Servis Olarak Yazılım (SaaS) Nedir?

Bulut ortamı üzerinden sağlanan yazılımlarla hızlı inovasyon sağlayın.

SaaS Nedir?

SaaS Nedir?

Servis olarak yazılım (SaaS), bulut sağlayıcının bulut uygulama yazılımını geliştirip bakımını sağladığı, otomatik yazılım güncellemeleri sunduğu ve yazılımı kullandıkça öde temelinde internet üzerinden müşterilerinin kullanımına sunan bir bulut tabanlı yazılım sunum modelidir. Bulut sağlayıcı tüm donanım, orta katman, uygulama yazılımı ve güvenlik aktivitelerini yönetir. Dolayısıyla SaaS müşterileri maliyetleri önemli düzeyde azaltabilir; şirket içi sistemlerin ve yazılımların bakımını yapmaya kıyasla iş çözümlerine çok daha kısa sürede yükseltme yapabilir ve daha yüksek doğruluk düzeyi ile toplam sahip olma maliyetini tahmin edebilir.

2000'li yılların başında birinci nesil SaaS çözümleri silolar halinde, esnek olmayan ve tek bir iş sorununu çözmek üzere tasarlanmış ürünlerdi. O zamandan bu yana SaaS büyük bir evrim geçirdi. Günümüzde modern bir bulut ürün seti finansal rakamlar, insan kaynakları, satınalma ve tedarik zinciri süreçlerinden ticaret, pazarlama, satış ve servis çözümlerine varana dek her noktaya yayılır ve bunları bağlantılı hale getirir. Modern ve eksiksiz bir SaaS çözümünün diğer avantajları:

 • Bağlantı halinde, yerleşik uçtan uca iş süreçleri
 • Konfigürasyon ve kişiselleştirme kolaylığı
 • Hızlı veri taşınabilirliği
 • Kapsamlı bulut güvenliği
 • Gömülü analitik
 • Yapay zekadan (AI) sohbet robotlarına, Internet of Things (IoT) ve çok daha fazlasına varana dek gelişmekte olan teknoloji desteği

SaaS'nin Kökeni

1960'lı yıllarda ana sistem bilgisayarları, ana sistemin yazılımını paylaşan programlanmayan uç birimlere bağlanırdı. Bu, zaman paylaşımı olarak bilinen bir yazılım sunum sistemiydi. 1980'li yıllarda bilgisayarların maliyetleri azalmaya başladığında pek çok işletme, yerel alan ağı (LAN) olarak adlandırılan kendi yerel zaman paylaşımı versiyonlarını oluşturmaya başladı. Ancak donanım ve ağa ilişkin tedarik ve bakım işlemlerini yürütmek işletmenin (teknoloji sağlayıcının değil) sorumluluğundaydı.

1990'lı yıllarda internetin ilerlemesiyle birlikte sağlayıcılar yazılım barındırmaya ve bunu internet üzerinden müşterilere sunmaya başladı. Uygulama hizmet sağlayıcısı (ASP) modeli olarak adlandırılan bu SaaS selefinin ciddi sınırlamaları söz konusuydu. Örneğin her bir müşteri yazılımı kendi versiyonunda gerekli kılıyordu, yani kullanıcıların bilgisayarlarına bazı yazılımları yüklemeleri gerekiyordu. Konfigürasyon işlemi yüksek maliyetliydi ve zaman alıyordu.

Üstelik ASP çözümleri tipik olarak verileri verimli bir biçimde toplama ve kümeleme olanağı sunmuyordu.

SaaS Doğdu

İlk SaaS çözümleri 1990'lı yılların sonunda ortaya çıktı ve SaaS terimi dile kazandırıldı. Bu yeni model, ASP modeline kıyasla çok daha fazla verimlilik sunuyordu. Tek bir uygulama yazılımı örneği, sözde çoklu kullanıcılı mimarisi sayesinde birden fazla kullanıcıya ve hatta müşteriye hizmet sağlayabiliyordu. Artık yazılımın yerel olarak yüklenmesi gerekmiyordu. Üstelik değerli uygulama yazılımı verilerinin toplanabilmesini, kümelenebilmesini ve merkezileştirilebilmesini sağlıyordu.

Sunum modeli 2000'li yılların başına dek sabit kaldıysa da SaaS birinci nesil silo halindeki çözümlerle başladığı yolculuğunda, işletme genelinde yüksek düzeyde görünürlük olanağı sunan modern SaaS ürün setlerine dönüştü ve IoT, yapay zeka, sohbet robotları, dijital asistanlar ve kayıtzinciri gibi gelişmekte olan teknolojiler sayesinde SaaS'nin gücü daha da katlanabilir.

SaaS'nin İş Avantajları

Ortaya çıktığı ilk andan bu yana SaaS modeli temel bir iş avantajları seti sunmak üzere tasarlandı:

Ön maliyetleri azaltmak

 • Ek donanım ve orta katman ihtiyacını ortadan kaldırmak
 • Kurulum ve uygulama maliyetlerini azaltmak

Tahmin edilebilir sürekli maliyetler

 • Yazılım ve donanım yönetimi, yaması ve güncellemesi ile ilişkili tahmin edilemeyen maliyetleri ortadan kaldırmak
 • Sermaye harcamalarını operasyonel harcamalara dönüştürmek
 • Yazılımı yöneten ve bulut güvenliğinden sorumlu uzmanlar ile riski azaltmak

Hızlı dağıtım

 • Aylarca süren süreçlerle değil, yalnızca saatler içinde kullanıma geçin
 • En son inovasyonları ve güncellemeleri kullanın
 • Otomatik yazılım yaması

Talep üzerine ölçeklenebilirlik

 • Artan veri veya işlem taleplerini karşılamak için anında ölçekleme sağlayın
 • Servis düzeylerini korurken kesintileri azaltın

Başlangıcın Ötesinde: İnovasyon Platformu Olarak SaaS

Başlangıcın Ötesinde: İnovasyon Platformu Olarak SaaS

Birinci nesil SaaS çözümlerinin geliştirilmesinde maliyet azaltma ve BT verimliliği temel nedenler olsa da modern SaaS çözümleri dijital çağın rekabet zorluklarının üstesinden gelmek için inovasyon platformları haline geldi. Örneğin,

 • Uber etkisi. Netflix'ten Uber'e varana dek dönüşüm yaratan bulut tabanlı işletmeler geleneksel sektörleri allak bullak ediyor
 • Küçüğün gücü. Bulut, mobil ve sosyal özellikleri küçük ve genç yeni kuruluşların inovatif ürünler oluşturmasını ve görülmemiş bir hızda pazarlara ulaşmasını sağlıyor
 • Tüketici tatminsizliği çağı. Mobil ve sosyal olanaklarla kuşanan tüketiciler her zamankinden daha fazla seçeneğe ve bilgiye sahip

Modern bir SaaS ürün seti bu rekabet zorluklarına yanıt olarak daha hızlı inovasyonu destekleyerek, üstün müşteri deneyimleri sağlayarak ve yerleşik analitik ve işe ilişkin bütüncül bir görünüm ile daha iyi iş kararları alınabilmesini sağlayarak işletme genelinde inovasyonu destekleyebilir.

Modern SaaS Ürün Seti Özellikleri

Bağlantı halinde, işletme geneli çözümler

 • Departmanlar arası iş süreçlerini bağlantılı hale getirin ve optimize edin
 • Tüm işinize ilişkin bütüncül bir görünüm kazanın

Daha hızlı ve daha esnek güncelleme yolları

 • Yeni özelliklere anında erişin
 • Sağlayıcının zaman çizelgesine göre değil, kendi işinizin hızında güncellemeyi seçin

Kolay kişiselleştirme

 • İş ihtiyaçlarınız için çözümleri hızlıca kişiselleştirin
 • Güncellemeler ile değerli özelleştirmeleri koruyun

Veri taşınabilirliği

 • Verileri SaaS, şirket içi ve özel bulut uygulama yazılımları genelinde paylaşın ve/veya taşıyın
 • Pahalı, zaman alan veri çıkarma maliyetlerinin önüne geçin

Yerleşik analitik

 • Verilere gerçek zamanlı olarak erişin
 • Trendleri ve düzenleri görmek için hızlı bir şekilde verileri hazırlayın, görselleştirin ve analiz edin
 • Zengin analitikler elde etmek üzere üçüncü taraf verilerini dahil edin

Gelişmekte olan teknolojilerin yardımıyla daha hızlı inovasyon

 • Yerleşik kendi kendine öğrenme ve uyarlanabilir zeka özellikleri sayesinde üretkenliği artırın
 • Yapay zeka, IoT, kayıtzinciri, sohbet robotları ve diğer gelişmekte olan teknolojiler ile tüm değer zinciri genelinde hızla inovasyon sağlayın

Bulut için Oluşturulan Tek SaaS Uygulama Yazılımı Ürün Seti

Bulut için Oluşturulan Tek SaaS Uygulama Yazılımı Ürün Seti

Bazı SaaS sağlayıcıları yalnızca şirket içi yazılımlarını bulut ortamına taşıyarak SaaS olarak adlandırıyor. Bu model kusurludur ve bulut ortamında sunum modelinin tüm avantajlarını içermez. Hatta önemli destek faturaları, aynı yavaş yükseltme işlemi nedeniyle BT ile ilgili yüksek düzeyde genel masraflar ve bağlantı halinde olmayan sistemler dahil olmak üzere şirket içi çözümlerde geçerli olan sınırlamaların çoğu ile karşılaşabilirsiniz ve bu durum işinizde inovasyonu ve atikliği azaltabilir.

Ancak bulut için sıfırdan tasarlanan bir SaaS ürün seti şunları sağlayabilir:

İnovasyonlara hızlı erişim. Dijital çağda inovasyon kritik önem taşıdığından işletmeler son özelliklerden yararlanmak ister. Bulut için tasarlanan SaaS, inovasyon döngülerini hızlandırır ve son inovasyonlara daha hızlı erişebilmenizi sağlar. Buna karşın şirket içi bulut ortamında SaaS modeli, şirket içi çözümler için tipik olan daha uzun geliştirme döngüleri nedeniyle inovasyonlar için beklemenizi gerektirir.

Bağlantı halinde SaaS iş süreçleri. İşletmeler maliyetli entegrasyonlar ve karmaşık yönetim faaliyetleri olmadan bulut ortamında satınalmadan ödemeye kadar veya siparişten nakde kadar süreçleri destekleyen bir SaaS çözümü istiyor. Bunu mümkün kılmak üzere, kuruluş genelinde ortak bir veri modelini; bütünleşik bir kullanıcı deneyimini (mobil ve sosyal dahil); paylaşılan güvenlik düzeylerini; senkronize sürüm programlarını ve çok daha fazlasını içeren standartlara dayalı tek bir platform üzerinde modern bir SaaS ürün seti oluşturulmuştur.

SaaS Sağlayıcılarına Sorulması Gereken Altı Soru

Sağlayıcı yalnızca silo halinde uygulama yazılımları mı yoksa eksiksiz bir uygulama yazılımı ürün seti mi sunuyor?

Veri bütünlüğü, artan güvenlik riskleri ve yazılım yükseltmelerini yürütme konusunda daha yüksek düzeyde karmaşıklık dahil olmak üzere birden çok sağlayıcı ile çalışmak, beraberinde masraf ve karmaşıklık getirir. İdeal olarak, bir sonraki yükseltmenin ardından başarısız olabilecek karmaşık ve pahalı entegrasyonlar olmadan uçtan uca iş süreçlerinizi desteklemek için tüm uygulama yazılımlarınızın tamamen bağlantı halinde olmasını istersiniz.

Tüm iş süreci yazılımını sizin için geliştirip bakımını yapabilecek bir SaaS sağlayıcı ile çalışmanız daha hızlı, daha kolay ve daha sürdürülebilirdir. Ne de olsa amacınız yazılım yükseltmelerini ve çok sayıda sağlayıcıyı yönetmek değil, iş yapmak.

Sağlayıcı işim için nasıl bütüncül bir görünüm sağlayacak?

Tüm işletmeniz genelinde uygulama yazılımları ve iş departmanları arasında aynı doğru verileri paylaşmanız size daha doğru ve bütüncül bir görünüm sunarak daha iyi iş sonuçları elde etmenizi sağlayabilir. Eksiksiz ve bağlantı halinde bir ürün seti doğru iş sonuçlarını gerçek zamanlı olarak görüntülemenize olanak sağlar.

Muhtemelen şu anda İK'dan finansa, CRM'den tedarik zincirine işiniz için birden fazla bulut sağlayıcı ve çözümü ile birlikte çalışıyorsunuz. Böyle bir durumda veri siloları ile çalışma riskini alırsınız. Karmaşıklık önemlidir, düzenleme veya yönetişim nedenleriyle kimi verilerinizi şirket içinde veya özel bir bulut ortamında tutmayı tercih edebilirsiniz. Son olarak, diğer işletmelerle gerçek zamanlı rekabet sürdürmek için ilgili üçüncü taraf verilerine ihtiyaç duyabilirsiniz.

Bunlardan herhangi biri geçerliyse işinize ilişkin bütüncül bir görünüm elde etmeniz ve rekabetten daha hızlı inovasyon sağlamanız için veri silolarını kaldırmayı mümkün olduğunca kolaylaştıran ve tüm bu çözümleri ve veri kaynaklarını kolaylıkla bir araya getiren bir SaaS sağlayıcı seçmeyi düşünün.

Yalnızca ihtiyacım olanlar için mi ödeme yapacağım?

Bir ürün setinin avantajlarının aksine her uygulama yazılımını hemen istemeyebilir ya da ihtiyaç duymayabilirsiniz. Yine de bazı bulut sağlayıcılar kullanacağınızdan daha fazlasını satın almanızı gerekli kılacaktır. Bunun yerine SaaS ekosisteminizi kademeli olarak büyütmenizi sağlarken aynı zamanda bağlantı halinde bir ürün setinin gücünü sunan bir sağlayıcı seçmeyi düşünün.

Yatırım yapmadan önce iş ihtiyaçlarınızı değerlendirin, organizasyonunuzun tek seferde ne kadar değişikliği kaldırabileceğini gerçekçi bir biçimde değerlendirin ve daha büyük bir ürün setinde çift çözümleri benimseseniz bile kullanmaya devam edeceğiniz çözümler olup olmadığını belirleyin.

Sağlayıcı ne kadar Ar-Ge yatırımı yapıyor? Çözümünüz geleceğe hazır olacak mı?

SaaS sağlayıcılar, geleneksel uygulama yazılımı sunumuna göre çok daha fazla esneklik sağlarken yeni bir sağlayıcıya geçmeyi seçtiğinizde yine de masraflarla ve karmaşıklıkla karşı karşıya kalacaksınız. Sonuç olarak hem sizin hem de SaaS sağlayıcınızın ilerleyen yıllardaki konumunu değerlendirmek istersiniz.

Stratejik istikametleri, ürün yol haritaları ve sizin için sonuç elde etmeye nasıl yatırım yaptıkları hakkında bulut sağlayıcılardan bilgi isteyin. Uyarlamalı zeka, tamamen gömülü gerçek zamanlı analitik, servis olarak veri (DaaS) gibi özellikleri ve bulut güvenliği konusunda kanıtlanmış ve güvenilir çok katmanlı yaklaşımı şu anda sunuyorlar mı yoksa sunmayı mı planlıyorlar?

Sağlayıcı her altyapı katmanı için güvenlik geliştirme ve tasarlama çalışmaları yürütüyor mu?

Güvenlik, SaaS çözümlerini benimseyen işletmeler için başlıca endişelerden biridir. Ancak doğru SaaS sağlayıcı ile, sağlayıcı sürekli olarak güvenlik inovasyonları geliştirip sunarsa güvenlik konusundaki duruşunuzu güçlendirebilirsiniz.

 • Veri merkezlerinin fiziksel güvenliğinden altyapıya ve uygulama yazılımı katmanına kadar verileri koruyan çok katmanlı güvenlik
 • Hassas verilere yetkisiz erişimi önleyen bütünleşik, küresel, rol tabanlı erişim kontrolleri
 • Verilerin diğer müşterilerin verileri ile karışmasını önlemek için her bir müşterinin kendi veritabanına sahip olmasını sağlayan güvenli veri yalıtımı
 • Sürekli olarak eğitim alan ve proaktif güvenlik etkileşimi ve izleme uygulamalarını gerçekleştiren yetkili bulut güvenlik uzmanları ile 7x24, aralıksız operasyonlar

Sağlayıcı veri bütünlüğünü ve taşınabilirliğini nasıl destekliyor?

SaaS sağlayıcınız ile ilişkiniz süresince, SaaS sağlayıcıdan veri almanız gereken durumlar meydana gelecektir. Örneğin, yeni bir çözüme geçmeye karar verebilir veya ilgili verileri şirket içi, özel bulut ya da üçüncü taraf SaaS çözümleri ile paylaşmak isteyebilirsiniz.

Sağlayıcıya bu verileri ne kadar hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabileceğini sorun. Bazı tescilli veri formatlarının önemli miktarda çıkış maliyetine neden olduğunu unutmayın (verileri başka bir çözümde kullanılabilecek bir biçime çevirmenin gerektirdiği zaman ve harcamalar).

SaaS'nin Geleceği

Pazar uzmanları SaaS'nin güçlü bir geleceği olduğu konusunda hemfikir. 2017 Gartner raporuna göre, SaaS çözümlerinin satışı her yıl yaklaşık yüzde 20 büyüyerek 2016 yılında kaydedilen 39 milyar ABD $ tutar 2020 yılına dek 76 milyar ABD $ tutarına ulaşacaktır. SaaS çözümlerindeki inovasyonun bu büyümeyi kuvvetlendirmeye yardımcı olması bekleniyor.

 • Yapay Zeka. Hâlâ nispeten yeni olsa da yapay zekanın uyarlanabilir zeka (kullanıcı verilerini ve davranışlarını öğrenip bunlara ayak uyduran) dahil olmak üzere kuruluş SaaS uygulama yazılımlarının git gide daha da ayrılmaz bir parçası olması bekleniyor.
 • Otonom BT yönetimi. Yapay zeka ve makine öğrenimi BT altyapısı genelinde daha fazla otonom, daha az insana dayalı yönetim aktivitelerini destekleme konusunda hayati rol oynayacaktır.
 • Sohbet robotları, IoT ve kayıtzinciri. Bu teknolojilerin her biri, dijital inovasyon konusunda gittikçe daha hayati bir önem kazanıyor ve yüzünü geleceğe dönen sağlayıcılar şimdiden SaaS tekliflerinde bu olanakları sağlamanın yollarını bulunuyor.
 • Dikey derinlik ve yatay bağlantı. SaaS tek bir departmana hızlı bir şekilde dikay çözümler sağlama yöntemi olarak ortaya çıktıysa da işletmeler tüm işletme genelinde görünürlüğe ihtiyaç duyuyor ve bunu elde etmeyi bekliyor. İşletme genelinde ürün setlerinin yanı sıra hibrit çözümler için daha fazla API ve kullanıma hazır entegrasyon sunan sağlayıcılardan daha fazla dikey derinlik elde etmeye çalışın.