Sonuç bulunamadı

Aramanız hiçbir sonuçla eşleşmedi.

Aradığınızı bulmanıza yardımcı olması için aşağıdakileri denemenizi öneririz:

  • Anahtar kelime aramanızın yazımını kontrol edin.
  • Yazdığınız anahtar kelimenin eş anlamlılarını kullanın. Örneğin, “yazılım” yerine “uygulama yazılımı” yazın.
  • Aşağıda gösterilen popüler aramalardan birini deneyin.
  • Yeni bir arama başlatın.
Popüler Sorular

Bulut Yatırımı

Cloud Investment

Buluta uygun finansman
modellerine sahip olmak

John Abel, Oracle İngiltere,
İrlanda ve İsrail Teknoloji ve Bulut Başkanı. @JAbel_Oracle


İşletmeler bulutun potansiyelini tam anlamıyla ortaya çıkartmak istiyorlarsa, buna uygun bir finansman modeline ihtiyaçları var.

Intel

Doğru bir şekilde hayata geçirildiğinde bulut, işletmelerin daha çevik, daha esnek ve daha uyumlu olma ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. Ancak bulut kullanan birçok şirket bulutun tüm avantajlarından faydalanmakta zorluk çekiyor. Bunun sebebi ise genelde bulutun kendisi değil, farklı fonksiyonlara göre yönetilme şekli. Daha net kelimelerle ifade etmek gerekirse, işletmeler artık güncelliğini yitirmiş ve merkezi bir yapıda olmayan finansman ve yatırım modelleri nedeniyle ve BT kurulumlarının sorumluluğunun iş birimlerinde olması nedeniyle ilerleyemiyor.

Ortaya çıkan ani bir ihtiyacı karşılamak için iş birimi yöneticilerinin bulut çözümleri uygulamaya koyması kısa vadede sorunu çözmek için işe yarayabiliyor, ancak bir işletmenin tek bir biriminin bile kendi BT harcamasını kendisinin kontrol etmesi işletme çapında ciddi olumsuz etkilere neden olabiliyor. Bu durumun EMEA çapındaki işletmeleri nasıl etkilediğinin ve kültürün bulutun başarısı üzerindeki etkisinin incelendiği yeni raporumuzda ayrıntılı olarak araştırdık.

 İşletmelerin daha fazla esnekliğe sahip olabilmesi, daha fazla bulut hizmeti sunabilmesi ve yeniliği arttırabilmesi için bulut finansmanı modellerinin acilen değişmesi gerekiyor. 

Araştırmamız, iş birimlerinin bulut teknolojisini BT’den bağımsız olarak uygulamaya koyduğu bir durum olan ‘Gölge BT’ sorununun, CIO’ların yüzde 66’sının kendi şirketlerinin BT bütçesinin yarısından dahi azını kontrol ediyor olması nedeniyle nadiren karşılaşılan bir sorun olmadığını gösteriyor.

Bu araştırma neticesinde bir başka husus da ortaya çıktı: işletmelerin daha fazla esnekliğe sahip olabilmesi (% 74), daha fazla bulut hizmeti sunabilmesi (% 72) ve yeniliği arttırabilmesi (% 66) için bulut finansmanı modellerinin acilen değişmesi gerekiyor. Ankete katılanların % 70’ine göre bulut finansmanına yönelik yeni bir yaklaşım, genel BT maliyetlerinin azaltılmasına da yardımcı olacaktır.

Tüm bunlara ilaveten birbirlerinden ayrı projeler ve uygulama çalışmaları, mükerrer BT kaynakları ve daldan dala yapılan çalışmaları da merkezi nitelikte olmayan BT finansmanı modellerinin önemli sonuçları arasında yer almaktadır. BT alanında çalışan anket katılımcılarının %35’i, işletmelerin departmanlarının zaten şirkette var olan bulut hizmetlerini satın aldıklarını söylüyor.

 Çözüm,BT ile ilgili bu gibi kararların İK veya pazarlama departmanlarının elinden alınmasından ziyade BT finansmanı ve kurulum çalışmalarının kontrolünü CIO ile birlikte merkezi bir hale
getirmek. 

Üstelik bundan da kötüsü, bu tür kurulumlar için yapılan yatırımların getirisinin hesaplanması da genelde gölge BT uygulamalarıyla ilişkili gizli maliyetler nedeniyle doğru da yapılamıyor. Teknoloji alanında çalışan katılımcıların %33’ü BT birimlerinden yardım almadan satın alma yapan işletme birimlerinin BT’ye çok fazla para harcadıklarını söylerken %30’u ise yanlış bulut hizmetlerini satın aldıklarını, %38’i bu durumun BT’nin karmaşıklığını arttırdığını ve %35’i de yine bu durumun güvenlikle ilgili endişeleri çoğalttığını ifade ediyor.

Çözüm, BT ile ilgili bu gibi kararların İK veya pazarlama departmanlarının elinden alınmasından ziyade BT finansmanı ve kurulum çalışmalarının kontrolünü CIO ile birlikte merkezi bir hale getirmek. Hem bu sayede hem de CEO ve CFO ile daha yakın çalışmak suretiyle CIO, ister genel veya özel, ister hibrit veya kurum bünyesinde, isterse de birleşik bir altyapı veya bir başka yapı şeklinde olsun tüm bulut kaynaklarını birbirine bağlayan kurumsal bulut modeli için ihtiyaç duyulan teknoloji stratejisini daha iyi yönlendirebilecektir. Bu tür bir model, araştırmaya katılan işletmelerin %46’sının da deneyimlediği gibi, bulut ortamında veri siloları oluşmasını önleyebilecektir.

 BT’nin her zaman bir masraf merkezi olarak görülmesi nedeniyle bulut yatırımları gelir veya yenilik potansiyeliyle bağdaştırılmamakta ve bunun sonucunda da başarısız olabilmektedir. Bu yaklaşımın yerine BT kilit projelere bağlanmalı ve iş birimlerinin faaliyetlerini esas almalıdır. 

Ancak bu modeli olabildiğince etkin hale getirebilmek için finansmanın yapılandırılma yönteminin de değişmesi gerekir. BT’nin her zaman bir masraf merkezi olarak görülmesi nedeniyle bulut yatırımları gelir veya yenilik potansiyeliyle bağdaştırılmamakta ve bunun sonucunda da başarısız olabilmektedir. Bu yaklaşımın yerine BT kilit projelere bağlanmalı ve iş birimlerinin faaliyetlerini esas almalıdır.

Bu yaklaşım ile ekipler, bulut konusunda çözümler önerebilecek bilgili ve uzman BT ekiplerinden hizmet alabileceklerdir. Örneğin, BT’yi bir kar merkezi olarak görerek şekillendirilen bir kurum içi satın alma modeli, yetersiz hesaplanan yatırım getirileriyle ilgili sorunları ortadan kaldıracak, bulut hizmetlere yapılan harcamaları azaltacak ve kurum çapındaki BT çözümlerinde sıkça görülen karmaşıklıkları giderecektir.

Ankete katılan BT katılımcılarının %95 gibi ezici bir çoğunluğu, BT ürünlerini satın alan iş birimi yöneticilerinin kendi rollerine gereksiz bir karmaşıklık eklediği kanaatindedirler. İşletmelerin, BT’ye yönelik entegre bir yaklaşım sergileyerek ve bu yaklaşımda CIO’nun kuruluş çapında bir kurumsal bulut modeli geliştirmek için iş birimleriyle birlikte çalışmasına imkan tanıyarak bu sorunun üstesinden gelmeleri gerekir. İş birimlerinin kendi yaptıkları satın almalardan sorumlu tutulabileceği, hem merkezi hem de faaliyetlere dayanan bir finansman modeliyle birleştirildiğinde ise bu yaklaşım çok daha fazla çevikliğin, esnekliğin ve uyumluluğun yolunu açacaktır. Ayrıca her işletmenin duymak isteyeceği şekilde veri silolarına ve farklı kullanımlara da son verecektir.


Oracle Bulut Altyapısı makalesi sizler için özel olarak Oracle ve Intel® işbirliği ile hazırlanmıştır.

Intel® ve Intel logosu, Intel Corporation’ın ABD’deki ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır.


Daha fazlasını keşfet