Sonuç bulunamadı

Aramanız hiçbir sonuçla eşleşmedi.

Aradığınızı bulmanıza yardımcı olması için aşağıdakileri denemenizi öneririz:

  • Anahtar kelime aramanızın yazımını kontrol edin.
  • Yazdığınız anahtar kelimenin eş anlamlılarını kullanın. Örneğin, “yazılım” yerine “uygulama yazılımı” yazın.
  • Aşağıda gösterilen popüler aramalardan birini deneyin.
  • Yeni bir arama başlatın.
Popüler Sorular

Bulut Kılavuzu

Cloud Navigator

CIO, işletmenizi bulut çağı için iyi işleyen bir makineye nasıl dönüştürebilir

Marek Swierad, Bölgesel Başkan Yardımcısı, Sistemler, Oracle EECIS


Buluta geçiş aşamasında CIO arka planda bırakılmamalı, aksine işletmenin diğer bölümleri için kılavuz rolünü üstlenmeli

Intel

İşletmeler, gelişmeleri için CEO tarafından belirlenen ve iş birimi yöneticilerinin uygulamaya koyduğu bir gündemi takip ederler. Bir buharlı motorun temel parçaları gibi iş birimlerinin de birlikte hareket etmeleri gerekir, aksi takdirde tüm işletmeyi raydan çıkartabilirler. Günümüzün hızla hareket eden dünyasında birlikte hareket edebilmek için doğru bir BT yaklaşımı gereklidir.

Genelde ise iş birimi yöneticileri, kendi bulut uygulamaları ve hizmetlerine işletmenin bütününe çok az bakarak yatırım yapmaktadır.Bu uygulama iş biriminin acil ihtiyaçlarını karşılayabiliyor olsa da hem kısa vadede hem de gelecek için sorunlara neden olan kusurlu bir stratejidir. Bu uygulama neticesinde kuruluş, birbirleriyle uyumsuz, bağımsız şekilde çalışan ve veri paylaşımının zor olduğu sayısız bulut silosuyla karşı karşıya kalabilir ve bu durum da ‘gölge BT’ yaratarak BT altyapısının mükerrerleşmesine neden olabilir.

 Genelde ise iş birimi yöneticileri, kendi bulut uygulamaları ve hizmetlerine işletmenin bütününe çok az bakarak yatırım yapmaktadır.Bu uygulama iş biriminin acil ihtiyaçlarını karşılayabiliyor olsa da hem kısa vadede hem de gelecek için sorunlara neden olan kusurlu bir stratejidir. 

EMEA çapında 600 kıdemli BT ve iş birimi yöneticisiyle yaptığımız anket neticesinde hazırladığımız Kültürel Dönüşümü Bulutun Başarısının Merkezine Yerleştirmek adlı raporumuzda BT konusunda karar verici konumundakilerin yüzde 35’inin, şirketlerinin halihazırda bulut teknolojisine yatırım yapmakta olduğunu ve yüzde 32’sinin de gölge BT’nin veri akışlarında karmaşıklığa neden olduğunu söylediğini görüyoruz. Bu durumun birbiriyle çakışan iki sonucu, işletmelerin tüm potansiyellerine erişememeleri ve BT harcamaları için yapılan yatırımların getirisinin azami seviyeye ulaşmamasıdır.

Kuruluşlar, bulutun verimsiz kullanımının neden olduğu sorunların farkındalar. Araştırmamızda BT alanında çalışan anket katılımcılarının yüzde 95’i, teknolojiye yatırım yapan iş birimlerinin karmaşıklığa neden olduğunu söylerken yüzde 30’u ise yanlış teknolojileri satın aldıklarını söylüyor. Bir buharlı motor da bu prensiplerle oluşturulsaydı pistonları herhangi bir şeyi hareket ettiremeyecekti ve üzerindeki su ve buhar tankları ise ana üniteye bağlanmamış olacaktı. Belki oluşturulan enerji çok fazla miktarda olabilecekti ancak bu enerjinin motorun ana amacına hiçbir katkısı olmayacaktı.

 CIO ideal olarak kuruluşun bulut kılavuzu olacak bir konuma sahiptir. Bu rolünde CIO, kurum çapında uygulanacak bir bulut stratejisini sunabilecek ve iş birimlerinin yanısıra CEO, CFO ve CHRO gibi üst düzey yöneticiler arasında da işbirliğini sağlayabilecektir. 

Böyle olmasına gerek yok, çünkü bulutun kuruluş çapında daha verimli ve karlı bir şekilde kullanılabilmesinin anahtarı CIO’nun elinde. CIO’nun rolünün, biri teknolojik bir diğeri de kültürel olmak üzere iki farklı ancak birbiriyle ilişkili yönü var.

CIO ideal olarak kuruluşun bulut kılavuzu olacak bir konuma sahiptir. Bu rolünde CIO, kurum çapında uygulanacak bir bulut stratejisini sunabilecek ve iş birimlerinin yanısıra CEO, CFO ve CHRO gibi üst düzey yöneticiler arasında da işbirliğini sağlayabilecektir. CEO’nun vereceği yetkiyle ve CFO ile yakın bir işbirliği halinde çalışarak tüm satın alma, maliyet ve risk kontrolü, sözleşme yönetimi ve kurumsal bulut stratejisi CIO tarafından yönetilmeli ve bu sayede kuruluşlar da bulutun sunabileceklerinden en iyi şekilde faydalanabilmelidirler.

 İşletmeye yönelik hızla hareket etmesi ve akıllıca harcama yapması yönündeki taleplerin en üst düzeyde olduğu günümüzde işletmelerin de iyi işleyen ve güzel bir şekilde üretilmiş bir buharlı motor kadar verimli çalışmaları gerekir. CIO, gereksiz hiçbir parça olmamasını ve tüm parçaların iş yükünü gerektiği şekilde omuzlamasını sağlayan, kuruluştaki motor tasarımcısıdır. 

Endişe duyulan bir başka husus ise anketimize katılanların %37’sine göre kuruluş kültürlerinin buluttan en iyi şekilde yararlanabilecek bir yapıda olmamaları. Bu da işletmelerin neredeyse yarısının buluta yönelik yaklaşımları neticesinde artan entegrasyon maliyetleriyle ve bulut silolarının oluşmasıyla karşı karşıya kalmalarına neden oluyor.

İş birimi yöneticileri, kendilerini kontrol edebilecek tek bir noktanın olmaması durumunda sahip oldukları meşruluk ile başına buyruk davranan bireyler gibi hareket edebiliyor. Ancak bulut çağında BT mimarisinin ve kurumsal seviyede BT’nin korunmasıyla birlikte CIO bu kontrol noktası gibi hareket etmeli ve ortak hedeflerin ortak hedefler olarak kalmasını sağlayacak stratejik vizyoner ve yardımcı rolünü oynamaya devam etmelidir. İş birimleriyle ve üst düzey yöneticilerle yakın bir işbirliği sergileyerek tüm kuruluşu genel olarak görüp gözetleyebilirler.

Bu da ihtiyaca bağlı olarak iş yüklerinin buluttaki kaynaklar ve tesis bünyesindeki kaynaklar arasında taşınabileceği kurumsal bir bulut stratejisinin geliştirilmesi için işbirliği kültürünü geliştirerek farklı BT ihtiyaçlarını anlamalarına ve verilerle sistemlerin kuruluş çapında birlikte çalışabilmelerine yardımcı olacaktır.

Bulut, bir işletmenin yatırım yapabileceği, en önemli teknoloji kaynağıdır ve CIO da bu kaynağın etkin şekilde kullanılmasını sağlayacak anahtardır. İşletmeye yönelik hızla hareket etmesi ve akıllıca harcama yapması yönündeki taleplerin en üst düzeyde olduğu günümüzde işletmelerin de iyi işleyen ve güzel bir şekilde üretilmiş bir buharlı motor kadar verimli çalışmaları gerekir. CIO, gereksiz hiçbir parça olmamasını ve tüm parçaların iş yükünü gerektiği şekilde omuzlamasını sağlayan, kuruluştaki motor tasarımcısıdır. Bu birleştirici rolü hakkıyla yerine getiren CIO’lar, kuruluş çapında daha stratejik ve düşük maliyetli bir bulut stratejisinin benimsenmesinde temel bir rol oynayacaklardır.


Oracle Bulut Altyapısı makalesi sizler için özel olarak Oracle ve Intel® işbirliği ile hazırlanmıştır.

Intel® ve Intel logosu, Intel Corporation’ın ABD’deki ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır.


Daha fazlasını keşfet