Sonuç bulunamadı

Aramanız hiçbir sonuçla eşleşmedi.

Aradığınızı bulmanıza yardımcı olması için aşağıdakileri denemenizi öneririz:

  • Anahtar kelime aramanızın yazımını kontrol edin.
  • Yazdığınız anahtar kelimenin eş anlamlılarını kullanın. Örneğin, “yazılım” yerine “uygulama yazılımı” yazın.
  • Aşağıda gösterilen popüler aramalardan birini deneyin.
  • Yeni bir arama başlatın.
Popüler Sorular

Bulut ve CFO

Cloud CFO

Bulut, CFO için neden önemli

John Abel, Oracle İngiltere, İrlanda ve İsrail Teknoloji ve Bulut Başkanı. @JAbel_Oracle


Klasik BT altyapısının bulut ile değiştirilmesi, CFO’yu ve işletmeleri dönüştürecek

Intel

CFO üzerindeki bir yandan verimliliği arttırırken ve büyümeyi yönlendirirken öbür yandan da maliyetleri kontrol altında tutması yönündeki baskı hiç bugünkü kadar yoğun olmamıştı. Günümüzde tüm işletmeler, ilerleyebilmek için rakipleriyle yarış halindedir ve bu yarışta tempoyu yavaşlatmak imkanı bile yoktur. Bu yarış, zaman ilerledikçe daha da yoğunlaşacaktır ve kuruluşların gözlerini ödülden ayırma fırsatı bile olmayacaktır.

Bu da, her işletmenin ileriye doğru yapacağı hamlede merkezi bir rol oynayan CFO’ya önemli bir yük bindirmektedir. CFO’nun görevinin önemli bir kısmını, ilgili verilerin toplanıp analiz edilmesini ve elde edilen bilgilerin de faydalı bilgiler olarak işletme çapında dağıtılmasını sağlamak oluşturmaktadır. Açık bir görüşe ve kaliteli bilgiye sahip olunmaması nedeniyle işletmeler, ilerleme ve büyüme fırsatlarını kaçırabilirler ve bu da tercih edilebilir bir durum değildir.

 CFO’nun görevinin önemli bir kısmını, ilgili verilerin toplanıp analiz edilmesini ve elde edilen bilgilerin de faydalı bilgiler olarak işletme çapında dağıtılmasını sağlamak oluşturmaktadır.  

Bu gibi talepleri karşılamak için hayati bir rol oynayan stratejik bakış açısı ise CFO’nun elindedir. İşletmeyi bir bütün olarak görebilmektedirler ve ayrıca klasik verilerden tutun tamamen finansal verilere ve hatta sosyal nitelikli ve diğer ‘yapılandırılmamış’ veriler gibi daha az maddi yapıdaki bilgilere kadar birçok farklı kaynaktan elde edilen verilere de erişim imkanları vardır.

Ancak CFO’ya genelde güncelliğini yitirmiş teknoloji köstek olmakta ve kendisinden istenen görevleri yerine getirebilmesini engellemektedir. Yıllar içinde oluşturulmuş olan karmaşık BT sistemlerinde uyumlu olmayan ya da basit bir yapıya sahip olmaktansa yamalanmış olan unsurlar yer alabilir. Sarmal yapıdaki ve yoğun şekilde özelleştirilmiş olan, modern dijital işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tasarlanmış yeni teknoloji hizmetleriyle entegrasyonun gerçekleştirilmesi zor olabilir. Bu durumda karşılaşılması muhtemel olan sonuç, BT ekiplerinin anlamlı sonuçlar sunabilmek için kurum içindeki müşterileriyle çalışmaktan daha ziyade zamanını teknolojiye hizmet vermek için ayırması olacaktır ve hem CIO hem de CFO mevcut durumdan olabildiğince mutsuz olacaktır.

 BT sistemlerinde geliştirmeye yönelik ihtiyaç geniş bir kesimce kabul gördüğü kadar CFO ile CIO arasındaki yakın işbirliği de işletmenin amaçlarını yerine getirebilmesi için gerekmektedir. 

BT sistemlerinde geliştirmeye yönelik ihtiyaç geniş bir kesimce kabul gördüğü kadar CFO ile CIO arasındaki yakın işbirliği de işletmenin amaçlarını yerine getirebilmesi için gerekmektedir. Oracle’ın ’Driving Transformation from Within’, adlı çalışmasında finans liderlerinin yüzde 54’ünün mevcut sistemlerinin gelecekteki taleplere ayak uyduramayacağından endişe duydukları ve yüzde 73’ünün ise CIO ile CFO arasındaki yakın işbirliğini finans bölümünün dijital dönüşüm hedefine ulaşmasında önemli bir unsur olarak gördüğünü ortaya koymaktadır.

 Bu zorlukların üstesinden gelebilmek içinse finans bölümü, hem tesis içindeki teknolojinin, hem de özel ve genel bulut teknolojisinin sunduğu imkan ve yetkinlikleri işletmenin tamamını kapsayacak şekilde bir araya getiren yekpare bir bulut altyapısına geçebilmelidir. 

Bu zorlukların üstesinden gelebilmek içinse finans bölümü, hem tesis içindeki teknolojinin, hem de özel ve genel bulut teknolojisinin sunduğu imkan ve yetkinlikleri işletmenin tamamını kapsayacak şekilde bir araya getiren yekpare bir bulut altyapısına geçebilmelidir.

Bu yaklaşımla birlikte CFO yepyeni esneklik ve çeviklik seviyelerine erişecek ve böylece işletmenin artan beklentilerini karşılayabilecektir.

Bunun gerçekleşebilmesi içinse CFO ve CIO, ilgili verilerin ve BT kaynaklarının birleşmesi anlamına gelecek şekilde yetkinliklerin nasıl entegre edilebileceğini belirleyen ve açık bir şekilde düzenlenmiş bir enterprise cloud strategy geliştirmek amacıyla stratejik bir işbirliği oluşturmalıdırlar.

Bu strateji, CFO’ya noktaları birleştirmesinde ve böylece CIO’nun istenen sunumu gerçekleştirebileceğini bilerek gereken çıktıları belirleyebilmesinde yardımcı olacaktır. Bu süre zarfında CIO da teknoloji altyapısına yeni bir soluk getirebilecek, işletmeye sunulan hizmet konusunda BT’nin rolünü dönüştürebilecek ve BT’yi, ilerlemenin temel bir oyuncusu olarak konumlandırabilecektir.

CFO ve CIO’nun kuruluşun BT altyapısı için ‘eksiklikleri yamala ve en iyisini elde etmeyi um’ stratejisini sürdürmesinde çok az kazancı olacağı, ancak kaybedebileceklerinin çok fazla olabileceği kanaatindeyim. Ancak bulutun çevikliğinden, esnekliğinden ve güvenilirliğinden her yönüyle faydalanmak suretiyle her ikisi de önemli kazançlar elde edecektir ve işletme de büyüme yarışında ilerlemeye devam edebilecektir.


Oracle Bulut Altyapısı makalesi sizler için özel olarak Oracle ve Intel®işbirliği ile hazırlanmıştır.

Intel® ve Intel logosu, Intel Corporation’ın ABD’deki ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır.


Daha fazlasını keşfet