcı olmak üzere aşağıdakileri denemenizi öneririz:

 • Anahtar kelime aramanızın yazımını kontrol edin.
 • Yazdığınız anahtar kelimenin eş anlamlılarını kullanın. Örneğin, “yazılım” yerine “uygulama yazılımı” yazın.
 • Aşağıda gösterilen popüler aramalardan birini deneyin.
 • Yeni bir arama başlatın.
Popüler Sorular
Oracle Analytics for Applications Yol Haritası

Oracle Fusion Analytics Yol Haritası

Aşağıdaki bilgiler, genel ürün yönelimimizi ana hatlarıyla açıklamak üzere oluşturulmuştur. Yalnızca bilgi amaçlıdır ve herhangi bir sözleşmeye dâhil edilemez. Herhangi bir malzeme, kod veya işlevsellik sağlama taahhüdü değildir ve satın alma kararlarında bunlara güvenilmemelidir. Oracle ürünleri için açıklanan özelliklerin veya işlevlerin geliştirilmesi, yayınlanması, zamanlaması ve fiyatları değişebilir ve bu kararlar yalnızca Oracle Corporation'ın takdirine bağlıdır.

Oracle Fusion Analytics ile erişilebilen en güncel yeni özellikleri keşfedin.

Oracle Fusion Analytics Warehouse'u keşfedin

Tümünü aç Tümünü kapat

Oracle Fusion ERP Analytics

2020 4. Çeyrek
 1. 1.  Çapraz finansal mutabakat
  Genel muhasebeden (GL) yardımcı deftere analizi desteklemek ve GL bakiyelerini dergilerle uyumlu hâle getirerek yardımcı defter işlemlerine katkıda bulunmak için çapraz finansal kapsam sağlayan yeni konu alanı.
 2. 2.  Çoklu hesap cetveli
  Raporlama yapılandırması olarak çoklu hesap cetveli (COA) desteği.
 3. 3.  STAT
  GL bakiyelerindeki STAT para birimi metrikleri ve GL ayrıntılı işlemlerinde harcama analizi (SA) desteğini etkinleştirin.
2021 1. Çeyrek
 1. 1.  Harcama analizi
  Bir kurumun tedarikçiler, ürünler, ürün kategorileri, iş birimleri, maliyet merkezleri, satın alma noktaları, tedarikçi konumları ve ilgili hiyerarşi genelinde toplam harcamasına ilişkin rapor sunan yeni konu alanı.
2021 2. Çeyrek
 1. 1.  Çalışan giderleri
  Çalışanlarla ilgili giderlere görünürlük sağlamak için çalışan harcamalarından gelen verileri destekleyen yeni konu alanı.
 2. 2.  Çoklu takvim
  Raporlama yapılandırması olarak birden çok takvim desteği.

Oracle Fusion HCM Analytics

2020 4. Çeyrek
 1. 1.  Dâhilî hareketlilik
  Bölümler ve kurumlar arası transferleri, yeniden yapılanmaları ve personel sayısında artış veya azalmayla sonuçlanan sözleşme fesihlerini analiz etme kabiliyeti.
 2. 2.  Çalışan kazanma
  Dâhilî hareketlilik, işe alım süresi, en büyük işe alım kaynakları ve yeni işe alınan çalışanların performansı gibi konuları kapsayan, işe alım süreçlerinizi destekleyen şeylerin yanı sıra adaylarla anlaşmaya varma şeklinizi analiz etme kabiliyeti. Oracle Taleo Cloud'a özel uzantılar sağlama kabiliyetine sahip Oracle Recruiting Cloud'dan geliştirilmiştir.
2021 1. Çeyrek
 1. 1.  Performans: Çalışanların çalışma performansı için içgörü, kayıtlar aracılığıyla yöneticiler ve raporlar arasında potansiyel etkileşim ve kurumda en iyi performansı gösterenlerin görünürlüğünü sağlar.
 2. 2.  Hedefler: Çalışanlar tarafından oluşturulan, yöneticiler ve eşler tarafından paylaşılan çalışan hedefleri için içgörü ve bunların tamamlanma durumu.
 3. 3.  Anket Analitiği: Kurumsal anket verilerinden içgörü sağlamak için metin tabanlı analitik yetenekleri sağlar.
2021 2. Çeyrek
 1. 1.  Ücretlendirme: Zaman geçtikçe ve değerlendirmelerle karşılaştırıldığında Ücretlendirme trendleri konusunda görünürlük sağlar.
 2. 2.  Noksan ve Artışlar: Noksan ve artışlara ilişkin trendler, ciro, karşılaştırmalar, onaylar ve süre konularında görünürlük sağlar.

Oracle Fusion Analytics Common

2020 4. Çeyrek
 1. 1.  Açıklamalı esnek alanlar
  Esnek alanlar, işletmeniz için önemli ve benzersiz olan bilgileri toplayarak ek içgörüler elde etmenizi sağlar. Esnek alanlar, formlarınızdaki özelleştirilebilir genişletme alanıdır.
 2. 2.  Genişletilebilirlik—boyut ekleme
  Anlamsal modele tamamen yeni bir boyut tablosu, öznitelikler ve ifadeler ekleyin.
 3. 3.  Genişletilebilirlik—hiyerarşi ekleme
  Mevcut ve yeni anlamsal model boyutlarına alternatif ayrıntılı hiyerarşi ve seviyeleri ekleyin.
 4. 4.  Genişletilebilirlik—hesaplama ekleme
  Anlamsal model olgularına yeni hesaplanmış ifade ekleyin.

Oracle NetSuite Analytics Warehouse'u keşfedin

Tümünü aç Tümünü kapat

Oracle NetSuite Analytics Warehouse

2021 1. Çeyrek
 1. 1.  Beta programı: Oracle Analytics Beta programı, kullanıma sunulmadan önce 2 aşamalı NetSuite Analytics Warehouse Beta programını çalıştırmak için kullanılır.
2021 2. Çeyrek
 1. 1.  Oracle NetSuite Analytics Warehouse: NetSuite müşterileri için analitik uygulama yazılımını, sıra dışı en iyi uygulama ana performans göstergeleriyle (KPI'lar) ve NetSuite verilerini analiz edip gerektiğinde ek veri kaynaklarıyla genişletmek için Analytic Data Model ile birleştirir. Mevcut ilk içerik alanları şunlardır: 1) Satış ve Borçlar ile 2) Envanter ve Finans
 2. 2.  Envanter ve Finans